The ITIS Logo The Search Results banner for the ITIS Data pages

Taxon author: Ng, 2004

ITIS records citing taxon author "Ng, 2004"
 
 Kingdom Animalia
  Alopecosa xuelin Tang & Zhang, 2004 -- valid
  Anyphaena bivalva Zhang & Song, 2004 -- valid
  Arthroleptella subvoce Turner, de Villiers, Dawood and Channing, 2004 -- valid
  Batasio elongatus Ng, 2004 -- valid
  Berlandina hui Song, Zhu & Zhang, 2004 -- valid
  Callulina kisiwamsitu de Sá, Loader and Channing, 2004 -- valid
  Clarias sulcatus Ng, 2004 -- valid
  Dalyellia sinensis Wang, 2004 -- valid
  Dianpisaura Zhang, Zhu & Song, 2004 -- invalid
  Dolomedes costatus Zhang, Zhu & Song, 2004 -- valid
  Dolomedes raptoroides Zhang, Zhu & Song, 2004 -- valid
  Draconarius elatus Dankittipakul & Wang, 2004 -- valid
  Draconarius lateralis Dankittipakul & Wang, 2004 -- valid
  Draconarius paralateralis Dankittipakul & Wang, 2004 -- valid
  Draconarius pseudolateralis Dankittipakul & Wang, 2004 -- valid
  Drassodes hebei Song, Zhu & Zhang, 2004 -- valid
  Drassodes nagqu Song, Zhu & Zhang, 2004 -- valid
  Drassodes parauritus Song, Zhu & Zhang, 2004 -- invalid
  Drassodes platnicki Song, Zhu & Zhang, 2004 -- valid
  Drassodes shawanensis Song, Zhu & Zhang, 2004 -- valid
  Drymoluber apurimacensis Lehr, Carrillo and Hocking, 2004 -- valid -- Apurímac Woodland Racer
  Eremobates corpink Brookhart and Cushing, 2004 -- valid
  Eremobates icenoglei Brookhart and Cushing, 2004 -- valid
  Eremobates socal Brookhart and Cushing, 2004 -- valid
  Eurychoera banna Zhang, Zhu & Song, 2004 -- invalid
  Garaga trifurca Guo and Liang, 2004 -- valid
  Garra flavatra Kullander and Fang, 2004 -- valid
  Garra nigricollis Kullander and Fang, 2004 -- valid
  Garra poecilura Kullander and Fang, 2004 -- valid
  Garra propulvinus Kullander and Fang, 2004 -- valid
  Garra rakhinica Kullander and Fang, 2004 -- valid
  Garra spilota Kullander and Fang, 2004 -- valid
  Garra vittatula Kullander and Fang, 2004 -- valid
  Gymnodampia jacoti Chen, Norton, Behan-Pelletier & Wang, 2004 -- valid
  Gymnodampia lindquisti Chen, Norton, Behan-Pelletier & Wang, 2004 -- valid
  Halictus multicarinatus Niu, Wu & Huang, 2004 -- valid
  Hitobia chayuensis Song, Zhu & Zhang, 2004 -- valid
  Hitobia menglong Song, Zhu & Zhang, 2004 -- valid
  Hitobia yunnan Song, Zhu & Zhang, 2004 -- valid
  Hydrometra borneensis Zettel and Yang, 2004 -- valid
  Hydrometra brevitarsus Zettel and Yang, 2004 -- valid
  Hydrometra heoki Zettel and Yang, 2004 -- valid
  Hydrometra heoki heoki Zettel and Yang, 2004 -- valid
  Hydrometra heoki paya Zettel and Yang, 2004 -- valid
  Hygropoda argentata Zhang, Zhu & Song, 2004 -- valid
  Hygropoda campanulata Zhang, Zhu & Song, 2004 -- valid
  Hygropoda menglun Zhang, Zhu & Song, 2004 -- valid
  Hygropoda yunnan Zhang, Zhu & Song, 2004 -- valid
  Hynobius guabangshanensis Shen in Shen, Deng and Wang, 2004 -- valid
