The ITIS Logo The Search Results banner for the ITIS Data pages

Taxon author: Simon, 1902

ITIS records citing taxon author "Simon, 1902"
 
 Kingdom Animalia
  Acanthogonatus fuegianus (Simon, 1902) -- valid
  Aelurillus cristatopalpus Simon, 1902 -- valid
  Afraflacilla histrionica (Simon, 1902) -- valid
  Alfenus Simon, 1902 -- valid
  Alfenus calamistratus Simon, 1902 -- valid
  Alopecosa michaelseni (Simon, 1902) -- valid
  Anarrhotus Simon, 1902 -- valid
  Anarrhotus fossulatus Simon, 1902 -- valid
  Apodrassodes quilpuensis (Simon, 1902) -- valid
  Arnoliseus calcarifer (Simon, 1902) -- valid
  Artabrus Simon, 1902 -- valid
  Artabrus jolensis Simon, 1902 -- invalid
  Asaphobelis Simon, 1902 -- valid
  Asaphobelis physonychus Simon, 1902 -- valid
  Asaracus rufociliatus (Simon, 1902) -- valid
  Asaracus semifimbriatus (Simon, 1902) -- valid
  Atomosphyrus Simon, 1902 -- valid
  Atomosphyrus tristiculus Simon, 1902 -- valid
  Badumna hygrophila (Simon, 1902) -- valid
  Baryphas Simon, 1902 -- valid
  Baryphas ahenus Simon, 1902 -- valid
  Baryphas eupogon Simon, 1902 -- valid
  Baryphas jullieni Simon, 1902 -- valid
  Bathippus manicatus Simon, 1902 -- valid
  Bathippus palabuanensis Simon, 1902 -- valid
  Bathippus schalleri Simon, 1902 -- valid
  Bathyphantes fissidens Simon, 1902 -- valid
  Bathyphantes lennoxensis Simon, 1902 -- valid
  Beata cinereonitida Simon, 1902 -- valid
  Beata germaini Simon, 1902 -- valid
  Belliena Simon, 1902 -- valid
  Belliena biocellosa Simon, 1902 -- valid
  Belliena flavimana Simon, 1902 -- valid
  Belliena phalerata Simon, 1902 -- valid
  Bianor biocellosus Simon, 1902 -- valid
  Brancus Simon, 1902 -- valid
  Brancus blaisei Simon, 1902 -- valid
  Brancus mustelus (Simon, 1902) -- valid
  Brancus muticus Simon, 1902 -- valid
  Brancus niveimanus (Simon, 1902) -- valid
  Calacadia livens (Simon, 1902) -- valid
  Calacadia radulifera (Simon, 1902) -- valid
  Camillina chilensis (Simon, 1902) -- valid
  Capidava Simon, 1902 -- valid
  Capidava auriculata Simon, 1902 -- valid
  Capidava biuncata Simon, 1902 -- valid
  Capidava rufithorax Simon, 1902 -- invalid
  Carrhotus scriptus Simon, 1902 -- valid
  Carrhotus singularis Simon, 1902 -- valid
  Carrhotus taprobanicus Simon, 1902 -- valid
  Carrhotus viridiaureus (Simon, 1902) -- valid
  Cercetius Simon, 1902 -- valid
  Cercetius perezi Simon, 1902 -- valid
  Chalcotropis Simon, 1902 -- valid
  Chalcotropis acutefrenata Simon, 1902 -- valid
  Chalcotropis decemstriata Simon, 1902 -- valid
  Chalcotropis pennata Simon, 1902 -- valid
  Chalcotropis praeclara Simon, 1902 -- valid
  Chalcotropis radiata Simon, 1902 -- valid
  Chira gounellei (Simon, 1902) -- valid
  Chira lucina Simon, 1902 -- valid
  Chira micans (Simon, 1902) -- invalid
  Chira thysbe Simon, 1902 -- valid
  Chloridusa Simon, 1902 -- invalid
  Chloridusa viridiaurea Simon, 1902 -- invalid
  Colyttus striatus (Simon, 1902) -- valid
  Commoris Simon, 1902 -- valid
  Commoris enoplognatha Simon, 1902 -- valid
  Coryphasia Simon, 1902 -- valid
  Coryphasia albibarbis Simon, 1902 -- valid
