Integrated Taxonomic Information System - Taxon Author Search Results


Taxon author: Salvadori, 1887

ITIS records citing taxon author "Salvadori, 1887"
 
 Kingdom Animalia
  Aplonis panayensis altirostris (Salvadori, 1887) -- valid
  Copsychus malabaricus melanurus (Salvadori, 1887) -- valid
  Ducula aenea consobrina (Salvadori, 1887) -- valid
  Gracula robusta Salvadori, 1887 -- valid
  Macropygia emiliana modiglianii Salvadori, 1887 -- invalid
  Macropygia modiglianii Salvadori, 1887 -- valid -- Barusan Cuckoo-Dove
  Macropygia modiglianii modiglianii Salvadori, 1887 -- valid
  Meiglyptes tukki infuscatus Salvadori, 1887 -- valid
  Niltava vivida oatesi Salvadori, 1887 -- valid
  Pericrocotus solaris rubrolimbatus Salvadori, 1887 -- valid
  Strix leptogrammica niasensis (Salvadori, 1887) -- valid
  Syrnium niasense Salvadori, 1887 -- invalid
  Terpsiphone paradisi insularis Salvadori, 1887 -- valid
  Turdus feae (Salvadori, 1887) -- valid -- Grey-sided Thrush
   

A gray bar