Integrated Taxonomic Information System - Search Results

Results of: Search in every Kingdom for Scientific Name containing 'Eusyllis'
 
 Kingdom Animalia
  Eusyllis Malmgren, 1867 – valid
  Eusyllis assimilis – valid
  Eusyllis blomstrandi – valid
  Eusyllis habei Imajima, 1966 – valid
  Eusyllis intermedia Saint-joseph, 1887 – valid
  Eusyllis japonica – valid
  Eusyllis lamelligera Marion and Bobretzk – valid
  Eusyllis longicirrata – valid
  Eusyllis magnifica – valid
  Eusyllis transecta – valid
  Eusyllis tubicola – valid
   

A gray graphic bar
Search on:  Any Name or TSN  Common Name  Scientific Name  TSN
In:  Kingdom    

A gray bar