The ITIS Logo The Search Results banner for the ITIS Data pages

Source: Subías 2020: World Oribatida catalog, PDF (version Jan 2020)

ITIS records citing this source
 
 Kingdom Animalia
  Acaronychidae Grandjean, 1932 -- valid
  Acaronychoidea Grandjean, 1932 -- valid
  Acaronychus Grandjean, 1932 -- valid
  Acaronychus grandjeani Lange, 1975 -- valid
  Acaronychus proximus Schubart, 1968 -- valid
  Acaronychus traegardhi Grandjean, 1932 -- valid
  Acrotritia Jacot, 1923 -- valid
  Acrotritia aokii (Niedbala, 2000) -- invalid
  Acrotritia ardua (Koch, 1841) -- valid
  Acrotritia ardua affinis (Sergienko, 1989) -- invalid
  Acrotritia ardua americana (Ewing, 1909) -- valid
  Acrotritia ardua ardua (Koch, 1841) -- valid
  Acrotritia ardua diaphoros (Niedbala, 2002) -- valid
  Acrotritia bacula (Niedbala, 2004) -- invalid
  Acrotritia bipartita (Niedbala, 2000) -- valid
  Acrotritia brasiliana (Mahunka, 1983) -- valid
  Acrotritia clavata (Märkel, 1964) -- invalid
  Acrotritia clavata sextiana (Lions, 1966) -- invalid
  Acrotritia closteros Niedbala, 2006 -- invalid
  Acrotritia colombiana Liu, 2015 -- valid
  Acrotritia corletti (Mahunka, 2000) -- invalid
  Acrotritia cunangra Liu & Zhang, 2014 -- valid
  Acrotritia curticephala (Jacot, 1938) -- valid
  Acrotritia dikra (Niedbala & Schatz, 1996) -- valid
  Acrotritia dikra dikra (Niedbala & Schatz, 1996) -- valid
  Acrotritia dikra furca Niedbala & Starý, 2014 -- valid
  Acrotritia dinota (Niedbala & Schatz, 1996) -- invalid
  Acrotritia divida (Mahunka, 1991) -- valid
  Acrotritia dixa (Niedbala & Schatz, 1996) -- valid
  Acrotritia duplicata (Grandjean, 1953) -- valid
  Acrotritia ejuncida (Niedbala & Schatz, 1996) -- valid
  Acrotritia furcata (Bayoumi & Mahunka, 1979) -- valid
  Acrotritia gracile (Niedbala, 2000) -- valid
  Acrotritia granulata (Mahunka, 1999) -- valid
  Acrotritia hallasanensis (Niedbala, 2002) -- valid
  Acrotritia hyeroglyphica (Berlese, 1916) -- invalid
  Acrotritia ischnos (Niedbala, 2004) -- invalid
  Acrotritia koreensis (Mahunka, 1997) -- invalid
  Acrotritia loricata (Rathke, 1799) -- invalid
  Acrotritia mahunkai Niedbala & Liu, 2018 -- invalid
  Acrotritia meristos (Niedbala, 2003) -- valid
  Acrotritia monodactyla (Niedbala, 2002) -- invalid
  Acrotritia munita Niedbala, 2006 -- invalid
  Acrotritia neotropicalis (Pérez-Íñigo & Baggio, 1993) -- valid
  Acrotritia ornata (Niedbala, 2002) -- valid
  Acrotritia otaheitensis (Hammer, 1972) -- invalid
  Acrotritia paraardua Niedbala & Starý, 2014 -- invalid
  Acrotritia parabrasiliana Niedbala & Illig, 2007 -- invalid
  Acrotritia parallelos (Niedbala, 2003) -- valid
  Acrotritia paraspiculifera Niedbala, 2012 -- valid
  Acrotritia penicillata (Pérez-Íñigo, 1969) -- valid
  Acrotritia peruensis (Hammer, 1961) -- valid
  Acrotritia pirovaci Niedbala, 2006 -- invalid
  Acrotritia proxima Niedbala, 2013 -- invalid
  Acrotritia quasidivida Niedbala & Starý, 2014 -- valid
  Acrotritia reticulata (Mahunka, 1988) -- valid
  Acrotritia rhopalota Niedbala & Illig, 2007 -- valid
  Acrotritia rustica (Niedbala, 1991) -- valid
  Acrotritia scotti (Walker, 1965) -- valid
  Acrotritia simile (Mahunka, 1982) -- invalid
  Acrotritia similis (Sellnick, 1923) -- valid
  Acrotritia sinensis Jacot, 1923 -- valid
  Acrotritia sinensis triheterodactylis Jacot, 1923 -- invalid
  Acrotritia sterigma (Niedbala, 1998) -- invalid
  Acrotritia tibetensis Liu & Chen, 2015 -- invalid
  Acrotritia vestita (Berlese, 1913) -- valid
  Acrotritia wallworki (Lee, 1981) -- invalid
  Adelphacaridae Grandjean, 1954 -- valid
  Adelphacarus Grandjean, 1952 -- valid
  Adelphacarus reticulatus Lotfollahi, 2017 -- valid
  Adelphacarus sellnicki Grandjean, 1952 -- valid
  Aedoplophora Grandjean, 1932 -- invalid
  Aedoplophora africana Mahunka, 1977 -- invalid
  Afrhypochthonius Balogh, 1958 -- invalid
  Afrhypochthonius vilhenarum Balogh, 1958 -- invalid
  Afronothrus Wallwork, 1961 -- valid
  Afronothrus arboreus Ramani & Haq, 1992 -- valid
  Afronothrus incisivus Wallwork, 1961 -- valid
  Afronothrus incisivus maheensis Mahunka, 1978 -- invalid
  Afronothrus incisivus neotropicus Balogh & Mahunka, 1974 -- invalid
  Afronothrus incisivus paraguayensis Mahunka, 1984 -- invalid
  Afronothrus sulcatus Hammer, 1972 -- invalid
  Allonothrus Hammen, 1953 -- valid
  Allonothrus brasiliensis (Badejo, Woas & Beck, 2002) -- valid
  Allonothrus dhananjayi Sarkar, 1991 -- valid
  Allonothrus foveolatus Pérez-Íñigo & Baggio, 1988 -- valid
  Allonothrus ghanensis Wallwork, 1961 -- invalid
  Allonothrus giganticus Haq, 1978 -- valid
  Allonothrus henroi Fujikawa, 2003 -- valid
  Allonothrus hirtus (Balogh, 1958) -- valid
  Allonothrus indicus Bhaduri & Raychaudhuri, 1968 -- valid
  Allonothrus longinoi Szywilewska & Olszanowski, 2006 -- valid
  Allonothrus monensis Ghosh & Bhaduri, 1978 -- valid
  Allonothrus monodactylus Wallwork, 1960 -- valid
  Allonothrus neotropicus Balogh & Mahunka, 1969 -- valid
  Allonothrus nigeriensis (Badejo, Woas & Beck, 2002) -- valid
  Allonothrus pararusseolus Subías & Sarkar, 1982 -- valid
  Allonothrus pyriformis (Berlese, 1913) -- valid
  Allonothrus russeolus Wallwork, 1960 -- valid
  Allonothrus russeolus reticulatus Hammer, 1972 -- valid
  Allonothrus russeolus russeolus Wallwork, 1960 -- valid
  Allonothrus schuilingi Hammen, 1953 -- valid
  Allonothrus schuilingi schuilingi Hammen, 1953 -- valid
  Allonothrus schuilingi seychelli Olszanowski & Bochniak, 2015 -- valid
  Allonothrus sinicus Wang & Norton, 1988 -- valid
  Allonothrus tuxtlasensis Palacios-Vargas & Iglesias, 1997 -- valid
  Amnemochthonius Grandjean, 1949 -- valid
  Amnemochthonius taeniophorus Grandjean, 1949 -- valid
  Amuracarus voskresenskii Lange, 1975 -- invalid
  Angelia thori Berlese, 1904 -- invalid
  Annectacarus Grandjean, 1950 -- valid
  Annectacarus africanus Balogh, 1961 -- valid
  Annectacarus aokii Jaikumar, Haq & Ramani, 1994 -- valid
  Annectacarus eksteeni Coetzee, 2001 -- valid
  Annectacarus granditrichosus Sengbusch, 1984 -- valid
  Annectacarus hainanensis Hu & X. Wang, 1990 -- valid
  Annectacarus hammerae Shiji, Haq & Ramani, 2007 -- valid
  Annectacarus insculptus Wallwork, 1962 -- valid
  Annectacarus krachan Mahunka, 1995 -- valid
  Annectacarus longisetosus Bhattacharya, Bhaduri & Raychaudhuri, 1974 -- valid
  Annectacarus mahabaeus Corpuz-Raros, 1979 -- valid
  Annectacarus mucronatus Grandjean, 1950 -- valid
  Annectacarus parallelus (Berlese, 1916) -- valid
  Annectacarus perezinigoi Calugar & Vasiliu, 1983 -- valid
  Annectacarus sejugatus Wallwork, 1962 -- valid
  Annectacarus tanzanicus Ermilov & Khaustov, 2019 -- valid
  Annectacarus trivandricus Haq, 1978 -- valid
  Annectacarus unilateralis Hammer, 1973 -- valid
  Annectacarus vinalesensis Ermilov & Tolstikov, 2015 -- valid
  Annectacarus wallworki Adolph & Haq, 1991 -- valid
  Aphelacaridae Grandjean, 1954 -- invalid
  Aphelacarus Grandjean, 1932 -- valid
  Aphelacarus acarinus (Berlese, 1910) -- valid
  Aphelacarus acarinus acarinus (Berlese, 1910) -- valid
  Aphelacarus acarinus sahariensis Gil-Martín, Subías & Arillo, 1992 -- valid
  Aphelacarus rossicus Zachvatkin, 1945 -- invalid
  Apoplophora Aoki, 1980 -- valid
  Apoplophora aokii Mondal, Kundu & Roy, 1999 -- valid
  Apoplophora cristata Mahunka, 1991 -- valid
  Apoplophora dentata Liu, Chen & Qiao, 2009 -- valid
  Apoplophora heterotricha Mahunka, 1987 -- valid
  Apoplophora jaccoudi Mahunka, 1991 -- invalid
  Apoplophora kapiti Niedbala, 2004 -- valid
  Apoplophora lineata Mahunka, 1987 -- invalid
  Apoplophora malaya Mahunka, 1991 -- valid
  Apoplophora marcuardi Mahunka, 1991 -- valid
  Apoplophora minuscula Niedbala, 2013 -- valid
  Apoplophora ornata Niedbala, 2001 -- valid
  Apoplophora ornatissima Mahunka, 1988 -- invalid
  Apoplophora pantotrema (Berlese, 1913) -- valid
  Apoplophora paraserrata Niedbala, 2012 -- valid
  Apoplophora paraspinosa Niedbala, 2013 -- valid
  Apoplophora phalerata Niedbala, 2001 -- valid
  Apoplophora remota Aoki, 1980 -- invalid
  Apoplophora sarawaki Niedbala, 2004 -- valid
  Apoplophora serrata Niedbala, 2004 -- valid
  Apoplophora solomonensis Niedbala, 1998 -- valid
  Apoplophora spinosa Mahunka, 1987 -- valid
  Apoplophora triquetra Niedbala, 2004 -- valid
  Apoplophora triseta Mahunka, 1991 -- invalid
  Apotritia Norton & Lions, 1992 -- valid
  Apotritia walkeri Norton & Lions, 1992 -- valid
  Arborichthoniidae Balogh & P. Balogh, 1992 -- valid
  Arborichthonius Norton, 1982 -- valid
  Arborichthonius azarbaijaniensis Lotfollahi & Movahedzade, 2016 -- valid
  Arborichthonius styosetosus Norton, 1982 -- valid
  Archegozetes Grandjean, 1931 -- valid
  Archegozetes chamelensis Palacios-Vargas & Iglesias, 1997 -- invalid
  Archegozetes magnus (Sellnick, 1925) -- valid
  Archegozetes magnus indicus Bhaduri & Raychaudhuri, 1968 -- invalid
  Archegozetes magnus longisetosus Aoki, 1965 -- valid
  Archegozetes magnus magnus (Sellnick, 1925) -- valid
  Archegozetes tuberculatus Sarkar, 1985 -- invalid
  Archegozetes veracruzensis Palacios-Vargas & Iglesias, 1997 -- invalid
  Archeonothridae -- invalid
  Archeonothrus Trägårdh, 1906 -- valid
  Archeonothrus natalensis Trägårdh, 1906 -- valid
  Archiphthiracarella baloghorum Mahunka, 1997 -- invalid
  Archiphthiracarus filiferus Mahunka, 1982 -- invalid
  Archiphthiracarus foveolatus Mahunka, 1988 -- invalid
  Archiphthiracarus gobiensis Mahunka, 1981 -- invalid
  Archiphthiracarus hammeni Balogh & Mahunka, 1979 -- invalid
  Archiphthiracarus hauseri Mahunka, 1988 -- invalid
  Archiphthiracarus hungaricus Balogh & Mahunka, 1979 -- invalid
  Archiphthiracarus minutissimus Balogh & Mahunka, 1980 -- invalid
  Archiphthiracarus pilosus Sergienko, 1987 -- invalid
  Archiphthiracarus pocsi Mahunka, 1983 -- invalid
  Archiphthiracarus tzanoudakisi Mahunka, 1979 -- invalid
  Archiphthiracarus variabilis Balogh & Mahunka, 1979 -- invalid
  Archoplophora Hammen, 1959 -- valid
  Archoplophora laevis (Jacot, 1938) -- invalid
  Archoplophora rostralis (Willmann, 1930) -- valid
  Archoplophora villosa Aoki, 1980 -- invalid
  Arphthicarus humilis Niedbala, 2004 -- invalid
  Arthrhoplophora Berlese, 1910 -- valid
