Integrated Taxonomic Information System - Taxon Author Search Results


Taxon author: Olivier, 1791

ITIS records citing taxon author "Olivier, 1791"
 
 Kingdom Animalia
  Acentria nivea (Olivier, 1791) -- valid
  Aedes geniculatus (Olivier, 1791) -- valid -- tree hole mosquito
  Astacus penicillatus Olivier, 1791 -- invalid
  Babia quadriguttata (Olivier, 1791) -- valid
  Babia quadriguttata quadriguttata (Olivier, 1791) -- valid
  Bassareus brunnipes (Olivier, 1791) -- valid
  Biorhiza pallida (Olivier, 1791) -- valid
  Cerotoma ruficornis (Olivier, 1791) -- valid
  Cerotoma ruficornis ruficornis (Olivier, 1791) -- valid
  Cryptolestes minutus (Olivier, 1791) -- invalid
  Cucujus minutus Olivier, 1791 -- invalid
  Curculio haustellatus Olivier, 1791 -- invalid
  Dahliana geniculata (Olivier, 1791) -- invalid
  Diaperis maculatus Olivier, 1791 -- valid
  Dryops Olivier, 1791 -- valid
  Dryops (Dryops) Olivier, 1791 -- valid
  Galeodes Olivier, 1791 -- valid
  Galeodes zarudnyi Olivier, 1791 -- invalid
  Ischyrus quadripunctatus (Olivier, 1791) -- valid
  Ischyrus quadripunctatus quadripunctatus (Olivier, 1791) -- valid
  Lecanium oleae Olivier, 1791 -- invalid
  Mastostethus ferrugineus (Olivier, 1791) -- valid
  Neolema dorsalis (Olivier, 1791) -- valid
  Panulirus penicillatus (Olivier, 1791) -- valid -- pronghorn spiny lobster, ula hiwa
  Saissetia oleae (Olivier, 1791) -- valid -- black scale
  Stenocionops furcata (Olivier, 1791) -- invalid -- furcate spider crab
  Stenocionops furcata furcata (Olivier, 1791) -- invalid
  Stenocionops furcatus (Olivier, 1791) -- valid -- furcate spider crab
  Stenocionops furcatus furcatus (Olivier, 1791) -- valid
   

A gray bar