The ITIS Logo The Search Results banner for the ITIS Data pages

Taxon author: Klein, 1734

ITIS records citing taxon author "Klein, 1734"
 
 Kingdom Animalia
  Echinodermata Klein, 1734 -- valid -- bolacha da praia, Úchinodermes, echinoderms, equinoderma, equinodermata, estrela do mar, ourišo do mar
   

A gray bar