  Arthrhoplophora adjacentis Fuangarworn, 2011 -- valid
  Arthrhoplophora berlesei Mahunka, 1977 -- invalid
  Arthrhoplophora paradoxa Berlese, 1910 -- valid
  Arthrhoplophora vulpes Berlese, 1916 -- valid
  Arthrhoplophora zachvatkini (Shereef, 1978) -- valid
  Arthrochthonius Ewing, 1917 -- invalid
  Arthronothrus biunguiculatus Trägårdh, 1910 -- invalid
  Asiacarus Krivolutsky, 1971 -- invalid
  Atopochthoniidae Grandjean, 1949 -- valid
  Atopochthonioidea Grandjean, 1949 -- valid
  Atopochthonius Grandjean, 1949 -- valid
  Atopochthonius artiodactylus Grandjean, 1949 -- valid
  Atopochthonius maimaensis Grishina, 1971 -- valid
  Atropacarus Ewing, 1917 -- valid
  Atropacarus (Atropacarus) Ewing, 1917 -- valid
  Atropacarus (Rafacarus) Niedbala, 1981 -- valid
  Atropacarus absimilis (Niedbala, 1982) -- valid
  Atropacarus achmedovi Shtanchaeva & Subías, 2012 -- valid
  Atropacarus angulatus (Balogh & Mahunka, 1992) -- valid
  Atropacarus antennatus (Mahunka & Mahunka-Papp, 2003) -- valid
  Atropacarus antrosus Niedbala, 2003 -- valid
  Atropacarus aspergillus (Niedbala, 2004) -- valid
  Atropacarus bichei Niedbala, 1986 -- valid
  Atropacarus chernovae Shtanchaeva & Subías, 2012 -- valid
  Atropacarus ciliosus Niedbala, 2002 -- valid
  Atropacarus clavatus Aoki, 1980 -- valid
  Atropacarus clavigerus (Berlese, 1904) -- valid
  Atropacarus csiszarae (Balogh & Mahunka, 1979) -- valid
  Atropacarus decipiens (Niedbala, 1984) -- invalid
  Atropacarus echinodiscus (Mahunka, 1982) -- valid
  Atropacarus fecundus (Niedbala, 2004) -- valid
  Atropacarus genavensis (Mahunka, 1993) -- valid
  Atropacarus griseus (Niedbala, 1984) -- valid
  Atropacarus hikurangi (Liu & Zhang, 2013) -- valid
  Atropacarus immundus (Niedbala, 1983) -- valid
  Atropacarus inconditus Mahunka, 1991 -- valid
  Atropacarus inculpatus (Niedbala, 1984) -- valid
  Atropacarus kremenitsai Shtanchaeva & Subías, 2012 -- valid
  Atropacarus longisensillus (Liu & Zhang, 2013) -- valid
  Atropacarus macrosculpturatus (Mahunka & Mahunka-Papp, 1999) -- invalid
  Atropacarus maculosus (Niedbala, 1983) -- valid
  Atropacarus mirabilis (Mahunka, 1979) -- valid
  Atropacarus multisetosus Niedbala, 2002 -- valid
  Atropacarus murciensis Niedbala, 1986 -- valid
  Atropacarus niedbalai (Pérez-Íñigo & Baggio, 1996) -- valid
  Atropacarus niedbalai Liu & Zhang, 2013 -- valid
  Atropacarus obesus (Niedbala, 1983) -- valid
  Atropacarus obesus minimus Shtanchaeva & Subías, 2012 -- valid
  Atropacarus obesus obesus (Niedbala, 1983) -- valid
  Atropacarus ochraceus (Niedbala, 1983) -- valid
  Atropacarus papillatus Gil-Martín, Subías & Arillo, 1992 -- valid
  Atropacarus paraclavatus Niedbala, 2002 -- valid
  Atropacarus paraclavigerus Niedbala & Starý, 2015 -- valid
  Atropacarus paradoxus (Niedbala, 2004) -- valid
  Atropacarus parainsularis Niedbala & Starý, 2011 -- valid
  Atropacarus pararafalskii (Niedbala, 2004) -- valid
  Atropacarus paraserratus Niedbala, 2008 -- valid
  Atropacarus parastriculus Niedbala & Starý, 2011 -- valid
  Atropacarus parvulus (Niedbala, 1983) -- valid
  Atropacarus perversus (Niedbala, 1983) -- valid
  Atropacarus phasganus (Niedbala, 2004) -- valid
  Atropacarus phyllophorus (Berlese, 1904) -- valid
  Atropacarus platakisi (Mahunka, 1979) -- valid
  Atropacarus plumatus Niedbala, 2004 -- valid
  Atropacarus punctulatus Moraza, 1985 -- valid
  Atropacarus rafalskii (Niedbala, 1981) -- valid
  Atropacarus relictus (Balogh & Mahunka, 1992) -- valid
  Atropacarus sculptilis (Niedbala, 2004) -- valid
  Atropacarus serratus (Feider & Suciu, 1957) -- valid
  Atropacarus striculus (Koch, 1835) -- valid
  Atropacarus striculus insularis (Weigmann, 1976) -- valid
  Atropacarus striculus striculus (Koch, 1835) -- valid
  Atropacarus substrictus (Niedbala, 1983) -- valid
  Atropacarus terrapene (Jacot, 1937) -- valid
  Atropacarus tumidus (Niedbala, 2004) -- valid
  Atropacarus valerieae (Balogh & Mahunka, 1992) -- valid
  Atropacarus wandae (Niedbala, 1981) -- valid
  Atropacarus yarovenkoi Shtanchaeva & Subías, 2012 -- valid
  Austracarus Balogh & P. Balogh, 1983 -- invalid
  Austracarus Mahunka, 1984 -- invalid
  Austronothrus Hammer, 1966 -- valid
  Austronothrus clarki Colloff & Cameron, 2009 -- valid
  Austronothrus curviseta Hammer, 1966 -- valid
  Austronothrus flagellatus Colloff & Cameron, 2009 -- valid
  Austronothrus kinabalu Colloff & Cameron, 2014 -- valid
  Austronothrus rostralis Colloff & Cameron, 2014 -- valid
  Austrophthiracarus mirandus Niedbala, 1988 -- invalid
  Austrophthiracarus similis Balogh & P. Balogh, 1983 -- invalid
  Austrotritia Sellnick, 1959 -- valid
  Austrotritia bifurca Niedbala, 2000 -- valid
  Austrotritia bryani (Jacot, 1929) -- valid
  Austrotritia carinata Niedbala, 2000 -- valid
  Austrotritia dentata Aoki, 1980 -- valid
  Austrotritia didyma Liu, Chen & Qiao, 2009 -- valid
  Austrotritia engelbrechti Niedbala, 2006 -- valid
  Austrotritia finlandica Niedbala & Penttinen, 2006 -- valid
  Austrotritia fissurata Liu, Chen & Qiao, 2009 -- valid
  Austrotritia gibba Bayoumi & Mahunka, 1979 -- valid
  Austrotritia glabrata Niedbala, 2000 -- valid
  Austrotritia herenessica (Pérez-Íñigo, 1986) -- valid
  Austrotritia ishigakiensis Aoki, 1980 -- invalid
  Austrotritia kinabaluensis Ramsay & Sheals, 1969 -- valid
  Austrotritia lanceolata Aoki, 1988 -- invalid
  Austrotritia lebronneci (Jacot, 1934) -- valid
  Austrotritia lebronneci crassiori (Jacot, 1934) -- valid
  Austrotritia lebronneci flagelloides (Jacot, 1934) -- valid
  Austrotritia lebronneci lebronneci (Jacot, 1934) -- valid
  Austrotritia lebronneci tahitiana (Jacot, 1934) -- valid
  Austrotritia optabilis Niedbala, 1991 -- invalid
  Austrotritia parabellingeri Niedbala, 2013 -- valid
  Austrotritia quadricarinata Sellnick, 1959 -- valid
  Austrotritia ramsayi Mahunka, 1991 -- valid
  Austrotritia robusta Niedbala & Corpuz-Raros, 1998 -- valid
  Austrotritia saraburiensis Aoki, 1965 -- valid
  Austrotritia shealsi Mahunka, 1987 -- invalid
  Austrotritia singaporensis Niedbala, 2004 -- valid
  Austrotritia unicarinata Aoki, 1980 -- valid
  Bedoslohmannia Fernández, Theron, Rollard & Castillo, 2014 -- valid
  Bedoslohmannia anneae Fernández, Theron, Rollard & Castillo, 2014 -- valid
  Beklemishevia Zachvatkin, 1945 -- valid
  Beklemishevia barbata (Schubart, 1968) -- valid
  Beklemishevia demeteri Mahunka, 1984 -- valid
  Beklemishevia galeodula Zachvatkin, 1945 -- valid
  Beklemishevia hispaniola Pérez-Íñigo, 1997 -- valid
  Beklemishevia iranica Akrami & Behmanesh, 2016 -- valid
  Beklemishevia zachvatkini Bulanova-Zachvatkina, 1980 -- valid
  Brachychochthonius Jacot, 1938 -- invalid
  Brachychochthonius arcticus Hammer, 1952 -- invalid
  Brachychochthonius berlesei erosus Jacot, 1938 -- invalid
  Brachychochthonius immaculatus Forsslund, 1942 -- invalid
  Brachychochthonius rotundatus Hammer, 1958 -- invalid
  Brachychochthonius subcricoides Balogh & Mahunka, 1979 -- invalid
  Brachychthoniidae Thor, 1934 -- valid
  Brachychthonioidea Thor, 1934 -- valid
  Brachychthonius Berlese, 1910 -- valid
  Brachychthonius africanus Balogh, 1958 -- valid
  Brachychthonius amicabilis Gil-Martín & Subías, 1997 -- valid
  Brachychthonius berlesei Willmann, 1928 -- valid
  Brachychthonius bimaculatus Willmann, 1936 -- valid
  Brachychthonius brevis glabra Thor, 1930 -- invalid
  Brachychthonius ensifer Strenzke, 1951 -- invalid
  Brachychthonius gygeri Bader, 1963 -- invalid
  Brachychthonius hammerae Chinone & Aoki, 1972 -- invalid
  Brachychthonius hauserorum (Mahunka, 1979) -- valid
  Brachychthonius helveticus Schweizer, 1956 -- invalid
  Brachychthonius hirtus Moritz, 1976 -- valid
  Brachychthonius impressus Moritz, 1976 -- valid
  Brachychthonius jugatus (Jacot, 1938) -- valid
  Brachychthonius laevis (Jacot, 1938) -- valid
  Brachychthonius latus Jacot, 1936 -- invalid
  Brachychthonius lineatus (Mahunka, 1982) -- valid
  Brachychthonius mooseri Hammen, 1951 -- invalid
  Brachychthonius neosimplex Schweizer, 1956 -- invalid
  Brachychthonius nodosus Willmann, 1952 -- invalid
  Brachychthonius obscurus Krivolutsky, 1966 -- invalid
  Brachychthonius ocellatus Hammer, 1952 -- invalid
  Brachychthonius pacificus Hammer, 1973 -- valid
  Brachychthonius parahirtus Subías & Gil-Martín, 1991 -- valid
  Brachychthonius pauliani Balogh & Mahunka, 1966 -- valid
  Brachychthonius perpusillus Berlese, 1910 -- invalid
  Brachychthonius pius Moritz, 1976 -- valid
  Brachychthonius psammophylus Mahunka, 1987 -- valid
  Brachychthonius pseudoimmaculatus Subías & Gil-Martín, 1991 -- valid
  Brachychthonius rapoporti Balogh & Mahunka, 1968 -- invalid
  Brachychthonius rotundatus (Hammer, 1958) -- invalid
  Brachychthonius scalaris Forsslund, 1942 -- invalid
  Brachychthonius semiornatus Evans, 1952 -- invalid
  Brachychthonius similis Hammer, 1961 -- invalid
  Brachychthonius striatus Willmann, 1956 -- invalid
  Bukitritia Mahunka, 1990 -- valid
  Bukitritia timah Mahunka, 1990 -- valid
  Bursoplophora Subías & Pérez-Íñigo, 1978 -- valid
  Bursoplophora bivaginata (Grandjean, 1932) -- valid
  Bursoplophora ethiopica Mahunka, 1982 -- valid
  Bursoplophora genavensium (Mahunka, 1984) -- valid
  Bursoplophora iberica Subías & Pérez-Íñigo, 1978 -- valid
  Bursoplophora insularis Kahwash, Subías & Ruiz, 1989 -- valid
  Bursoplophora madagassica Mahunka, 1994 -- valid
  Bursoplophora meridionalis Bernini, 1983 -- valid
  Bursoplophora muraiae Mahunka & Mejía-Recamier, 1998 -- valid
  Bursoplophora tyrrhenica Bernini, 1983 -- valid
  Calyptophthiracarus cretensis inopinatus Mahunka, 1991 -- invalid
  Calyptophthiracarus cucundus Niedbala, 1988 -- invalid
  Calyptophthiracarus mirandus Niedbala, 1988 -- invalid
  Camisia Heyden, 1826 -- valid
  Camisia (Camisia) Heyden, 1826 -- valid
  Camisia (Ensicamisia) Kunst, 1971 -- valid
  Camisia abdosensilla Olszanowski & Clayton, 2002 -- valid
  Camisia amictus (Sowerby, 1806) -- valid
  Camisia anomia Colloff, 1993 -- invalid
  Camisia arcuata Hammer, 1961 -- valid
  Camisia australis Hammer, 1958 -- valid
  Camisia biurus (Koch, 1839) -- valid
  Camisia biurus amicus Jacot, 1938 -- valid
  Camisia biurus biurus (Koch, 1839) -- valid
