The ITIS Logo The Search Results banner for the ITIS Data pages

Taxon author: Thomas, 1881

ITIS records citing taxon author "Thomas, 1881"
 
 Kingdom Animalia
  Allactaga euphratica Thomas, 1881 -- valid -- Euphrates Jerboa, Montane Jerboa
  Cremnomys blanfordi (Thomas, 1881) -- invalid
  Madromys blanfordi (Thomas, 1881) -- valid -- Blanford's Madromys, Blanford's Rat
  Sigmodon alstoni (Thomas, 1881) -- valid -- Alston's Cotton Rat
   

A gray bar