Integrated Taxonomic Information System - Taxon Author Search Results


Taxon author: Lönnberg, 1907

ITIS records citing taxon author "Lönnberg, 1907"
 
 Kingdom Animalia
  Adolfus kibonotensis (Lönnberg, 1907) -- valid -- Jackson's Forest Lizard
  Barbus usambarae Lönnberg, 1907 -- valid
  Etmopterus paessleri Lönnberg, 1907 -- invalid
  Fundulus palmqvisti Lönnberg, 1907 -- invalid
  Gerrhosaurus intermedius Lönnberg, 1907 -- invalid
  Kobus ellipsiprymnus tjaederi (Lönnberg, 1907) -- valid
  Macruronus magellanicus Lönnberg, 1907 -- valid -- Patagonian grenadier
  Nothobranchius palmqvisti (Lönnberg, 1907) -- valid -- palmqvist's nothobranch, Palmqvist's nothobranch
  Rhabdalestes tangensis (Lönnberg, 1907) -- valid
   

A gray bar