The ITIS Logo The Search Results banner for the ITIS Data pages

Taxon author: Sasaki, 1929

ITIS records citing taxon author "Sasaki, 1929"
 
 Kingdom Animalia
  Abralia multihamata Sasaki, 1929 -- valid
  Chiroteuthis (Tankaia) Sasaki, 1929 -- invalid
  Eledonella ijimai Sasaki, 1929 -- invalid
  Euprymna berryi Sasaki, 1929 -- valid
  Loligo beka Sasaki, 1929 -- invalid
  Loligo edulis grandipes Sasaki, 1929 -- invalid
  Loligo edulus nagasakensis Sasaki, 1929 -- invalid
  Loligo formosana Sasaki, 1929 -- invalid
  Loligo gotoi Sasaki, 1929 -- invalid
  Loligo oshimai Sasaki, 1929 -- invalid
  Loligo tagoi Sasaki, 1929 -- invalid
  Loliolus beka (Sasaki, 1929) -- valid
  Octopus fangsiao etchuanus (Sasaki, 1929) -- valid
  Octopus fujitai (Sasaki, 1929) -- valid
  Octopus hattai (Sasaki, 1929) -- valid
  Octopus luteus (Sasaki, 1929) -- valid
  Octopus minor pardalis (Sasaki, 1929) -- valid
  Octopus minor typicus (Sasaki, 1929) -- valid
  Octopus oshimai (Sasaki, 1929) -- valid
  Polypus fangsiao etchuanus Sasaki, 1929 -- invalid
  Polypus fujitai Sasaki, 1929 -- invalid
  Polypus hattai Sasaki, 1929 -- invalid
  Polypus luteus Sasaki, 1929 -- invalid
  Polypus oshimai Sasaki, 1929 -- invalid
  Polypus tenuicirrus Sasaki, 1929 -- invalid
  Polypus variabilis pardalis Sasaki, 1929 -- invalid
  Polypus variabilis typicus Sasaki, 1929 -- invalid
  Sepia erostrata Sasaki, 1929 -- valid
  Sepia kobiensis beppuana Sasaki, 1929 -- invalid
  Sepia kobiensis crassa Sasaki, 1929 -- invalid
  Sepia kobiensis toyamensis Sasaki, 1929 -- invalid
  Sepia robsoni Sasaki, 1929 -- invalid
  Sepia tenuipes Sasaki, 1929 -- valid
  Sepia tigris Sasaki, 1929 -- invalid
  Sepiella japonica Sasaki, 1929 -- valid
  Teuthowenia elongata Sasaki, 1929 -- invalid
   

A gray bar