The ITIS Logo The Search Results banner for the ITIS Data pages

Taxon author: Simon, 1891

ITIS records citing taxon author "Simon, 1891"
 
 Kingdom Animalia
  Anelosimus Simon, 1891 -- valid
  Anisaspis Simon, 1891 -- valid
  Anisaspis tuberculata Simon, 1891 -- valid
  Antrodiaetus robustus (Simon, 1891) -- valid
  Aphonopelma caniceps (Simon, 1891) -- valid
  Aphonopelma helluo (Simon, 1891) -- valid
  Aphonopelma lanceolatum (Simon, 1891) -- valid
  Aphonopelma marxi (Simon, 1891) -- valid
  Aphonopelma rusticum (Simon, 1891) -- invalid
  Aphonopelma serratum (Simon, 1891) -- valid
  Aphonopelma texense (Simon, 1891) -- invalid
  Aptostichus Simon, 1891 -- valid
  Aptostichus atomarius Simon, 1891 -- valid
  Araneus bandelieri (Simon, 1891) -- valid
  Ariadna solitaria Simon, 1891 -- valid
  Avicularia glauca Simon, 1891 -- valid
  Bolostromus insularis (Simon, 1891) -- valid
  Bothriocyrtum Simon, 1891 -- valid
  Bothriocyrtum fabrile Simon, 1891 -- valid
  Brachypelma Simon, 1891 -- valid
  Brachythele longitarsis Simon, 1891 -- valid
  Calisoga theveneti (Simon, 1891) -- valid
  Caponina Simon, 1891 -- valid
  Caponina testacea Simon, 1891 -- valid
  Cupiennius Simon, 1891 -- valid
  Cupiennius getazi Simon, 1891 -- valid
  Cyclosternum obscurum Simon, 1891 -- invalid
  Cyrtauchenius talpa Simon, 1891 -- valid
  Davus ruficeps (Simon, 1891) -- valid
  Drymusa Simon, 1891 -- valid
  Drymusa nubila Simon, 1891 -- valid
  Dysderina Simon, 1891 -- valid
  Dysderina princeps Simon, 1891 -- valid
  Euagrus rubrigularis Simon, 1891 -- valid
  Eupalaestrus campestratus (Simon, 1891) -- valid
  Eurocoelotes gasperinii (Simon, 1891) -- valid
  Fufius albovittatus (Simon, 1891) -- valid
  Fufius auricomus (Simon, 1891) -- valid
  Galeodes blanchardi Simon, 1891 -- valid
  Gamasomorpha simplex (Simon, 1891) -- valid
  Grammostola pulchripes (Simon, 1891) -- valid
  Hadronyche modesta (Simon, 1891) -- valid
  Hebestatis theveneti (Simon, 1891) -- valid
  Hemirrhagus cervinus (Simon, 1891) -- valid
  Heteroonops spinimanus (Simon, 1891) -- valid
  Heterothele decemnotata (Simon, 1891) -- valid
  Hysterocrates greshoffi (Simon, 1891) -- valid
  Inermocoelotes gasperinii (Simon, 1891) -- valid
  Ischnothyreus peltifer (Simon, 1891) -- valid
  Masteria modesta (Simon, 1891) -- valid
  Miagrammopes scoparius Simon, 1891 -- valid
  Nops coccineus Simon, 1891 -- valid
  Ochyrocera Simon, 1891 -- valid
  Ochyrocera arietina Simon, 1891 -- valid
  Ochyrocera quinquevittata Simon, 1891 -- valid
  Oonops figuratus Simon, 1891 -- valid
  Oonops globimanus Simon, 1891 -- valid
  Oonops pulicarius Simon, 1891 -- valid
  Opopaea Simon, 1891 -- valid
  Opopaea deserticola Simon, 1891 -- valid
  Otiothops oblongus Simon, 1891 -- valid
  Paramigas perroti (Simon, 1891) -- valid
  Pelicinus Simon, 1891 -- valid
  Pelicinus marmoratus Simon, 1891 -- valid
  Philoponella raffrayi (Simon, 1891) -- valid
  Philoponella republicana (Simon, 1891) -- valid
  Phlogiellus aper (Simon, 1891) -- valid
  Plesiophrictus linteatus (Simon, 1891) -- valid
  Prodysderina spinigera (Simon, 1891) -- valid
  Promyrmekiaphila clathrata (Simon, 1891) -- valid
  Psednocnemis imbellis (Simon, 1891) -- valid
  Rachias dispar (Simon, 1891) -- valid
  Raveniola virgata (Simon, 1891) -- valid
  Scaphiella Simon, 1891 -- valid
  Scaphiella cymbalaria Simon, 1891 -- valid
  Selenocosmia effera (Simon, 1891) -- valid
  Selenocosmia hasselti Simon, 1891 -- valid
  Selenocosmia imbellis (Simon, 1891) -- invalid
  Sericopelma panamense (Simon, 1891) -- valid
  Stenoonops Simon, 1891 -- valid
  Stenoonops scabriculus Simon, 1891 -- valid
  Stenoterommata leporina (Simon, 1891) -- valid
  Theotima radiata (Simon, 1891) -- valid
  Triaeris Simon, 1891 -- valid
  Triaeris stenaspis Simon, 1891 -- valid
  Trichopelma flavicomum Simon, 1891 -- valid
  Ummidia salebrosa (Simon, 1891) -- valid
  Xenesthis Simon, 1891 -- valid
   

A gray bar