  Coryphasia campestrata (Simon, 1902) -- valid
  Coryphasia fasciiventris (Simon, 1902) -- valid
  Coryphasia furcata Simon, 1902 -- valid
  Coryphasia sanguiniceps (Simon, 1902) -- valid
  Cosmophasis australis Simon, 1902 -- invalid
  Curubis Simon, 1902 -- valid
  Curubis annulata Simon, 1902 -- valid
  Curubis erratica Simon, 1902 -- valid
  Curubis tetrica Simon, 1902 -- valid
  Cyllodania Simon, 1902 -- valid
  Cyllodania bicruciata Simon, 1902 -- valid
  Cytaea aeneomicans Simon, 1902 -- invalid
  Cytaea haematica Simon, 1902 -- valid
  Cytaea oreophila Simon, 1902 -- valid
  Dasycyptus Simon, 1902 -- valid
  Dasycyptus dimus Simon, 1902 -- valid
  Diadocyrtus decorsei Simon, 1902 -- invalid
  Diagondas Simon, 1902 -- invalid
  Diagondas viridiaureus Simon, 1902 -- invalid
  Donoessus Simon, 1902 -- invalid
  Donoessus striatus Simon, 1902 -- invalid
  Drizztius rufithorax (Simon, 1902) -- valid
  Encymachus Simon, 1902 -- valid
  Encymachus livingstonei Simon, 1902 -- valid
  Entypesa Simon, 1902 -- valid
  Entypesa nebulosa Simon, 1902 -- valid
  Epidelaxia Simon, 1902 -- valid
  Epidelaxia albocruciata Simon, 1902 -- valid
  Epidelaxia albostellata Simon, 1902 -- valid
  Epidelaxia obscura Simon, 1902 -- valid
  Erasinus flavibarbis Simon, 1902 -- valid
  Euryattus breviusculus (Simon, 1902) -- valid
  Eustiromastix Simon, 1902 -- valid
  Eustiromastix major Simon, 1902 -- valid
  Evarcha Simon, 1902 -- valid
  Evarcha cancellata (Simon, 1902) -- valid
  Evarcha kochi Simon, 1902 -- valid
  Evarcha mustela (Simon, 1902) -- invalid
  Evarcha natalica Simon, 1902 -- invalid
  Evarcha squamulata (Simon, 1902) -- valid
  Frespera carinata (Simon, 1902) -- valid
  Freya chionopogon Simon, 1902 -- invalid
  Freya perelegans Simon, 1902 -- invalid
  Freya rufohirta (Simon, 1902) -- valid
  Gangus Simon, 1902 -- invalid
  Gangus decorus Simon, 1902 -- invalid
  Gangus longulus Simon, 1902 -- invalid
  Gedea Simon, 1902 -- valid
  Gedea flavogularis Simon, 1902 -- valid
  Genysa decorsei (Simon, 1902) -- valid
  Genysa decorsei (Simon, 1902) -- valid
  Genysochoera decorsei Simon, 1902 -- invalid
  Hahnia michaelseni Simon, 1902 -- valid
  Heliophanus peckhami Simon, 1902 -- valid
  Homalattus coriaceus Simon, 1902 -- valid
  Hyetussa Simon, 1902 -- valid
  Hyllus argyrotoxus Simon, 1902 -- valid
  Hyllus brevitarsis Simon, 1902 -- valid
  Hyllus flavescens Simon, 1902 -- valid
  Intihuatana antarctica (Simon, 1902) -- valid
  Kalcerrytus excultus (Simon, 1902) -- valid
  Lesbia nuna pallidiventris (Simon, 1902) -- valid
  Lophostica Simon, 1902 -- valid
  Lophostica mauriciana Simon, 1902 -- valid
  Malloneta Simon, 1902 -- valid
  Malloneta guineensis Simon, 1902 -- valid
  Margaromma torquatum Simon, 1902 -- invalid
  Marma Simon, 1902 -- valid
  Marma baeri Simon, 1902 -- valid
  Metallura theresiae Simon, 1902 -- valid -- Coppery Metaltail
  Metallura theresiae theresiae Simon, 1902 -- valid
  Microhasarius Simon, 1902 -- valid
  Microhasarius pauperculus Simon, 1902 -- valid
  Mopiopia Simon, 1902 -- valid
  Mopiopia comatula Simon, 1902 -- valid