  Camisia biverrucata (Koch, 1839) -- valid
  Camisia borealis (Thorell, 1871) -- valid
  Camisia carrolli André, 1980 -- valid
  Camisia cladonicola Willmann, 1920 -- invalid
  Camisia dictyna Colloff, 1993 -- valid
  Camisia excavata Willmann, 1920 -- invalid
  Camisia flagellata (Berlese, 1888) -- valid
  Camisia foveolata Hammer, 1955 -- valid
  Camisia grymae Colloff, 1993 -- valid
  Camisia hamulifera Hammer, 1961 -- valid
  Camisia heterospinifer Fujikawa, 1998 -- valid
  Camisia horrida (Hermann, 1804) -- valid
  Camisia invenusta (Michael, 1888) -- valid
  Camisia khencensis Hammer, 1961 -- valid
  Camisia labradorica Behan-Pelletier, 1978 -- invalid
  Camisia lapponica (Trägårdh, 1910) -- valid
  Camisia monongahelae Bromberek & Olszanowski, 2012 -- valid
  Camisia nortoni Colloff, 1993 -- valid
  Camisia nova (Hammer, 1966) -- valid
  Camisia oregonae Colloff, 1993 -- valid
  Camisia orthogonia Olszanowski, Szywilewska & Norton, 2001 -- valid
  Camisia polytricha Piffl, 1971 -- valid
  Camisia presbytis Colloff, 1993 -- valid
  Camisia segnis (Hermann, 1804) -- valid
  Camisia sibirica Karppinen & Krivolutsky, 1987 -- valid
  Camisia solhoeyi Colloff, 1993 -- valid
  Camisia spinifer (Koch, 1835) -- valid
  Camisia tatrica Olszanowski, 1994 -- valid
  Camisia tryphosa Colloff, 1993 -- valid
  Camisia umbratilis (Hull, 1915) -- valid
  Camisia valeriae Colloff, 1993 -- valid
  Camisia zangherii Lombardini, 1963 -- valid
  Camisiidae Oudemans, 1900 -- invalid
  Ceratozetes pallidus (Lombardini, 1961) -- valid
  Collohmannia Sellnick, 1922 -- valid
  Collohmannia asiatica Krivolutsky & Christov, 1970 -- valid
  Collohmannia gigantea Sellnick, 1922 -- valid
  Collohmannia johnstoni Norton & Sidorchuk, 2014 -- valid
  Collohmannia nova Sellnick, 1932 -- invalid
  Collohmanniidae Grandjean, 1958 -- valid
  Collohmannioidea -- invalid
  Cosmochthoniidae Grandjean, 1947 -- valid
  Cosmochthonioidea Grandjean, 1947 -- valid
  Cosmochthonius Berlese, 1910 -- valid
  Cosmochthonius (Cosmochthonius) Berlese, 1910 -- valid
  Cosmochthonius (Nanochthonius) Subías & Gil-Martín, 1995 -- valid
  Cosmochthonius (Nortonchthonius) Jorrín, 2014 -- valid
  Cosmochthonius agartalensis Sarkar, 1983 -- valid
  Cosmochthonius arctosus Pankov, 2002 -- invalid
  Cosmochthonius asiaticus Gordeeva, 1980 -- valid
  Cosmochthonius assamensis Talukdar & Chakrabarti, 1984 -- valid
  Cosmochthonius australicus Womersley, 1945 -- valid
  Cosmochthonius bengalensis Chakrabarti, Bhaduri & Raychaudhuri, 1972 -- valid
  Cosmochthonius bhutanensis Chakarbarti & Wilson, 1981 -- valid
  Cosmochthonius concavus Aoki, 1994 -- valid
  Cosmochthonius desaussurei Mahunka, 1982 -- valid
  Cosmochthonius domesticus Grandjean, 1947 -- invalid
  Cosmochthonius foliatus Subías, 1982 -- valid
  Cosmochthonius foveolatus Beck, 1962 -- valid
  Cosmochthonius imperfectus Aoki, 2000 -- valid
  Cosmochthonius juvenalis Kamill, 1986 -- valid
  Cosmochthonius lanatus (Michael, 1885) -- valid
  Cosmochthonius lanatus diversiseta Sarkar & Subías, 1982 -- valid
  Cosmochthonius lanatus lanatus (Michael, 1885) -- valid
  Cosmochthonius lusitanicus Subías & Shtanchaeva, 2012 -- valid
  Cosmochthonius macrosetosus Ayyildiz & Luxton, 1990 -- valid
  Cosmochthonius margaritatus Mahunka & Mahunka-Papp, 2011 -- valid
  Cosmochthonius maroccanus Gil-Martín, Subías & Arillo, 1992 -- valid
  Cosmochthonius minifoveolatus Gil-Martín, Subías & Candelas, 1991 -- valid
  Cosmochthonius monegrensis Pérez-Íñigo jr., 1991 -- valid
  Cosmochthonius nayoroensis Fujikawa, 1980 -- valid
  Cosmochthonius novus Sergienko, 1991 -- invalid
  Cosmochthonius oblongisetosus Jorrín, 2014 -- valid
  Cosmochthonius oralensis Seniczak, A. Seniczak, Kaczmarek, Marquardt and Jangazieva, 2020 -- valid
  Cosmochthonius pallidus Lombardini, 1961 -- invalid
  Cosmochthonius perezinigoi Morell, 1988 -- valid
  Cosmochthonius plumatus Berlese, 1910 -- valid
  Cosmochthonius plumatus plumatus Berlese, 1910 -- valid
  Cosmochthonius plumatus suramericanus Hammer, 1958 -- valid
  Cosmochthonius ponticus Gordeeva, 1980 -- valid
  Cosmochthonius reticulatus Grandjean, 1947 -- valid
  Cosmochthonius ruizi Kahwash, Subías & Ruiz, 1989 -- valid
  Cosmochthonius semiareolatus Hammer, 1966 -- valid
  Cosmochthonius semifoveolatus Subías, 1982 -- valid
  Cosmochthonius signatus Pérez-Íñigo, 1990 -- valid
  Cosmochthonius spinosus Gil-Martín, Subías & Candelas, 1991 -- valid
  Cosmochthonius sublanatus Mahunka, 1977 -- valid
  Cosmochthonius taurus Niemi, Gordeeva & Ayyildiz, 2002 -- valid
  Cosmochthonius tenuisetus Gordeeva, 1980 -- valid
  Cosmochthonius trivialis Sergienko, 1991 -- invalid
  Cosmochthonius ugamaensis Gordeeva, 1980 -- valid
  Cosmochthonius wallworki Lee, 1982 -- invalid
  Cosmochthonius zanini Penttinen & Gordeeva, 2003 -- valid
  Crotonia Thorell, 1876 -- valid
  Crotonia aculeata Colloff, 2009 -- valid
  Crotonia alluaudi (Berlese, 1916) -- valid
  Crotonia alpina Colloff & Perdomo, 2009 -- valid
  Crotonia americana (Berlese, 1901) -- valid
  Crotonia ardala Luxton, 1987 -- valid
  Crotonia blacki Colloff & Perdomo, 2009 -- valid
  Crotonia blaszaki Szywilewska, Olszanowski & Norton, 2005 -- valid
  Crotonia borbora Luxton, 1987 -- valid
  Crotonia brassicae Wallwork, 1977 -- valid
  Crotonia brevicornuta (Wallwork, 1966) -- valid
  Crotonia brisbanensis Colloff, 2010 -- valid
  Crotonia camelus (Berlese, 1910) -- valid
  Crotonia cameroni Colloff, 2010 -- valid
  Crotonia camillae Lochinska, 2008 -- valid
  Crotonia capistrata Luxton, 1987 -- valid
  Crotonia carioca Colloff, 2009 -- valid
  Crotonia caudalis (Hammer, 1966) -- valid
  Crotonia cervicorna Luxton, 1982 -- valid
  Crotonia chiloensis Wallwork, 1977 -- valid
  Crotonia cophinaria (Michael, 1908) -- valid
  Crotonia cornuta Colloff & Perdomo, 2009 -- valid
  Crotonia cupulata Luxton, 1982 -- valid
  Crotonia daviesae Colloff, 2010 -- valid
  Crotonia dicella Colloff, 1990 -- valid
  Crotonia ecphyla Colloff, 1990 -- valid
  Crotonia eungella Colloff, 2010 -- valid
  Crotonia flagellata (Balogh & Csiszár, 1963) -- valid
  Crotonia gadubanudi Colloff & Perdomo, 2009 -- valid
  Crotonia gorgonia Colloff, 2010 -- valid
  Crotonia jethurmerae Lee, 1985 -- valid
  Crotonia lanceolata Wallwork, 1977 -- valid
  Crotonia longibulbula Luxton, 1982 -- valid
  Crotonia longisetosa Lochinska, 2008 -- valid
  Crotonia lyrata Colloff, 1990 -- valid
  Crotonia macfadyeni Colloff, 2009 -- valid
  Crotonia maculata Colloff, 2010 -- valid
  Crotonia marlenae Olszanowski, 1977 -- valid
  Crotonia momitoi Colloff & Perdomo, 2009 -- valid
  Crotonia monteithi Colloff, 2010 -- valid
  Crotonia norfolkensis Colloff, 2010 -- valid
  Crotonia nukuhivae (Jacot, 1934) -- valid
  Crotonia obtecta (Cambridge, 1875) -- valid
  Crotonia ovata Olszanowki, 2000 -- valid
  Crotonia pauropelor Colloff, 1990 -- valid
  Crotonia perforata Wallwork, 1977 -- valid
  Crotonia pulchra (Beck, 1962) -- valid
  Crotonia pyemaireneri Colloff, 2009 -- valid
  Crotonia queenslandiae Colloff, 2010 -- valid
  Crotonia ramsayi Colloff, 2015 -- valid
  Crotonia raveni Colloff, 2010 -- valid
  Crotonia reticulata Luxton, 1982 -- valid
  Crotonia rothschildi (Berlese, 1916) -- valid
  Crotonia seemani Colloff, 2010 -- valid
  Crotonia sterigma Colloff, 2010 -- valid
  Crotonia tasmaniana Colloff, 2009 -- valid
  Crotonia tasmanica Lochinska, 2008 -- valid
  Crotonia tryjanowskii Olszanowski, 2000 -- valid
  Crotonia tuberculata Luxton, 1982 -- valid
  Crotonia unguifera (Michael, 1908) -- valid
  Crotonia utricularia Colloff, 2010 -- valid
  Crotonia valdivia Colloff, 2009 -- valid
  Crotonia venetiolana Lochinska, 2010 -- valid
  Crotonia victoriae Colloff & Perdomo, 2009 -- valid
  Crotonia wallworki Colloff, 2009 -- valid
  Crotonia weiri Colloff, 2010 -- valid
  Crotonia yeatesi Colloff, 2010 -- valid
  Crotoniidae Thorell, 1876 -- valid
  Crotonioidea Thorell, 1876 -- valid
  Cryptacarus Grandjean, 1950 -- valid
  Cryptacarus dedrisetosus Bhattacharya, Bhaduri & Raychaudhuri, 1974 -- valid
  Cryptacarus grandjeani Adolph & Haq, 1991 -- valid
  Cryptacarus keralensis Shiji, Haq & Ramani, 2007 -- valid
  Cryptacarus longipilus Mahunka & Mahunka-Papp, 2009 -- valid
  Cryptacarus promecus Grandjean, 1950 -- valid
  Cryptacarus schauenbergi Mahunka, 1977 -- valid
  Cryptacarus tuberculatus Csiszár, 1961 -- valid
  Cryptoplophora Grandjean, 1932 -- valid
  Cryptoplophora abscondita Grandjean, 1932 -- valid
  Cryptoplophora asiatica Gordeeva, Niemi & Petrova-Nikitina, 1998 -- invalid
  Csibiplophora Mahunka, 1984 -- invalid
  Ctenacaridae Grandjean, 1954 -- valid
  Ctenacaroidea Grandjean, 1954 -- invalid
  Ctenacarus Grandjean, 1939 -- valid
  Ctenacarus araneola (Grandjean, 1932) -- valid
  Ctenacarus foliisetosus Bulanova-Zachvatkina, 1980 -- valid
  Dendracarus Balogh, 1961 -- valid
  Dendracarus pulchellus Balogh, 1961 -- valid
  Dichosomata Balogh & Mahunka, 1979 -- valid
  Dudichoplophora Mahunka, 1982 -- valid
  Dudichoplophora reticulata Mahunka, 1982 -- valid
  Elliptochthoniidae Norton, 1975 -- valid
  Elliptochthonius Norton, 1975 -- valid
  Elliptochthonius profundus Norton, 1975 -- valid
  Enarthronota Grandjean, 1947 -- valid
  Eniochthoniidae Grandjean, 1947 -- valid
  Eniochthonius Grandjean, 1933 -- invalid
  Eniochthonius grandjeani Hammen, 1952 -- invalid
  Eobrachychthonius Jacot, 1936 -- valid
  Eobrachychthonius aegyptiacus Elkawas, 2011 -- valid
  Eobrachychthonius argentinensis Hammer, 1958 -- invalid
  Eobrachychthonius borealis Forsslund, 1942 -- valid
  Eobrachychthonius grandis Sellnick, 1944 -- invalid
  Eobrachychthonius iranicus Akrami, 2016 -- valid
  Eobrachychthonius latior (Berlese, 1910) -- valid
  Eobrachychthonius latior strictior Lombardini, 1962 -- invalid
  Eobrachychthonius longisetosus Csiszár, 1961 -- valid
  Eobrachychthonius oudemansi Hammen, 1952 -- valid
  Eobrachychthonius planus (Chinone, 1974) -- valid
  Eobrachychthonius sanukiensis Fujikawa, 2008 -- valid
  Eobrachychthonius setus Sergienko, 1992 -- valid
  Eobrachychthonius sexnotatus Jacot, 1936 -- invalid
  Eobrachychthonius similis Mahunka, 1979 -- valid
  Eohypochthonius Jacot, 1938 -- valid
