Integrated Taxonomic Information System - Taxon Author Search Results


Taxon author: Czerniavsky, 1868

ITIS records citing taxon author "Czerniavsky, 1868"
 
 Kingdom Animalia
  Bopyrina ocellata (Czerniavsky, 1868) -- valid
  Eurydice pontica (Czerniavsky, 1868) -- valid
  Mothocya taurica (Czerniavsky, 1868) -- valid
  Siriella jaltensis Czerniavsky, 1868 -- valid
  Siriella jaltensis jaltensis Czerniavsky, 1868 -- valid
   

A gray bar