Integrated Taxonomic Information System - Taxon Author Search Results


Taxon author: Amaoka, 1963

ITIS records citing taxon author "Amaoka, 1963"
 
 Kingdom Animalia
  Engyprosopon macroptera Amaoka, 1963 -- invalid
  Engyprosopon multisquama Amaoka, 1963 -- valid
  Psettina gigantea Amaoka, 1963 -- valid
  Psettina tosana Amaoka, 1963 -- valid
   

A gray bar