  Eohypochthonius (Eohypochthonius) Jacot, 1938 -- valid
  Eohypochthonius (Neoatrichosus) Fernández, 1984 -- valid
  Eohypochthonius africanus Mahunka, 1978 -- valid
  Eohypochthonius asiaticus (Berlese, 1910) -- valid
  Eohypochthonius becki Balogh & Mahunka, 1979 -- valid
  Eohypochthonius benacensis Schatz, 2009 -- valid
  Eohypochthonius berninii Subías, 2019 -- valid
  Eohypochthonius crassisetiger Aoki, 1959 -- valid
  Eohypochthonius gracilis (Jacot, 1936) -- valid
  Eohypochthonius magnus Aoki, 1977 -- valid
  Eohypochthonius parvus Aoki, 1977 -- valid
  Eohypochthonius robustus Mahunka, 2011 -- valid
  Eohypochthonius salicifolius Hammer, 1979 -- valid
  Eohypochthonius travei Fernández, 1984 -- valid
  Eohypochthonius vermicularis Hammer, 1979 -- valid
  Eohypochthonius vilhenarum (Balogh, 1958) -- invalid
  Epilohmannia Berlese, 1910 -- valid
  Epilohmannia (Epilohmannia) Berlese, 1910 -- valid
  Epilohmannia (Neoepilohmannia) McDaniel & Bolen, 1989 -- valid
  Epilohmannia amygdaliformis Berlese, 1916 -- valid
  Epilohmannia barbatula Balogh, 1958 -- valid
  Epilohmannia crassisetosa Ermilov & Anichkin, 2012 -- valid
  Epilohmannia cultrata Woolley, 1966 -- valid
  Epilohmannia cylindrica (Berlese, 1904) -- valid
  Epilohmannia cylindrica media Lee, 1985 -- valid
  Epilohmannia cylindrica minima Schuster, 1960 -- valid
  Epilohmannia daghestanica Karppinen & Shtanchaeva, 1987 -- valid
  Epilohmannia dimorpha Wallwork, 1962 -- valid
  Epilohmannia dolosa Pérez-Íñigo & Baggio, 1985 -- valid
  Epilohmannia elongata Banks, 1947 -- invalid
  Epilohmannia flagellifer Mahunka, 1987 -- valid
  Epilohmannia flexuosa Wallwork, 1962 -- valid
  Epilohmannia foveolata Fujikawa, 2008 -- valid
  Epilohmannia gigantea Berlese, 1916 -- valid
  Epilohmannia guarani Balogh & Mahunka, 1977 -- valid
  Epilohmannia imreorum Bayoumi & Mahunka, 1976 -- valid
  Epilohmannia inexpectata Schuster, 1960 -- valid
  Epilohmannia insignipes Balogh, 1964 -- valid
  Epilohmannia kulaginae Shtanchaeva, 1993 -- valid
  Epilohmannia lenkoi Balogh & Mahunka, 1977 -- valid
  Epilohmannia luzonica Corpuz-Raros, 2010 -- valid
  Epilohmannia magna Sellnick, 1925 -- invalid
  Epilohmannia mahunkai Calugar & Vasiliu, 1983 -- valid
  Epilohmannia maurii Fernández, 1978 -- valid
  Epilohmannia minuta Berlese, 1920 -- valid
  Epilohmannia minuta aegyptica Bayoumi & Mahunka, 1976 -- valid
  Epilohmannia minuta areolata Sarkar & Subías, 1982 -- valid
  Epilohmannia minuta australica Lee, 1985 -- valid
  Epilohmannia minuta indica Bhattacharya & Banerjee, 1980 -- valid
  Epilohmannia minuta minuta Berlese, 1920 -- valid
  Epilohmannia minuta pacifica Aoki, 1965 -- valid
  Epilohmannia minuta rugosa Sarkar & Subías, 1982 -- valid
  Epilohmannia multisetosa Hammer, 1971 -- valid
  Epilohmannia neotricha Wallwork, 1962 -- valid
  Epilohmannia norberti Moreno & Moraza, 1994 -- invalid
  Epilohmannia nortoni Mahunka, 1977 -- valid
  Epilohmannia nota McDaniel & Bolen, 1983 -- invalid
  Epilohmannia ornata Mahunka, 1993 -- valid
  Epilohmannia ovalis Berlese, 1916 -- valid
  Epilohmannia ovata Aoki, 1961 -- valid
  Epilohmannia pallida Wallwork, 1962 -- invalid
  Epilohmannia pallida americana Balogh & Mahunka, 1981 -- invalid
  Epilohmannia pilosa Li & H. Chen, 1990 -- valid
  Epilohmannia praetritia Berlese, 1916 -- valid
  Epilohmannia rubra Fujikawa, 2010 -- valid
  Epilohmannia schusteri Calugar & Vasiliu, 1976 -- valid
  Epilohmannia sculpturata Balogh & Mahunka, 1980 -- valid
  Epilohmannia serrata Fujikawa, 2008 -- valid
  Epilohmannia shtanchaevae Bayartogtokh, 2000 -- valid
  Epilohmannia spathulata Aoki, 1970 -- valid
  Epilohmannia spathuloides Bayartogtokh, 2000 -- valid
  Epilohmannia styriaca Schuster, 1960 -- valid
  Epilohmannia taeda (Bolen & McDaniel, 1989) -- valid
  Epilohmannia taiwanica Tseng, 1982 -- valid
  Epilohmannia verrucosa Jacot, 1934 -- invalid
  Epilohmannia vicina Fujikawa, 2008 -- valid
  Epilohmannia zwarti Hammen, 1986 -- valid
  Epilohmanniidae Oudemans, 1923 -- valid
  Epilohmannioidea Oudemans, 1923 -- valid
  Epilohmannoides Jacot, 1936 -- valid
  Epilohmannoides (Epilohmannoides) Jacot, 1936 -- valid
  Epilohmannoides (Neoepilohmannoides) Subías, 2020 -- valid
  Epilohmannoides esulcatus Ohkubo, 1979 -- valid
  Epilohmannoides jacoti Norton, Metz & Sharma, 1978 -- valid
  Epilohmannoides kishidai Ohkubo, 2002 -- valid
  Epilohmannoides rabori (Corpuz-Raros, 1979) -- valid
  Epilohmannoides samarensis Corpuz-Raros, 2010 -- valid
  Epilohmannoides setoensis Fujikawa, 2008 -- valid
  Epilohmannoides sexparus Corpuz-Raros, 2010 -- valid
  Epilohmannoides terrae Jacot, 1936 -- valid
  Epilohmannoides wallworki Hammer, 1981 -- valid
  Epilohmannoides xena (Mahunka, 1983) -- valid
  Eulohmannia Berlese, 1910 -- valid
  Eulohmannia antonii (Lombardini, 1962) -- valid
  Eulohmannia ribagai (Berlese, 1910) -- valid
  Eulohmannia ribagai bifurcata Fujikawa, 2014 -- valid
  Eulohmannia ribagai ribagai (Berlese, 1910) -- valid
  Eulohmanniidae Grandjean, 1931 -- valid
  Eulohmannioidea Grandjean, 1931 -- valid
  Euphthiracaridae Jacot, 1930 -- valid
  Euphthiracaroidea Jacot, 1930 -- valid
  Euphthiracarus Ewing, 1917 -- valid
  Euphthiracarus (Euphthiracarus) Ewing, 1917 -- valid
  Euphthiracarus (Pocsia) Mahunka, 1983 -- valid
  Euphthiracarus aequalis Liu, Wu & Chen, 2011 -- valid
  Euphthiracarus africanus (Mahunka, 1983) -- valid
  Euphthiracarus aggenitalis Aoki, 1984 -- valid
  Euphthiracarus alazon Walker, 1965 -- valid
  Euphthiracarus antipai Feider & Calugar, 1969 -- valid
  Euphthiracarus arilloi Subías, 2009 -- valid
  Euphthiracarus bhutanicus Reddy, 1988 -- valid
  Euphthiracarus bicarinatus (Starý, 1991) -- valid
  Euphthiracarus bombuscaroensis Niedbala & Illig, 2007 -- valid
  Euphthiracarus brasiliensis Märkel, 1964 -- valid
  Euphthiracarus breviculus Niedbala, 2004 -- valid
  Euphthiracarus carinatus Liu, Wu & Chen, 2011 -- valid
  Euphthiracarus cathayanus Mahunka, 2000 -- valid
  Euphthiracarus cernuus Walker, 1965 -- valid
  Euphthiracarus clavatus Niedbala, 2004 -- valid
  Euphthiracarus comteae Mahunka, 1982 -- valid
  Euphthiracarus cooki Norton, Sanders & Minor, 2003 -- valid
  Euphthiracarus crassisetae Jacot, 1938 -- valid
  Euphthiracarus cribrarius (Berlese, 1904) -- valid
  Euphthiracarus cribrarius cribrarius (Berlese, 1904) -- valid
  Euphthiracarus cribrarius foveolatus Aoki, 1980 -- valid
  Euphthiracarus depressculus Jacot, 1924 -- valid
  Euphthiracarus diatropos Niedbala, 2004 -- valid
  Euphthiracarus dilatatus Liu, Wu & Chen, 2011 -- valid
  Euphthiracarus disparilis Niedbala, 1998 -- valid
  Euphthiracarus dlouhyorum Mahunka, 1984 -- valid
  Euphthiracarus dubius (Niedbala & Schatz, 1996) -- valid
  Euphthiracarus duplex Niedbala & Starý, 2014 -- valid
  Euphthiracarus evexus Niedbala, 2003 -- valid
  Euphthiracarus excultus Pérez-Íñigo, 1987 -- valid
  Euphthiracarus flagellatus Liu, Wu & Chen, 2011 -- valid
  Euphthiracarus flavus (Ewing, 1908) -- valid
  Euphthiracarus fulvus (Ewing, 1909) -- valid
  Euphthiracarus fusticulus Niedbala & Schatz, 1996 -- valid
  Euphthiracarus fusulus Niedbala, 2001 -- valid
  Euphthiracarus heterosetosus Niedbala, 2004 -- valid
  Euphthiracarus heterotrichus (Mahunka, 1988) -- valid
  Euphthiracarus humeralis Norton & Metz, 1977 -- valid
  Euphthiracarus inaequatus Niedbala, 2018 -- valid
  Euphthiracarus incredibilis Mahunka, 1999 -- valid
  Euphthiracarus inglisi Sheals, 1965 -- valid
  Euphthiracarus inopinatus (Niedbala, 1993) -- valid
  Euphthiracarus insolitus Niedbala, 2004 -- valid
  Euphthiracarus jacoti Niedbala & Liu, 2018 -- valid
  Euphthiracarus karpellesi (Oudemans, 1916) -- valid
  Euphthiracarus klabati Niedbala, 2000 -- valid
  Euphthiracarus kunsti (Starý, 1988) -- valid
  Euphthiracarus labyrinthicus Starý, 1993 -- valid
  Euphthiracarus lanceolatus Niedbala, 2004 -- valid
  Euphthiracarus longirostralis Walker, 1965 -- valid
  Euphthiracarus longulus Liu, Wu & Chen, 2011 -- valid
  Euphthiracarus macrorostralis Liu, Wu & Chen, 2012 -- valid
  Euphthiracarus medius (Niedbala, 2014) -- valid
  Euphthiracarus medogensis Liu, Wu & Chen, 2012 -- valid
  Euphthiracarus meghalayensis Sanyal, 1988 -- invalid
  Euphthiracarus microseta (Starý, 1993) -- valid
  Euphthiracarus minimus Liu, Wu & Chen, 2012 -- valid
  Euphthiracarus mixtus Mahunka, 1979 -- invalid
  Euphthiracarus modicus Niedbala, 2004 -- valid
  Euphthiracarus monodactylus (Willmann, 1919) -- valid
  Euphthiracarus monyx Walker, 1965 -- valid
  Euphthiracarus nasalis Niedbala, 2004 -- valid
  Euphthiracarus nasutus Niedbala, 1988 -- valid
  Euphthiracarus netron Niedbala & Starý, 2014 -- valid
  Euphthiracarus novosibiricus Niedbala, 2006 -- valid
  Euphthiracarus oblongus Liu, Wu & Chen, 2012 -- valid
  Euphthiracarus ornatus Niedbala, 2004 -- valid
  Euphthiracarus pakistanensis Hammer, 1977 -- valid
  Euphthiracarus paraafricanus Niedbala & Starý, 2014 -- valid
  Euphthiracarus parabrasiliensis Niedbala, 2004 -- valid
  Euphthiracarus paradisparilis Niedbala, 2004 -- valid
  Euphthiracarus parafusulus Niedbala, 2002 -- valid
  Euphthiracarus paranetron Niedbala & Starý, 2016 -- valid
  Euphthiracarus paraoblongus Liu, 2017 -- valid
  Euphthiracarus parareticulatus Niedbala, 2000 -- valid
  Euphthiracarus parasimilis Niedbala, 2004 -- valid
  Euphthiracarus paravesciculus Niedbala, 2004 -- valid
  Euphthiracarus pedanos Niedbala, 2003 -- valid
  Euphthiracarus polytretos Walker, 1965 -- invalid
  Euphthiracarus protrusus Liu, Wu & Chen, 2012 -- valid
  Euphthiracarus pulchrum Jacot, 1930 -- valid
  Euphthiracarus pulchrum pisgahi Jacot, 1939 -- invalid
  Euphthiracarus punctulatus Jacot, 1930 -- invalid
  Euphthiracarus quasitakahashii Niedbala, 2014 -- valid
  Euphthiracarus razdolnicus Niedbala, 2006 -- valid
  Euphthiracarus rectus Niedbala, 2006 -- valid
  Euphthiracarus reticulatus (Berlese, 1913) -- valid
  Euphthiracarus reticulatus Niedbala, 2004 -- invalid
  Euphthiracarus reticulatus alpinus Märkel, 1964 -- valid
  Euphthiracarus reticulatus reticulatus (Berlese, 1913) -- valid
  Euphthiracarus sarawaki Niedbala, 2000 -- valid
