Integrated Taxonomic Information System - Taxon Author Search Results


Taxon author: zu Wied-Neuwied, 1830

ITIS records citing taxon author "zu Wied-Neuwied, 1830"
 
 Kingdom Animalia
  Glaucidium minutissimum (zu Wied-Neuwied, 1830) -- valid -- East Brazilian Pygmy Owl
  Passerina caerulescens (zu Wied-Neuwied, 1830) -- invalid
  Porphyrospiza caerulescens (zu Wied-Neuwied, 1830) -- valid -- Blue Finch
  Sporophila plumbea (zu Wied-Neuwied, 1830) -- valid -- Plumbeous Seedeater
  Sporophila plumbea plumbea (zu Wied-Neuwied, 1830) -- valid
  Strix minutissima zu Wied-Neuwied, 1830 -- invalid
  Tanagra caerulescens zu Wied-Neuwied, 1830 -- invalid
  Tanagra cyanomelas zu Wied-Neuwied, 1830 -- invalid
  Tangara velia cyanomelas (zu Wied-Neuwied, 1830) -- valid
  Tiaris fuliginosa (zu Wied-Neuwied, 1830) -- invalid
  Tiaris fuliginosus (zu Wied-Neuwied, 1830) -- valid -- Sooty Grassquit
  Tiaris fuliginosus fuliginosus (zu Wied-Neuwied, 1830) -- valid
   

A gray bar