  Mopiopia gounellei (Simon, 1902) -- valid
  Nagaina diademata Simon, 1902 -- valid
  Nagaina tricincta Simon, 1902 -- valid
  Nannenus Simon, 1902 -- valid
  Nannenus lyriger Simon, 1902 -- valid
  Nannenus syrphus Simon, 1902 -- valid
  Nebridia Simon, 1902 -- valid
  Nebridia semicana Simon, 1902 -- valid
  Neochelanops michaelseni (Simon, 1902) -- valid
  Nigorella albimana (Simon, 1902) -- valid
  Notholepthyphantes erythrocerus (Simon, 1902) -- valid
  Ocnotelus Simon, 1902 -- invalid
  Ocnotelus imberbis Simon, 1902 -- invalid
  Oedothorax fuegianus (Simon, 1902) -- valid
  Omoedus piceus Simon, 1902 -- valid
  Omoedus torquatus (Simon, 1902) -- valid
  Pachypoessa Simon, 1902 -- valid
  Pachypoessa lacertosa Simon, 1902 -- valid
  Padillothorax taprobanicus Simon, 1902 -- valid
  Pancorius Simon, 1902 -- valid
  Pancorius borneensis Simon, 1902 -- valid
  Pancorius naevius Simon, 1902 -- valid
  Pancorius protervus (Simon, 1902) -- valid
  Pancorius scoparius Simon, 1902 -- valid
  Panysinus grammicus Simon, 1902 -- valid
  Panysinus semiermis Simon, 1902 -- valid
  Penestomus Simon, 1902 -- valid
  Penestomus planus Simon, 1902 -- valid
  Pensacola castanea Simon, 1902 -- valid
  Pensacola cyaneochirus Simon, 1902 -- valid
  Pensacola gaujoni Simon, 1902 -- valid
  Pensacola murina Simon, 1902 -- valid
  Pensacola ornata Simon, 1902 -- valid
  Petrichus tullgreni Simon, 1902 -- valid
  Pharacocerus Simon, 1902 -- valid
  Pharacocerus sessor Simon, 1902 -- valid
  Phaulostylus Simon, 1902 -- valid
  Phaulostylus furcifer Simon, 1902 -- valid
  Phaulostylus grammicus Simon, 1902 -- valid
  Phaulostylus grandidieri Simon, 1902 -- valid
  Phaulostylus leucolophus Simon, 1902 -- valid
  Phausina Simon, 1902 -- valid
  Phausina bivittata Simon, 1902 -- valid
  Phausina flavofrenata Simon, 1902 -- valid
  Phausina guttipes Simon, 1902 -- valid
  Philira micans (Simon, 1902) -- valid
  Phintella australis (Simon, 1902) -- valid
  Phintella diatreta (Simon, 1902) -- invalid
  Phyaces Simon, 1902 -- valid
  Phyaces comosus Simon, 1902 -- valid
  Pilia Simon, 1902 -- valid
  Pilia saltabunda Simon, 1902 -- valid
  Plexippus coccineus Simon, 1902 -- valid
  Plexippus redimitus Simon, 1902 -- valid
  Plexippus rubrogularis Simon, 1902 -- valid
  Plexippus tortilis Simon, 1902 -- valid
  Pochyta albimana Simon, 1902 -- valid
  Pochyta major Simon, 1902 -- valid
  Pochyta occidentalis Simon, 1902 -- valid
  Poessa Simon, 1902 -- valid
  Poessa argenteofrenata Simon, 1902 -- valid
  Polemus Simon, 1902 -- valid
  Polemus chrysochirus Simon, 1902 -- valid
  Polemus galeatus Simon, 1902 -- valid
  Pristobaeus Simon, 1902 -- valid
  Pristobaeus jocosus Simon, 1902 -- valid
  Proszynskia diatreta (Simon, 1902) -- valid
  Pseudauximus Simon, 1902 -- valid
  Pseudauximus reticulatus Simon, 1902 -- valid
  Pseudemathis Simon, 1902 -- valid
  Pseudemathis trifida Simon, 1902 -- valid
  Pseudicius histrionicus Simon, 1902 -- invalid
  Pseudicius zebra Simon, 1902 -- valid
  Ptocasius fulvonitens Simon, 1902 -- valid
  Rhene flavicomans Simon, 1902 -- valid