  Euphthiracarus scuticus Niedbala, 2006 -- valid
  Euphthiracarus secundus (Mahunka, 1983) -- valid
  Euphthiracarus serangos Niedbala, 2003 -- valid
  Euphthiracarus shogranensis Hammer, 1967 -- valid
  Euphthiracarus sikhotealinicus Niedbala, 2006 -- valid
  Euphthiracarus singularis Liu, 2017 -- valid
  Euphthiracarus spinus Niedbala, 2002 -- valid
  Euphthiracarus subcedrus Niedbala, 2006 -- valid
  Euphthiracarus sudamericanus Niedbala, 2004 -- valid
  Euphthiracarus suputincus Niedbala, 2006 -- valid
  Euphthiracarus takahashii Aoki, 1980 -- valid
  Euphthiracarus tanythrix Walker, 1965 -- valid
  Euphthiracarus tanythrix sierriensis Walker, 1965 -- invalid
  Euphthiracarus tesselatus Niedbala, 2003 -- valid
  Euphthiracarus trentus (Mahunka, 1983) -- valid
  Euphthiracarus truncatus Liu, Wu & Chen, 2012 -- valid
  Euphthiracarus tumidus Niedbala, 2003 -- valid
  Euphthiracarus uluguruensis Niedbala & Starý, 2014 -- valid
  Euphthiracarus vesciculus Niedbala, 2004 -- valid
  Euphthiracarus vicinus Niedbala, 2002 -- valid
  Euphthiracarus vietnamicus Starý, 1993 -- valid
  Euphthiracarus virgatus Niedbala, 2002 -- valid
  Euptyctima Grandjean, 1967 -- valid
  Gehypochthoniidae Strenzke, 1963 -- valid
  Gehypochthonius Jacot, 1936 -- valid
  Gehypochthonius antonii Lombardini, 1962 -- invalid
  Gehypochthonius frondifer Aoki, 1975 -- valid
  Gehypochthonius gracilis Pankov, 2002 -- valid
  Gehypochthonius marianoi Martínez & Laborde, 2000 -- valid
  Gehypochthonius rhadamanthus Jacot, 1936 -- valid
  Gehypochthonius strenzkei Lee, 1982 -- valid
  Gehypochthonius urticinus (Berlese, 1910) -- valid
  Gehypochthonius xarifae Strenzke, 1963 -- valid
  Gilarovella Lange, 1974 -- valid
  Gilarovella demetrii Lange, 1974 -- valid
  Gozmanyina Balogh & Mahunka, 1983 -- valid
  Gozmanyina golosovae (Gordeeva, 1980) -- valid
  Gozmanyina majestus (Marshall & Reeves, 1971) -- valid
  Gozmanyina pehuen R. Martínez & Casanueva, 1996 -- valid
  Grandjeanoplophora Balogh & Mahunka, 1979 -- valid
  Grandjeanoplophora (Grandjeanoplophora) Balogh & Mahunka, 1979 -- valid
  Grandjeanoplophora (Tauroplophora) Gordeeva, Niemi & Petrova-Nikitina, 1998 -- valid
  Grandjeanoplophora aureonotata (Gordeeva, Niemi & Petrova-Nikitina, 1998) -- valid
  Grandjeanoplophora mauritanica (Grandjean, 1932) -- valid
  Hamacarus Hammer, 1977 -- invalid
  Haplacarus Wallwork, 1962 -- valid
  Haplacarus bhadurii Sanyal, 1984 -- valid
  Haplacarus davisi Xavier, Haq & Ramani, 2005 -- valid
  Haplacarus foliatus Wallwork, 1962 -- valid
  Haplacarus foliatus bengalensis Bhattacharya, Bhaduri & Raychaudhuri, 1974 -- valid
  Haplacarus foliatus foliatus Wallwork, 1962 -- valid
  Haplacarus javensis Hammer, 1979 -- valid
  Haplacarus keralensis Haq, Mubarak & Ramani, 1983 -- valid
  Haplacarus maharashtraensis Sanyal, 1984 -- valid
  Haplacarus pairathi Aoki, 1965 -- valid
  Haplacarus pandanus Sengbusch, 1982 -- valid
  Haplacarus porosus Jaikumar & Ramani, 1994 -- invalid
  Haplacarus porosus Haq & Adolph, 1995 -- valid
  Haplacarus rugosus Mahunka, 1987 -- valid
  Haplacarus xavieri Xavier, Haq & Ramani, 2005 -- valid
  Haplochthoniidae Hammen, 1959 -- valid
  Haplochthonius Willmann, 1930 -- valid
  Haplochthonius (Haplochthonius) Willmann, 1930 -- valid
  Haplochthonius (Senilochthonius) Mahunka, 1992 -- valid
  Haplochthonius antarcticus Sanyal, Basak & Barman, 2002 -- valid
  Haplochthonius baobab (Mahunka, 1992) -- valid
  Haplochthonius chamela Mahunka & Mejía-Recamier, 1998 -- valid
  Haplochthonius clavatus (Hammer, 1958) -- valid
  Haplochthonius crassisetosus Gil-Martín, Subías & Arillo, 1992 -- valid
  Haplochthonius graecus Mahunka, 1992 -- valid
  Haplochthonius intermedius Chakrabarti, Bhaduri & Raychaudhuri, 1977 -- valid
  Haplochthonius longisetus Sanyal, Basak & Barman, 2002 -- valid
  Haplochthonius maitri Sanyal, Basak & Barman, 2002 -- valid
  Haplochthonius muscicola Fujikawa, 1996 -- valid
  Haplochthonius sanctaeluciae Bernini, 1973 -- valid
  Haplochthonius simplex (Willmann, 1930) -- valid
  Haplochthonius stylosanthes Corpuz-Raros & García, 2003 -- valid
  Haplochthonius variabilis Wallwork, 1972 -- valid
  Hauseroplophora Mahunka, 1977 -- valid
  Hauseroplophora flagellata Mahunka, 1987 -- valid
  Hauseroplophora phitosi Mahunka, 1977 -- valid
  Hauseroplophora soniae Mahunka, 1977 -- valid
  Heminothrus Berlese, 1913 -- valid
  Heminothrus (Capillonothrus) Kunst, 1971 -- valid
  Heminothrus (Heminothrus) Berlese, 1913 -- valid
  Heminothrus (Platynothrus) Berlese, 1913 -- valid
  Heminothrus altimontanus (Hammer, 1958) -- valid
  Heminothrus apophysiger Hammer, 1979 -- valid
  Heminothrus banksi (Michael, 1898) -- valid
  Heminothrus biangulatus (Hammer, 1962) -- valid
  Heminothrus bicarinatus (Jacot, 1938) -- valid
  Heminothrus bistriatus (Chakrabarti & Mondal, 1978) -- valid
  Heminothrus brevisetosus (Lee, 1985) -- valid
  Heminothrus capillatus (Berlese, 1914) -- valid
  Heminothrus capillatus capillatus (Berlese, 1914) -- valid
  Heminothrus capillatus kikonaiensis (Fujikawa, 1982) -- valid
  Heminothrus capillatus peltiferinus (Winkler, 1955) -- valid
  Heminothrus carinatus (Banks, 1910) -- valid
  Heminothrus castaneus (Hammer, 1961) -- valid
  Heminothrus exaggeratus Hammer, 1979 -- valid
  Heminothrus fluviatilis (Hull, 1913) -- valid
  Heminothrus fossatus (Kramer, 1898) -- valid
  Heminothrus glaber Mahunka, 1984 -- valid
  Heminothrus hooki (Piffl, 1966) -- valid
  Heminothrus humicola (Forsslund, 1955) -- valid
  Heminothrus interlamellaris Jacot, 1939 -- valid
  Heminothrus krivolutskyi Subías, 2016 -- valid
  Heminothrus leleupi (Balogh, 1958) -- valid
  Heminothrus longisetosus Willmann, 1925 -- valid
  Heminothrus maximus (Trägårdh, 1901) -- valid
  Heminothrus meakanensis (Fujikawa, 1982) -- valid
  Heminothrus microclava Hammer, 1966 -- valid
  Heminothrus minor Aoki, 1969 -- valid
  Heminothrus nevadensis (Pérez-Íñigo, 1969) -- valid
  Heminothrus novaezealandicus (Balogh & P. Balogh, 2002) -- valid
  Heminothrus numatai (Aoki, 1965) -- valid
  Heminothrus ornatissimus (Berlese, 1910) -- valid
  Heminothrus oromii Morell & Subías, 1991 -- valid
  Heminothrus osornensis (Olszanowski & Norton, 2002) -- valid
  Heminothrus ovatus (Kundu & Mondal, 1978) -- valid
  Heminothrus paolianus (Berlese, 1913) -- valid
  Heminothrus papua (Balogh & P. Balogh, 1986) -- valid
  Heminothrus peltifer (Koch, 1839) -- valid
  Heminothrus peltifer japonensis (Fujikawa, 1972) -- valid
  Heminothrus peltifer peltifer (Koch, 1839) -- valid
  Heminothrus praeoccupatus Subías, 2004 -- valid
  Heminothrus punctatus (Koch, 1879) -- valid
  Heminothrus quadristriatus (Hammer, 1958) -- valid
  Heminothrus reductus (Balogh & P. Balogh, 1986) -- valid
  Heminothrus robustior Berlese, 1916 -- valid
  Heminothrus sibiricus (Sitnikova, 1975) -- valid
  Heminothrus similis Fujikawa, 1998 -- valid
  Heminothrus skottsbergi (Trägårdh, 1931) -- valid
  Heminothrus targionii (Berlese, 1885) -- valid
  Heminothrus tenuiclava (Hammer, 1966) -- valid
  Heminothrus thori (Berlese, 1904) -- valid
  Heminothrus traversus Hammer, 1966 -- valid
  Heminothrus yamasakii Aoki, 1958 -- valid
  Heptacarus Piffl, 1963 -- valid
  Heptacarus encantadae Schatz, 1994 -- valid
  Heptacarus graminosus (McDaniel, Norton & Bolen, 1979) -- valid
  Heptacarus hirsutus Wallwork, 1964 -- valid
  Heptacarus neotropicus Mahunka, 1985 -- valid
  Heptacarus notoneotrichus Piffl, 1963 -- valid
  Heptacarus ornatus Bayoumi & Al-Khalifa, 1985 -- valid
  Heptacarus piffli Mahunka, 1977 -- valid
  Heptacarus plumosus (Hammer, 1973) -- valid
  Heptacarus reticulatus Mahunka, 1977 -- valid
  Heptacarus supertrichus Piffl, 1966 -- valid
  Heterochthoniidae Grandjean, 1954 -- valid
  Heterochthonioidea Grandjean, 1954 -- valid
  Heterochthonius Berlese, 1910 -- valid
  Heterochthonius byzovae Krivolutsky, 1977 -- valid
  Heterochthonius caucasicus Krivolutsky, 1977 -- valid
  Heterochthonius gibbus (Berlese, 1910) -- valid
  Heterochthonius monocerus Pankov, 2002 -- valid
  Hololohmannia Kubota & Aoki, 1998 -- valid
  Hololohmannia alaskensis Kubota & Aoki, 1998 -- valid
  Hololohmannia skrjabini (Bashkirova, 1958) -- valid
  Holonothrus Wallwork, 1963 -- valid
  Holonothrus artus Olszanowski, 1999 -- valid
  Holonothrus concavus Wallwork, 1966 -- valid
  Holonothrus ecuadoriensis Kuty, 2006 -- valid
  Holonothrus foliatus Wallwork, 1963 -- valid
  Holonothrus glaesarius Lochinska, 2008 -- valid
  Holonothrus gracilis Olszanowski, 1997 -- valid
  Holonothrus minusculus Lochinska, 2008 -- valid
  Holonothrus mitis Olszanowski, 1991 -- valid
  Holonothrus naskreckii Olszanowski, 1997 -- valid
  Holonothrus nortoni Olszanowski, 1999 -- valid
  Holonothrus novaecaledoniae Olszanowski, 1997 -- valid
  Holonothrus papua Balogh & P. Balogh, 1986 -- invalid
  Holonothrus pulcher Hammer, 1966 -- valid
  Holonothrus robustus Olszanowski, 1991 -- valid
  Holonothrus venetiolanus Olszanowski, 1999 -- valid
  Holonothrus virungensis Norton & Olszanowski, 1989 -- valid
  Holosomata Grandjean, 1969 -- valid
  Hoploderma boreale Trägårdh, 1910 -- invalid
  Hoploderma brevipilus perfecta Sellnick, 1931 -- invalid
  Hoploderma licnophorum Berlese, 1913 -- invalid
  Hoplophora arctata Riley, 1874 -- invalid
  Hoplophora maxima Haupt, 1882 -- invalid
  Hoplophora nitens Nicolet, 1855 -- invalid
  Hoplophora quadriseriata Haupt, 1882 -- invalid
  Hoplophorella Berlese, 1923 -- valid
  Hoplophorella (Hoplophorella) Berlese, 1923 -- valid
  Hoplophorella (Kakophthiracarus) Mahunka, 1992 -- valid
  Hoplophorella (Mantigueracarus) Balogh & Mahunka, 1992 -- valid
  Hoplophorella (Rhacaplacarus) Niedbala, 1986 -- valid
  Hoplophorella aduncata (Niedbala, 2004) -- valid
  Hoplophorella aethes (Niedbala, 2009) -- valid
  Hoplophorella africana Wallwork, 1967 -- invalid
  Hoplophorella alius (Niedbala, 2019) -- valid
  Hoplophorella alius (Niedbala, 2018) -- valid
  Hoplophorella ambigua (Niedbala, 1982) -- valid
  Hoplophorella amoena Niedbala, 1983 -- valid
  Hoplophorella amus (Niedbala & Starý, 2014) -- valid
  Hoplophorella andrei (Balogh, 1958) -- valid
  Hoplophorella angolensis Mahunka, 1984 -- valid
