The ITIS Logo The Search Results banner for the ITIS Data pages

Taxon author: Kisielewski, 1981

ITIS records citing taxon author "Kisielewski, 1981"
 
 Kingdom Animalia
  Aspidiophorus polonicus Kisielewski, 1981 -- valid
  Chaetonotus armatus Kisielewski, 1981 -- valid
  Chaetonotus oculifer Kisielewski, 1981 -- valid
  Chaetonotus poznaniensis Kisielewski, 1981 -- valid
  Chaetonotus rectaculeatus Kisielewski, 1981 -- valid
  Chaetonotus sphagnophilus Kisielewski, 1981 -- valid
  Heterolepidoderma brevitabulatum Kisielewski, 1981 -- valid
  Heterolepidoderma macrops Kisielewski, 1981 -- valid
  Heterolepidoderma ocellatum sphagnophilum Kisielewski, 1981 -- valid
  Heterolepidoderma tenuisquamatum Kisielewski, 1981 -- valid
  Ichthydium palustre Kisielewski, 1981 -- valid
   

A gray bar