  Rhene foai Simon, 1902 -- valid
  Rhetenor Simon, 1902 -- valid
  Rhetenor diversipes Simon, 1902 -- valid
  Rhyphelia Simon, 1902 -- valid
  Rhyphelia variegata Simon, 1902 -- valid
  Selkirkiella michaelseni (Simon, 1902) -- valid
  Semnolius Simon, 1902 -- valid
  Semnolius chrysotrichus Simon, 1902 -- valid
  Semnolius imberbis (Simon, 1902) -- valid
  Servaea murina Simon, 1902 -- valid
  Sidusa angulitarsis Simon, 1902 -- valid
  Sidusa viridiaurea (Simon, 1902) -- valid
  Sigytes Simon, 1902 -- valid
  Sigytes paradisiacus Simon, 1902 -- valid
  Siloca Simon, 1902 -- invalid
  Siloca campestrata Simon, 1902 -- invalid
  Siloca sanguiniceps Simon, 1902 -- invalid
  Simaethula Simon, 1902 -- valid
  Simaethula janthina Simon, 1902 -- valid
  Spilargis Simon, 1902 -- valid
  Spilargis ignicolor Simon, 1902 -- valid
  Spilargis ignicolor ignicolor Simon, 1902 -- invalid
  Stagetillus taprobanicus (Simon, 1902) -- invalid
  Stenaelurillus leucogrammus Simon, 1902 -- valid
  Stergusa aurata Simon, 1902 -- valid
  Stergusa aurichalcea Simon, 1902 -- valid
  Stergusa stelligera Simon, 1902 -- valid
  Stertinius capucinus Simon, 1902 -- valid
  Stertinius patellaris Simon, 1902 -- valid
  Stertinius pilipes Simon, 1902 -- valid
  Stertinius splendens Simon, 1902 -- valid
  Stiphidion Simon, 1902 -- valid
  Stiphidion facetum Simon, 1902 -- valid
  Tanybelus Simon, 1902 -- valid
  Tanybelus aeneiceps Simon, 1902 -- valid
  Tariona Simon, 1902 -- invalid
  Tariona gounellei Simon, 1902 -- invalid
  Telamonia bombycina (Simon, 1902) -- valid
  Telamonia formosa (Simon, 1902) -- valid
  Telamonia jolensis (Simon, 1902) -- valid
  Telamonia sponsa (Simon, 1902) -- valid
  Tetragnatha foai Simon, 1902 -- valid
  Thammaca nigritarsis Simon, 1902 -- valid
  Thiratoscirtus versicolor Simon, 1902 -- valid
  Thomisus bonnieri Simon, 1902 -- valid
  Thyene coronata Simon, 1902 -- valid
  Thyene decora (Simon, 1902) -- valid
  Thyene longula (Simon, 1902) -- valid
  Thyene vittata Simon, 1902 -- valid
  Thyenula Simon, 1902 -- valid
  Thyenula aurantiaca (Simon, 1902) -- valid
  Thyenula juvenca Simon, 1902 -- valid
  Thyenula natalica (Simon, 1902) -- valid
  Tigidia alluaudi (Simon, 1902) -- valid
  Tigidia bastardi (Simon, 1902) -- valid
  Tigidia mathiauxi (Simon, 1902) -- valid
  Tylogonus Simon, 1902 -- valid
  Tylogonus auricapillus Simon, 1902 -- valid
  Tylogonus prasinus Simon, 1902 -- valid
  Uroballus Simon, 1902 -- valid
  Uroballus henicurus Simon, 1902 -- valid
  Uroballus octovittatus Simon, 1902 -- valid
  Uxuma Simon, 1902 -- valid
  Uxuma impudica Simon, 1902 -- valid
  Viciria diademata Simon, 1902 -- valid
  Viciria diatreta Simon, 1902 -- invalid
  Viciria niveimana Simon, 1902 -- invalid
  Viciria polysticta Simon, 1902 -- valid
  Viciria semicoccinea Simon, 1902 -- valid
  Vinnius Simon, 1902 -- valid
  Vinnius uncatus Simon, 1902 -- valid
  Xanthofreya chionopogon (Simon, 1902) -- valid
  Zenodorus marginatus (Simon, 1902) -- valid
  Zophoryctes Simon, 1902 -- valid
  Zophoryctes flavopilosus Simon, 1902 -- valid
   

A gray bar