Integrated Taxonomic Information System - Search Results

Results of: Search in every Kingdom for Scientific Name containing 'Azana'
 
 Kingdom Animalia
  Andrena topazana Cockerell, 1906 – valid
  Aulacogenia salvazana Miller, 1954 – valid
  Azana – valid
  Catoxyethira razanamiadanae Gibon & Ranaivoharindriaka, 1995 – valid
  Paraxenylla lapazana Palacios-Vargas & Vzquez, 1989 – valid
  Phatnoma coyazana Drake, 1948 – valid
  Pheidole fervida kwazana Teranishi, 1940 – valid
  Rissoina lapazana Bartsch, 1915 – valid
 
 Kingdom Plantae
  Festuca carazana Pilg. – accepted
  Festuca distichovaginata var. carazana (Pilg.) St.-Yves – not accepted
   

A gray graphic bar
Search on:  Any Name or TSN  Common Name  Scientific Name  TSN
In:  Kingdom    

A gray bar