  Hoplophorella anosculpturata (Mahunka, 1987) -- valid
  Hoplophorella armata Mahunka, 1986 -- valid
  Hoplophorella baggioi (Balogh & Mahunka, 1992) -- valid
  Hoplophorella balazsi Mahunka, 1983 -- valid
  Hoplophorella baloghi (Niedbala, 2004) -- valid
  Hoplophorella benoiti Mahunka, 1984 -- invalid
  Hoplophorella berninii (Niedbala, 1991) -- valid
  Hoplophorella brachys (Niedbala, 2004) -- valid
  Hoplophorella brasiliensis (Niedbala, 1988) -- valid
  Hoplophorella brasiliensis (Pérez-Íñigo & Baggio, 1980) -- valid
  Hoplophorella brevipilis (Balogh, 1958) -- valid
  Hoplophorella brevipilosa (Niedbala, 2004) -- valid
  Hoplophorella breviseta (Mahunka, 1984) -- valid
  Hoplophorella brevisetosa (Niedbala, 2006) -- valid
  Hoplophorella buffaloensis (Niedbala, 2006) -- valid
  Hoplophorella calotropica (Haq & Xavier, 2005) -- valid
  Hoplophorella catalauca (Niedbala, 2004) -- valid
  Hoplophorella caverna (Niedbala, 2012) -- valid
  Hoplophorella cavernosa Mahunka, 1987 -- invalid
  Hoplophorella chaliyamensis (Haq & Xavier, 2005) -- valid
  Hoplophorella clavata (Niedbala & Starý, 2014) -- valid
  Hoplophorella clavatosensillus (Subías, 2010) -- valid
  Hoplophorella clavifer Mahunka & Mahunka-Papp, 2009 -- valid
  Hoplophorella claviger (Niedbala, 1993) -- valid
  Hoplophorella cochlearia Pérez-Iñigo & Baggio, 1993 -- invalid
  Hoplophorella collaris (Balogh, 1958) -- valid
  Hoplophorella colombiana (Liu & Oconnor, 2015) -- invalid
  Hoplophorella contigua (Niedbala, 2004) -- valid
  Hoplophorella crenula (Haq & Xavier, 2005) -- valid
  Hoplophorella crinata (Niedbala, 2006) -- valid
  Hoplophorella cuculla (Niedbala, 2012) -- valid
  Hoplophorella cucullata (Ewing, 1909) -- valid
  Hoplophorella cucullata curassensis Willmann, 1936 -- invalid
  Hoplophorella cucullata floridae Jacot, 1933 -- invalid
  Hoplophorella cuneiseta Mahunka, 1988 -- invalid
  Hoplophorella curtisetosa (Niedbala & Starý, 2014) -- valid
  Hoplophorella dandenongensis (Niedbala, 2006) -- valid
  Hoplophorella diamphidios (Niedbala, 2004) -- valid
  Hoplophorella diaphoros (Niedbala, 2000) -- valid
  Hoplophorella diaphoros (Niedbala, 2000) -- valid
  Hoplophorella diatropos (Niedbala & Starý, 2014) -- valid
  Hoplophorella digna Niedbala, 1983 -- valid
  Hoplophorella dikros (Niedbala, 2000) -- valid
  Hoplophorella discrepus (Niedbala, 1982) -- valid
  Hoplophorella dissimilis (Niedbala, 1998) -- valid
  Hoplophorella distincta (Niedbala & Starý, 2014) -- valid
  Hoplophorella diutissimus (Niedbala, 2018) -- valid
  Hoplophorella diversisetosa Subías, 2010 -- valid
  Hoplophorella dubia (Niedbala, 1982) -- valid
  Hoplophorella ecphyla (Niedbala, 2001) -- valid
  Hoplophorella engelbrechti (Niedbala, 2006) -- valid
  Hoplophorella ensifera Mahunka, 1985 -- valid
  Hoplophorella ephippiger (Balogh & Mahunka, 1978) -- valid
  Hoplophorella evergladus (Niedbala, 2001) -- valid
  Hoplophorella evexa (Niedbala, 2004) -- valid
  Hoplophorella exacuta (Niedbala, 2004) -- valid
  Hoplophorella eximia (Niedbala, 1982) -- valid
  Hoplophorella finitima (Niedbala, 2002) -- valid
  Hoplophorella foaensis (Niedbala & Penttinen, 2007) -- valid
  Hoplophorella fonseciai (Pérez-Íñigo & Baggio, 1980) -- valid
  Hoplophorella frater (Balogh, 1958) -- valid
  Hoplophorella frondeus (Niedbala, 2003) -- valid
  Hoplophorella furcata (Niedbala & Corpuz-Raros, 1998) -- valid
  Hoplophorella fusticula (Niedbala, 2004) -- valid
  Hoplophorella fusula (Niedbala, 2004) -- valid
  Hoplophorella gibba (Niedbala & Starý, 2014) -- valid
  Hoplophorella gladia (Niedbala, 2004) -- valid
  Hoplophorella glauca Hammer, 1972 -- invalid
  Hoplophorella grandjeani Niedbala, 1981 -- valid
  Hoplophorella granulata (Banks, 1902) -- valid
  Hoplophorella gyros (Niedbala, 2004) -- valid
  Hoplophorella hamata (Ewing, 1909) -- valid
  Hoplophorella hamidi (Mahunka, 1987) -- valid
  Hoplophorella hamula (Niedbala, 2011) -- valid
  Hoplophorella heteropilosa (Niedbala, 2003) -- valid
  Hoplophorella heterosetosa (Niedbala, 2003) -- valid
  Hoplophorella horrida Mahunka, 1984 -- invalid
  Hoplophorella hulli (Niedbala, 1987) -- valid
  Hoplophorella inaequa (Niedbala, 1984) -- valid
  Hoplophorella incredibilis (Niedbala, 1982) -- valid
  Hoplophorella indica (Bayoumi & Mahunka, 1979) -- valid
  Hoplophorella inelegans (Niedbala, 1986) -- valid
  Hoplophorella inepta (Niedbala, 1984) -- valid
  Hoplophorella inflata (Niedbala, 1984) -- valid
  Hoplophorella inflata (Liu & Chen, 2014) -- valid
  Hoplophorella insolens Niedbala, 1988 -- valid
  Hoplophorella iubata (Niedbala, 2003) -- valid
  Hoplophorella jacoti (Niedbala, 1987) -- valid
  Hoplophorella janosbaloghi (Subías, 2010) -- valid
  Hoplophorella kaluzi (Niedbala, 2013) -- valid
  Hoplophorella kaszabi (P. Balogh, 1988) -- valid
  Hoplophorella korupensis (Niedbala & Starý, 2014) -- valid
  Hoplophorella kulczynskii Niedbala, 1981 -- valid
  Hoplophorella kumboensis (Niedbala & Starý, 2014) -- valid
  Hoplophorella kyphos (Niedbala, 2004) -- valid
  Hoplophorella lacunosa (Niedbala, 2008) -- valid
  Hoplophorella laetabilis Niedbala, 1988 -- valid
  Hoplophorella lanceoseta (Balogh & Mahunka, 1981) -- valid
  Hoplophorella lanceosetoides Mahunka, 1985 -- valid
  Hoplophorella laterospinosa (Mahunka, 1993) -- valid
  Hoplophorella leei (Niedbala, 1987) -- valid
  Hoplophorella lemuria Mahunka, 1993 -- valid
  Hoplophorella lienhardi Mahunka, 1987 -- invalid
  Hoplophorella ligulifera Mahunka, 1987 -- invalid
  Hoplophorella longipilosa (Niedbala, 2004) -- valid
  Hoplophorella longisetosa (Niedbala, 2019) -- valid
  Hoplophorella longqiensis (Liu, 2015) -- valid
  Hoplophorella machadoi (Balogh, 1958) -- valid
  Hoplophorella mahunkai (Niedbala & Starý, 2013) -- valid
  Hoplophorella mallacoolaensis (Niedbala, 2006) -- valid
  Hoplophorella manipurensis Misra, Bhaduri & Raychaudhuri, 1982 -- valid
  Hoplophorella martensi (Niedbala, 2014) -- valid
  Hoplophorella mayottei (Niedbala, 2001) -- valid
  Hoplophorella mekistos (Niedbala, 2004) -- valid
  Hoplophorella meszarosi Mahunka, 1988 -- invalid
  Hoplophorella minima (Liu & Chen, 2014) -- valid
  Hoplophorella minisetosa Mahunka, 1978 -- valid
  Hoplophorella miranda (Niedbala, 1988) -- valid
  Hoplophorella miranda (Niedbala, 1988) -- valid
  Hoplophorella montigena (Niedbala, 1981) -- valid
  Hoplophorella multipilosa (Niedbala, 2004) -- valid
  Hoplophorella multirugosa (Mahunka, 1978) -- valid
  Hoplophorella mwali Mahunka, 1994 -- valid
  Hoplophorella neglecta Niedbala, 1984 -- invalid
  Hoplophorella neonominata Subías, 2004 -- valid
  Hoplophorella ngongi (Niedbala, 2001) -- valid
  Hoplophorella nigeriensis (Badejo, Woas & Beck, 2001) -- invalid
  Hoplophorella notata (Niedbala, 2001) -- valid
  Hoplophorella oblonga Niedbala, 1983 -- valid
  Hoplophorella ocula (Niedbala, 2004) -- valid
  Hoplophorella oidematos (Niedbala, 2004) -- valid
  Hoplophorella onkos (Niedbala, 2017) -- valid
  Hoplophorella optiva (Niedbala, 1994) -- valid
  Hoplophorella ortizi (Pérez-Íñigo, 1970) -- valid
  Hoplophorella othneios Niedbala & Starý, 2014 -- invalid
  Hoplophorella otwayensis (Niedbala, 2017) -- valid
  Hoplophorella pachetos (Niedbala, 2008) -- valid
  Hoplophorella pakistanensis (Hammer, 1977) -- valid
  Hoplophorella pallens Niedbala, 1983 -- invalid
  Hoplophorella paraallocotos (Niedbala, 2006) -- invalid
  Hoplophorella paraensis (Pérez-Íñigo & Baggio, 1996) -- valid
  Hoplophorella parafrater (Niedbala, 2012) -- valid
  Hoplophorella paralemuria (Niedbala & Starý, 2016) -- valid
  Hoplophorella paramachadoi (Niedbala & Starý, 2015) -- invalid
  Hoplophorella parastenos (Niedbala & Starý, 2016) -- valid
  Hoplophorella paratripartita (Niedbala, 2015) -- valid
  Hoplophorella paratuberculosissimus (Niedbala, 2019) -- valid
  Hoplophorella pardinus (Berlese, 1916) -- valid
  Hoplophorella perezinigoi (Balogh & Mahunka, 1992) -- valid
  Hoplophorella pergrata (Niedbala, 1998) -- invalid
  Hoplophorella perisi Subías & Sarkar, 1984 -- valid
  Hoplophorella permirus (Niedbala, 1991) -- valid
  Hoplophorella pervalida (Niedbala, 2003) -- valid
  Hoplophorella pervicax (Niedbala, 1984) -- valid
  Hoplophorella pervigens Niedbala, 1988 -- valid
  Hoplophorella phymatos (Niedbala, 2004) -- valid
  Hoplophorella pinarensis (Niedbala, 2009) -- valid
  Hoplophorella praeoccupata Subías, 2004 -- valid
  Hoplophorella preptos (Niedbala & Starý, 2014) -- valid
  Hoplophorella procera (Niedbala, 2001) -- valid
  Hoplophorella prodorsocristata Subías, 2010 -- valid
  Hoplophorella prominens (Balogh, 1958) -- valid
  Hoplophorella pseudosomalica (Mahunka, 2010) -- valid
  Hoplophorella pugionis (Niedbala, 2018) -- valid
  Hoplophorella punctata (Mondal & Kundu, 1988) -- valid
  Hoplophorella pustulata Mahunka, 1993 -- valid
  Hoplophorella quaternaria (Niedbala & Starý, 2014) -- valid
  Hoplophorella rafalskii (Niedbala, 1997) -- valid
  Hoplophorella rafalskii (Niedbala, 1997) -- valid
  Hoplophorella rangiroaensis Hammer, 1972 -- valid
  Hoplophorella raychaudhurii Subías & Sarkar, 1984 -- invalid
  Hoplophorella remigera (Berlese, 1923) -- valid
  Hoplophorella repetita Subías, 2004 -- valid
  Hoplophorella reticularis (Niedbala & Starý, 2014) -- valid
  Hoplophorella reticulata (Niedbala & Starý, 2014) -- valid
  Hoplophorella reticulata (Haq & Xavier, 2005) -- valid
  Hoplophorella ruseki (Niedbala, 2009) -- valid
  Hoplophorella rybalovi (Niedbala, 2011) -- valid
  Hoplophorella sabahna Mahunka, 1991 -- valid
  Hoplophorella sacyae (Mahunka, 1983) -- valid
  Hoplophorella sarawaki (Niedbala, 2000) -- valid
  Hoplophorella saucius (Niedbala, 1988) -- invalid
  Hoplophorella scapellata Aoki, 1965 -- invalid
  Hoplophorella schatzi (Niedbala, 1989) -- valid
  Hoplophorella schauenbergi Mahunka, 1978 -- invalid
  Hoplophorella sculptilis (Niedbala, 1988) -- valid
  Hoplophorella sedecima (Niedbala, 2004) -- valid
  Hoplophorella semiaciculata (Mahunka, 2008) -- valid
  Hoplophorella sidorchukae (Niedbala, 2011) -- valid
  Hoplophorella singularis Sellnick, 1959 -- valid
  Hoplophorella somalica (Berlese, 1923) -- valid
  Hoplophorella sororia (Niedbala, 1982) -- valid
