The ITIS Logo The Search Results banner for the ITIS Data pages

Taxon author: Kolasa, 1981

ITIS records citing taxon author "Kolasa, 1981"
 
 Kingdom Animalia
  Adenocerca minima Kolasa, 1981 -- valid
  Adenocerca teshirogii Kolasa, 1981 -- valid
  Adenoplea meridionalis Kolasa, 1981 -- valid
  Anokkostenostomum romanae (Kolasa, 1981) -- invalid
  Chorizogynopora italica Kolasa, 1981 -- valid
  Gieysztoria pisana Kolasa, 1981 -- valid
  Krumbachia microbursalis Kolasa, 1981 -- valid
  Microdalyellia dastychi Kolasa, 1981 -- valid
  Olisthanella luteophila Kolasa, 1981 -- valid
  Pseudobockia Kolasa, 1981 -- valid
  Pseudobockia limicola Kolasa, 1981 -- valid
  Stenostomum romanae Kolasa, 1981 -- valid
  Stenostomum temporaneum Kolasa, 1981 -- valid
   

A gray bar