  Kishidaia xinping Song, Zhu & Zhang, 2004 -- invalid
  Kryptopterus platypogon Ng, 2004 -- valid
  Langona biangula Peng, Li & Yang, 2004 -- valid
  Langona maculata Peng, Li & Yang, 2004 -- valid
  Leptoneta spinipalpus Kim, Lee & Namkung, 2004 -- valid
  Leptoneta yebongsanensis Kim, Lee & Namkung, 2004 -- valid
  Micaria jinlin Song, Zhu & Zhang, 2004 -- valid
  Micaria paralbofasciata Song, Zhu & Zhang, 2004 -- valid
  Microsynodontis armatus Ng, 2004 -- valid
  Microsynodontis emarginatus Ng, 2004 -- valid
  Microsynodontis hirsutus Ng, 2004 -- valid
  Microsynodontis laevigatus Ng, 2004 -- valid
  Microsynodontis nannoculus Ng, 2004 -- valid
  Microsynodontis nasutus Ng, 2004 -- valid
  Microsynodontis notatus Ng, 2004 -- valid
  Microsynodontis vigilis Ng, 2004 -- valid
  Myrmarachne circulus Xiao & Wang, 2004 -- valid
  Mystus armiger Ng, 2004 -- valid
  Nilus paralbocinctus (Zhang, Zhu & Song, 2004) -- valid
  Octonoba wanlessi Zhang, Zhu & Song, 2004 -- valid
  Oreoglanis macronemus Ng, 2004 -- valid
  Pareuchiloglanis macropterus Ng, 2004 -- valid
  Pareuchiloglanis rhabdurus Ng, 2004 -- valid
  Pheretima arayatensis James & Hong, 2004 -- valid
  Pheretima castilloi James & Hong, 2004 -- valid
  Pheretima simsi James & Hong, 2004 -- valid
  Pithemera philippinensis James & Hong, 2004 -- valid
  Pithemera rotunda James & Hong, 2004 -- valid
  Pseudomictis gialaiensis Dang, 2004 -- valid
  Qianlingula Zhang, Zhu & Song, 2004 -- valid
  Qianlingula bilamellata Zhang, Zhu & Song, 2004 -- valid
  Qianlingula jiafu Zhang, Zhu & Song, 2004 -- valid
  Qianlingula turbinata Zhang, Zhu & Song, 2004 -- valid
  Rita macracanthus Ng, 2004 -- valid
  Scotophaeus jinlin Song, Zhu & Zhang, 2004 -- valid
  Sernokorba fanjing Song, Zhu & Zhang, 2004 -- valid
  Silurus duanensis Hu, Lan and Zhang, 2004 -- valid
  Sinocyclocheilus xunlensis Lan, Zhao and Zhang, 2004 -- valid
  Smodicinodes hupingensis Tang, Yin & Peng, 2004 -- valid
  Sphedanus banna (Zhang, Zhu & Song, 2004) -- valid
  Taira liboensis Zhu, Chen & Zhang, 2004 -- valid
  Tenomerga gaolingziensis Ge and Yang, 2004 -- valid
  Tenomerga tianmuensis Ge and Yang, 2004 -- valid
  Thalassius paralbocinctus Zhang, Zhu & Song, 2004 -- invalid
  Tor yingjiangensis Chen and Yang, 2004 -- valid
  Triplophysa nujiangensa Chen, Cui and Yang, 2004 -- valid
  Triplophysa tianeensis Chen, Cui and Yang, 2004 -- valid
  Wallago micropogon Ng, 2004 -- valid
  Xiurenbagrus gigas Zhao, Lan and Zhang, 2004 -- valid
  Xizangia Song, Zhu & Zhang, 2004 -- valid
  Xizangia rigaze Song, Zhu & Zhang, 2004 -- valid
  Xysticus audaxoides Zhang, Zhang & Song, 2004 -- valid
 
 Kingdom Bacteria
  Acetanaerobacterium Chen and Dong, 2004 -- valid
  Acetanaerobacterium elongatum Chen and Dong, 2004 -- valid
  Rhizobium larrymoorei (Bouzar and Jones, 2001) Young, 2004 -- valid
   

A gray bar