  Hoplophorella spatulata Parry, 1980 -- invalid
  Hoplophorella spina (Niedbala & Starý, 2014) -- valid
  Hoplophorella spinata (Niedbala, 2001) -- valid
  Hoplophorella spinifera (Mahunka, 1993) -- valid
  Hoplophorella spiniger Aoki, 1980 -- valid
  Hoplophorella spinus (Niedbala, 2014) -- valid
  Hoplophorella stenodes (Niedbala, 2004) -- valid
  Hoplophorella stenos (Niedbala & Starý, 2014) -- valid
  Hoplophorella stilifera (Hammer, 1961) -- valid
  Hoplophorella stricta (Niedbala, 2017) -- valid
  Hoplophorella styphelos (Niedbala, 2001) -- valid
  Hoplophorella subciliata Mahunka, 1983 -- valid
  Hoplophorella subita Niedbala, 1983 -- valid
  Hoplophorella subsellata Balogh & Mahunka, 1977 -- valid
  Hoplophorella succincta (Niedbala, 2001) -- valid
  Hoplophorella sundarbanensis Sanyal & Bhaduri, 1982 -- invalid
  Hoplophorella szeptyckii (Niedbala, 2009) -- valid
  Hoplophorella szeptyckii (Niedbala, 2009) -- valid
  Hoplophorella tanzica (Mahunka, 1993) -- valid
  Hoplophorella texana (Niedbala, 2002) -- valid
  Hoplophorella thoreaui (Jacot, 1930) -- valid
  Hoplophorella tripartita (Niedbala & Schatz, 1996) -- valid
  Hoplophorella trisulca (Niedbala, 2004) -- valid
  Hoplophorella tuberculosissima (Mahunka, 1978) -- valid
  Hoplophorella tuberosa Mahunka, 1988 -- invalid
  Hoplophorella turianiensis (Niedbala & Starý, 2015) -- valid
  Hoplophorella unqus (Niedbala, 1991) -- valid
  Hoplophorella varablancus (Niedbala, 2006) -- valid
  Hoplophorella varia (Niedbala & Schatz, 1996) -- valid
  Hoplophorella varians Jacot, 1933 -- valid
  Hoplophorella venusta Niedbala, 1983 -- valid
  Hoplophorella verrucosa Mahunka, 1987 -- invalid
  Hoplophorella vitrina (Berlese, 1913) -- valid
  Hoplophorella walteri (Liu & Zhang, 2014) -- valid
  Hoplophorella zeukta (Niedbala, 2003) -- valid
  Hoplophorella zicsii (Mahunka, 1988) -- valid
  Hoplophthiracarus Jacot, 1933 -- valid
  Hoplophthiracarus (Austrophthiracarus) Balogh & Mahunka, 1978 -- valid
  Hoplophthiracarus (Besuchetacarus) Mahunka, 1985 -- valid
  Hoplophthiracarus (Calyptophthiracarus) Aoki, 1980 -- valid
  Hoplophthiracarus (Hoplophthiracarus) Jacot, 1933 -- valid
  Hoplophthiracarus (Notophthiracarus) Ramsay, 1966 -- valid
  Hoplophthiracarus (Phthirarica) Mahunka, 1982 -- valid
  Hoplophthiracarus (Protophthiracarus) Balogh, 1972 -- valid
  Hoplophthiracarus (Steganacarellus) Mahunka, 1986 -- valid
  Hoplophthiracarus abacus (Niedbala, 2008) -- valid
  Hoplophthiracarus abstemius (Niedbala & Colloff, 1997) -- valid
  Hoplophthiracarus aculeatus (Niedbala & Colloff, 1997) -- valid
  Hoplophthiracarus aculeatus (Niedbala, 1988) -- valid
  Hoplophthiracarus admirabilis (Niedbala, 1982) -- valid
  Hoplophthiracarus aduncus (Niedbala & Colloff, 1997) -- valid
  Hoplophthiracarus aenus (Niedbala, 2000) -- valid
  Hoplophthiracarus aethes (Niedbala, Corpuz-Raros & Gruèzo, 2006) -- valid
  Hoplophthiracarus africanus Mahunka, 1984 -- invalid
  Hoplophthiracarus agulhasensis (Niedbala, 2006) -- valid
  Hoplophthiracarus alienus (Niedbala, 1989) -- valid
  Hoplophthiracarus alienus (Niedbala, 2017) -- valid
  Hoplophthiracarus allocotos (Niedbala, 2003) -- valid
  Hoplophthiracarus anakolos (Niedbala, 2006) -- valid
  Hoplophthiracarus anceps (Niedbala, 2004) -- valid
  Hoplophthiracarus andamanensis (Niedbala, 2011) -- valid
  Hoplophthiracarus andinus (P. Balogh, 1984) -- valid
  Hoplophthiracarus angustatus Niedbala, 1984 -- valid
  Hoplophthiracarus angustus (Niedbala, 2012) -- valid
  Hoplophthiracarus aokii Mahunka, 1983 -- valid
  Hoplophthiracarus aokii (Niedbala, 1987) -- valid
  Hoplophthiracarus aokii aokii Mahunka, 1983 -- valid
  Hoplophthiracarus aokii malagasensis (Mahunka, 2010) -- valid
  Hoplophthiracarus aquilus (Niedbala, 2000) -- valid
  Hoplophthiracarus araios (Niedbala, 2001) -- valid
  Hoplophthiracarus ater (Niedbala, 2000) -- valid
  Hoplophthiracarus atratus (Niedbala, 2000) -- valid
  Hoplophthiracarus atypicus Mahunka, 1988 -- invalid
  Hoplophthiracarus aulicis (Niedbala, 2004) -- valid
  Hoplophthiracarus australianicus (Subías, 2010) -- valid
  Hoplophthiracarus australis (Ramsay, 1966) -- valid
  Hoplophthiracarus austroafricanus (Mahunka, 1984) -- valid
  Hoplophthiracarus baculus (Niedbala, 2003) -- valid
  Hoplophthiracarus baculus (Liu, Wu & Chen, 2014) -- valid
  Hoplophthiracarus bah (Liu & Zhang, 2015) -- valid
  Hoplophthiracarus baloghi (Niedbala, 1987) -- valid
  Hoplophthiracarus bengalensis Sanyal, 1992 -- valid
  Hoplophthiracarus bentoni (Niedbala, 1998) -- valid
  Hoplophthiracarus berlesei (Niedbala, 1987) -- valid
  Hoplophthiracarus bicarinatus (Liu, Wu & Chen, 2011) -- valid
  Hoplophthiracarus bicarinatus (Niedbala, 2001) -- valid
  Hoplophthiracarus biputeus (Liu & Zhang, 2014) -- valid
  Hoplophthiracarus bisulcus Niedbala, 1993 -- valid
  Hoplophthiracarus bloszyki (Niedbala, 2012) -- valid
  Hoplophthiracarus bonangensis (Niedbala, 2006) -- valid
  Hoplophthiracarus brachistos (Niedbala, 2004) -- valid
  Hoplophthiracarus brachys (Niedbala, 2006) -- valid
  Hoplophthiracarus brevispinus Niedbala, 2019 -- valid
  Hoplophthiracarus bruneiensis (Subías, 2010) -- valid
  Hoplophthiracarus bulbosus (Niedbala, 2006) -- valid
  Hoplophthiracarus bulbus (Niedbala, 2004) -- valid
  Hoplophthiracarus cacainus Niedbala, 2004 -- valid
  Hoplophthiracarus cajanumaensis (Niedbala & Illig, 2007) -- valid
  Hoplophthiracarus calugarae (Niedbala, 1987) -- valid
  Hoplophthiracarus candidulus Niedbala, 1983 -- valid
  Hoplophthiracarus capevidalensis (Niedbala, 2006) -- valid
  Hoplophthiracarus capillatus (Niedbala, 1989) -- valid
  Hoplophthiracarus carinatus (Niedbala, 2004) -- valid
  Hoplophthiracarus caudatus (Balogh & Mahunka, 1977) -- valid
  Hoplophthiracarus caulis (Niedbala, 2017) -- valid
  Hoplophthiracarus cavernosus (Mahunka, 1987) -- valid
  Hoplophthiracarus cazanicus Feider & Calugar, 1970 -- valid
  Hoplophthiracarus chatham (Liu & Zhang, 2015) -- valid
  Hoplophthiracarus chilensis (Balogh & Mahunka, 1967) -- valid
  Hoplophthiracarus clandestinus (Niedbala, 2003) -- valid
  Hoplophthiracarus clavatus Niedbala, 2014 -- valid
  Hoplophthiracarus clavellatus Niedbala & Corpuz-Raros, 1998 -- valid
  Hoplophthiracarus coetzeeae (Niedbala, 2006) -- valid
  Hoplophthiracarus colombianus (Liu & Oconnor, 2015) -- valid
  Hoplophthiracarus comatus (Niedbala, 2000) -- valid
  Hoplophthiracarus comparativus (Niedbala & Colloff, 1997) -- valid
  Hoplophthiracarus concavus (Liu, Wu & Chen, 2011) -- valid
  Hoplophthiracarus concinuus Niedbala, 1982 -- valid
  Hoplophthiracarus concolor (Sergienko, 2000) -- valid
  Hoplophthiracarus consimilis (Niedbala & Colloff, 1997) -- valid
  Hoplophthiracarus conspicuus (Niedbala, 1989) -- valid
  Hoplophthiracarus contortulus (Niedbala, 1992) -- valid
  Hoplophthiracarus contrarius Niedbala, 1984 -- valid
  Hoplophthiracarus cordylus (Niedbala, 2006) -- valid
  Hoplophthiracarus costai Macfarlane & Sheals, 1965 -- valid
  Hoplophthiracarus cretensis Mahunka, 1979 -- invalid
  Hoplophthiracarus cristatus (Aoki, 1980) -- valid
  Hoplophthiracarus cristatus (Liu, Wu & Chen, 2011) -- valid
  Hoplophthiracarus cristatus (Niedbala, 2006) -- valid
  Hoplophthiracarus cronadun (Liu & Zhang, 2013) -- valid
  Hoplophthiracarus curiosus (Niedbala, 1998) -- valid
  Hoplophthiracarus curtatus (Niedbala, 2004) -- valid
  Hoplophthiracarus dactyloscopicus Mahunka, 1978 -- valid
  Hoplophthiracarus daimonios (Niedbala, 2000) -- valid
  Hoplophthiracarus darwini (Mahunka, 1980) -- valid
  Hoplophthiracarus deminutus (Niedbala, 2006) -- valid
  Hoplophthiracarus dewalteri (Liu & Zhang, 2015) -- valid
  Hoplophthiracarus diaphorillus (Niedbala, 2006) -- valid
  Hoplophthiracarus diazae (Ojeda, 1985) -- valid
  Hoplophthiracarus dikroos (Niedbala, 2004) -- valid
  Hoplophthiracarus dilatatus (Niedbala, 2004) -- valid
  Hoplophthiracarus dilucidus (Niedbala, 1988) -- valid
  Hoplophthiracarus dispar (Niedbala, 2000) -- valid
  Hoplophthiracarus dispersus (Niedbala & Starý, 2015) -- valid
  Hoplophthiracarus distinctus (Niedbala, 1989) -- valid
  Hoplophthiracarus donnabuangensis (Niedbala, 2017) -- valid
  Hoplophthiracarus dugdalei (Liu & Zhang, 2013) -- valid
  Hoplophthiracarus echinus (Balogh, 1964) -- valid
  Hoplophthiracarus ecphylus (Niedbala & Illig, 2007) -- valid
  Hoplophthiracarus elconsuleoensis (Niedbala & Illig, 2007) -- valid
  Hoplophthiracarus elizabethiensis (Niedbala, 1988) -- valid
  Hoplophthiracarus endroedyyoungai (Mahunka, 1984) -- valid
  Hoplophthiracarus enigmaticus (Mahunka, 1996) -- valid
  Hoplophthiracarus eparmatos (Niedbala, 2004) -- valid
  Hoplophthiracarus equisetosus (Mahunka, 1980) -- valid
  Hoplophthiracarus espeletiae (P. Balogh, 1984) -- valid
  Hoplophthiracarus ethiopicus (Niedbala, 2008) -- valid
  Hoplophthiracarus evexus (Niedbala, 2000) -- valid
  Hoplophthiracarus excellens (Niedbala, 1982) -- valid
  Hoplophthiracarus extraordinarius (Niedbala, 2000) -- valid
  Hoplophthiracarus facetus (Niedbala & Colloff, 1997) -- valid
  Hoplophthiracarus fatidicus Niedbala, 1982 -- valid
  Hoplophthiracarus fecundus (Niedbala, 2000) -- valid
  Hoplophthiracarus feideri (Balogh & Csiszár, 1963) -- valid
  Hoplophthiracarus filaris (Niedbala, 2004) -- valid
  Hoplophthiracarus filiformis (Liu & Chen, 2014) -- valid
  Hoplophthiracarus flagellatus (Niedbala, 2004) -- valid
  Hoplophthiracarus flagellatus (Liu & Oconnor, 2014) -- valid
  Hoplophthiracarus flagrus (Niedbala, 2000) -- valid
  Hoplophthiracarus flexiloquus (Niedbala, 1989) -- valid
  Hoplophthiracarus fornicarius (Niedbala, 1982) -- valid
  Hoplophthiracarus foveolatus Aoki, 1980 -- valid
  Hoplophthiracarus foveolatus (Liu, Wu & Chen, 2011) -- valid
  Hoplophthiracarus foveoreticulatus (Mahunka, 1980) -- valid
  Hoplophthiracarus frondeus (Niedbala, 2006) -- valid
  Hoplophthiracarus fujianensis Liu, 2015 -- valid
  Hoplophthiracarus fulvus Niedbala, 1985 -- valid
  Hoplophthiracarus fusiformis (Liu & Chen, 2013) -- valid
  Hoplophthiracarus fusticulus (Niedbala, 2000) -- valid
  Hoplophthiracarus glennieensis (Niedbala, 2006) -- valid
  Hoplophthiracarus glennieensis (Niedbala, 2006) -- valid
  Hoplophthiracarus globifer (Hammer, 1962) -- valid
  Hoplophthiracarus golondrinasensis (Niedbala & Illig, 2007) -- valid
  Hoplophthiracarus gomerensis (Niedbala, 2008) -- valid
  Hoplophthiracarus gongylos (Niedbala, 2006) -- valid
  Hoplophthiracarus gongylos (Niedbala, 2004) -- valid
  Hoplophthiracarus grandjeani (Niedbala, 1987) -- valid
  Hoplophthiracarus grossmani Jacot, 1933 -- valid
  Hoplophthiracarus grossus (Niedbala, 2006) -- valid
  Hoplophthiracarus hainanensis (Liu, Wu & Chen, 2011) -- valid
  Hoplophthiracarus hallidayi (Niedbala, 2012) -- valid
  Hoplophthiracarus hamatus (Hammer, 1973) -- valid
  Hoplophthiracarus hammeni (Niedbala, 1987) -- valid
  Hoplophthiracarus hammerae (Niedbala, 1987) -- valid
  Hoplophthiracarus hauseri (Mahunka, 1995) -- valid
  Hoplophthiracarus heterosetosus (Niedbala, 2008) -- valid
  Hoplophthiracarus heterosetosus (Niedbala, 1998) -- valid
  Hoplophthiracarus heterotrichosus Niedbala, 2000 -- valid
  Hoplophthiracarus heterotrichus (Mahunka, 1984) -- valid
  Hoplophthiracarus heterotrichus Mahunka, 1979 -- valid
  Hoplophthiracarus hiore (Liu & Zhang, 2014) -- valid
  Hoplophthiracarus histricinus (Berlese, 1908) -- valid
  Hoplophthiracarus hulli Niedbala, 1987 -- invalid
  Hoplophthiracarus ignobilis (Niedbala, 2000) -- valid
  Hoplophthiracarus illinoisensis (Ewing, 1909) -- valid
  Hoplophthiracarus impolitus (Niedbala, 2004) -- valid
  Hoplophthiracarus improvisus (Niedbala, 1982) -- valid
  Hoplophthiracarus inauditus (Niedbala, 1982) -- valid
  Hoplophthiracarus incomparabilis (Niedbala, 2000) -- valid
  Hoplophthiracarus incrassatus (Niedbala, 1984) -- valid
  Hoplophthiracarus indicus Bayoumi & Mahunka, 1979 -- invalid
  Hoplophthiracarus indiligens Niedbala, 1984 -- valid
  Hoplophthiracarus indubitatus (Niedbala & Colloff, 1997) -- valid
  Hoplophthiracarus inenarrabilis Niedbala, 1982 -- valid
  Hoplophthiracarus inflatus (Niedbala, 1994) -- valid
  Hoplophthiracarus inoueae Aoki, 1994 -- valid
  Hoplophthiracarus insignitus (Niedbala, 1989) -- valid
  Hoplophthiracarus insolens (Niedbala, 2000) -- valid
  Hoplophthiracarus insularis Aoki, 2006 -- valid
  Hoplophthiracarus inusitatus Niedbala, 1983 -- valid
  Hoplophthiracarus inusitatus (Mahunka, 2010) -- valid
  Hoplophthiracarus ishikawai Aoki, 1980 -- valid
  Hoplophthiracarus karioi (Liu & Zhang, 2014) -- valid
  Hoplophthiracarus kawanoi Aoki, 2009 -- valid
  Hoplophthiracarus kirikiri (Liu & Zhang, 2015) -- valid
  Hoplophthiracarus knysnaensis (Niedbala, 2006) -- valid
  Hoplophthiracarus konwerskii (Niedbala, 2012) -- valid
  Hoplophthiracarus korannabergensis (Niedbala, 2006) -- valid
  Hoplophthiracarus kugohi Aoki, 1959 -- valid
  Hoplophthiracarus lamingtoni Liu & Zhang, 2014 -- valid
  Hoplophthiracarus lanceolatus (Liu, Wu & Chen, 2011) -- valid
  Hoplophthiracarus largus (Niedbala, 2000) -- valid
  Hoplophthiracarus latebrosus Niedbala, 1982 -- valid
  Hoplophthiracarus latior Niedbala, 1982 -- valid
  Hoplophthiracarus leonilae (Niedbala, 2017) -- valid
  Hoplophthiracarus lewisensis (Niedbala, 2012) -- valid
  Hoplophthiracarus lienhardi (Mahunka, 1996) -- valid
  Hoplophthiracarus lineatus (Niedbala & Starý, 2015) -- valid
  Hoplophthiracarus lineolatus (Mahunka, 1993) -- valid
  Hoplophthiracarus lionsi (Niedbala, 1987) -- valid
  Hoplophthiracarus liratus (Niedbala & Starý, 2015) -- valid
  Hoplophthiracarus loebli Mahunka, 1985 -- valid
  Hoplophthiracarus longicarinatus (Niedbala, 2008) -- valid
  Hoplophthiracarus longisetosus (Liu & Chen, 2014) -- valid
  Hoplophthiracarus longisetus (Niedbala, 2000) -- valid
  Hoplophthiracarus longqiensis Liu, 2015 -- invalid
  Hoplophthiracarus longus (Niedbala, 2017) -- valid
  Hoplophthiracarus lunatus (Niedbala, 2004) -- valid
  Hoplophthiracarus lunatus (Niedbala, 2017) -- valid
  Hoplophthiracarus maculatus (Trägårdh, 1931) -- valid
  Hoplophthiracarus magnus Mahunka, 1988 -- invalid
  Hoplophthiracarus mahunkai (Niedbala, 1987) -- valid
  Hoplophthiracarus mahunkai (Niedbala & Starý, 2013) -- valid
  Hoplophthiracarus mallacoolaensis Niedbala, 2006 -- invalid
  Hoplophthiracarus marginatus Mahunka, 1984 -- valid
  Hoplophthiracarus marianus Aoki, 1994 -- invalid
  Hoplophthiracarus maritimus (Pérez-Íñigo & Pérez-Íñigo Jr., 1996) -- valid
  Hoplophthiracarus mastigos (Niedbala, 2004) -- valid
  Hoplophthiracarus matatatipu (Liu & Zhang, 2013) -- valid
  Hoplophthiracarus matuku (Liu & Zhang, 2014) -- valid
  Hoplophthiracarus maurus (Niedbala, 2000) -- valid
  Hoplophthiracarus medius (Niedbala & Starý, 2016) -- valid
  Hoplophthiracarus mekistos (Niedbala, 2006) -- valid
  Hoplophthiracarus meristos (Niedbala, 2004) -- valid
  Hoplophthiracarus michaeli (Niedbala, 1987) -- valid
  Hoplophthiracarus mielcareki Niedbala, 2008 -- valid
  Hoplophthiracarus minimus (Liu & Zhang, 2015) -- valid
  Hoplophthiracarus minisetosus (Niedbala, 2004) -- valid
  Hoplophthiracarus minor Mahunka, 1991 -- invalid
  Hoplophthiracarus minorae (Niedbala, 2016) -- valid
  Hoplophthiracarus minusculus (Niedbala, 2004) -- valid
  Hoplophthiracarus minutus (Liu & Zhang, 2016) -- valid
  Hoplophthiracarus mirus (Niedbala, 2000) -- valid
  Hoplophthiracarus mitratus (Aoki, 1980) -- valid
  Hoplophthiracarus modicus (Niedbala, 2000) -- valid
  Hoplophthiracarus motomuka (Liu & Zhang, 2014) -- valid
  Hoplophthiracarus multisetosus (Balogh & P. Balogh, 1983) -- valid
  Hoplophthiracarus multituberculatus (Balogh & Mahunka, 1966) -- valid
  Hoplophthiracarus mutabilis Niedbala & Schatz, 1996 -- valid
  Hoplophthiracarus mutabilis (Niedbala & Colloff, 1997) -- valid
  Hoplophthiracarus myanmarus (Niedbala, 2018) -- valid
  Hoplophthiracarus natalensis (Niedbala, 2006) -- valid
  Hoplophthiracarus neochilensis (Subías, 2010) -- valid
  Hoplophthiracarus neotrichus (Wallwork, 1966) -- valid
  Hoplophthiracarus nepalensis Sheals, 1965 -- valid
  Hoplophthiracarus nexilis (Niedbala, 2003) -- valid
  Hoplophthiracarus nicoleti (Niedbala, 1987) -- valid
  Hoplophthiracarus niedbalai (Liu & Zhang, 2015) -- valid
  Hoplophthiracarus niedbalai (Subías, 2009) -- valid
  Hoplophthiracarus nigerrimus (Berlese, 1920) -- valid
  Hoplophthiracarus nimius (Niedbala, 2009) -- valid
  Hoplophthiracarus nitidus (Pérez-Íñigo & Baggio, 1988) -- valid
  Hoplophthiracarus notoporosus (Liu & Zhang, 2014) -- valid
  Hoplophthiracarus novazelandicus (Subías, 2010) -- valid
  Hoplophthiracarus obsessus (Subías, 2004) -- valid
  Hoplophthiracarus obturatus (Niedbala, 2009) -- valid
  Hoplophthiracarus obtusus (Niedbala, 2016) -- valid
  Hoplophthiracarus oenipontanus (Mahunka, 1982) -- valid
  Hoplophthiracarus ogmos (Niedbala, 2004) -- valid
  Hoplophthiracarus olivaceus (Jacot, 1929) -- valid
  Hoplophthiracarus orientalis (Mahunka, 1985) -- valid
  Hoplophthiracarus otagoensis (Niedbala, 2016) -- valid
  Hoplophthiracarus pakistanensis Hammer, 1977 -- invalid
  Hoplophthiracarus paludis Jacot, 1938 -- invalid
  Hoplophthiracarus pandanensis (Niedbala & Starý, 2014) -- valid
  Hoplophthiracarus paraallocotos (Niedbala, 2006) -- valid
  Hoplophthiracarus paraandinus (Subías, 2018) -- valid
  Hoplophthiracarus paracapillatus (Niedbala, 2006) -- valid
  Hoplophthiracarus paracronadun (Liu & Wu, 2016) -- valid
  Hoplophthiracarus paracuriosus (Niedbala, 1998) -- valid
  Hoplophthiracarus paraendroedyyoungai (Niedbala, 2006) -- valid
  Hoplophthiracarus paraflagellatus (Niedbala, 2004) -- valid
  Hoplophthiracarus parafoveolatus Niedbala, 2000 -- valid
  Hoplophthiracarus parafusticulus (Niedbala, 2006) -- valid
  Hoplophthiracarus paralamingtoni (Niedbala, 2017) -- valid
  Hoplophthiracarus paralargus (Niedbala & Penttinen, 2007) -- valid
  Hoplophthiracarus paramachadoi (Niedbala & Starý, 2015) -- valid
  Hoplophthiracarus paraminisetosus (Niedbala & Illig, 2007) -- valid
  Hoplophthiracarus paraparvulus (Niedbala, 2000) -- valid
  Hoplophthiracarus parapauliani (Niedbala & Starý, 2016) -- valid
  Hoplophthiracarus parapulchellus (Niedbala, 2006) -- valid
  Hoplophthiracarus pararavidus (Niedbala, 2006) -- valid
  Hoplophthiracarus parareductus (Mahunka, 1992) -- valid
  Hoplophthiracarus pararidiculus (Niedbala, 2003) -- valid
  Hoplophthiracarus parasaucius (Niedbala, 2003) -- valid
  Hoplophthiracarus paraschizocomus (Niedbala, 2016) -- valid
  Hoplophthiracarus parasentus (Niedbala, 2000) -- valid
  Hoplophthiracarus parasomalicus (Niedbala, 2001) -- valid
  Hoplophthiracarus parasummersi (Niedbala, 2001) -- valid
  Hoplophthiracarus paratinctus (Niedbala & Starý, 2015) -- valid
  Hoplophthiracarus paratubulus (Niedbala, 1991) -- valid
  Hoplophthiracarus paraunicarinatus (Niedbala & Penttinen, 2007) -- valid
  Hoplophthiracarus parausitatus (Niedbala, 2012) -- valid
  Hoplophthiracarus paravariolosus (Niedbala, 1994) -- valid
  Hoplophthiracarus paravicinus (Niedbala, 2017) -- valid
  Hoplophthiracarus parilloi (Niedbala, 2001) -- valid
  Hoplophthiracarus parvulus (Niedbala, 1998) -- valid
  Hoplophthiracarus pauliani (Balogh, 1964) -- valid
  Hoplophthiracarus pavidus (Berlese, 1913) -- valid
  Hoplophthiracarus pavidus pavidus (Berlese, 1913) -- valid
  Hoplophthiracarus pavidus vicinus Niedbala, 1984 -- valid
  Hoplophthiracarus pearcei (Subías, 2010) -- valid
  Hoplophthiracarus pedanos (Niedbala, 2003) -- valid
  Hoplophthiracarus pedanos (Niedbala, 2004) -- valid
  Hoplophthiracarus penicillatus Niedbala, 2004 -- valid
  Hoplophthiracarus peracutus Mahunka, 1983 -- invalid
  Hoplophthiracarus perezinigoi (Niedbala, 1987) -- valid
  Hoplophthiracarus perlucundus (Niedbala, 2000) -- valid
  Hoplophthiracarus perparvus (Niedbala, 1989) -- valid
  Hoplophthiracarus perpropinqus (Niedbala & Colloff, 1997) -- valid
  Hoplophthiracarus perti (Niedbala, 1987) -- valid
  Hoplophthiracarus phaleratus (Niedbala, 1982) -- valid
  Hoplophthiracarus phoxos (Niedbala & Starý, 2016) -- valid
  Hoplophthiracarus phyllodes (Niedbala, 2006) -- valid
  Hoplophthiracarus planus (Mahunka, 1985) -- valid
  Hoplophthiracarus plegados (Niedbala, 2004) -- valid
  Hoplophthiracarus primus (Niedbala & Starý, 2015) -- valid
  Hoplophthiracarus projectus (Liu & Wu, 2019) -- valid
  Hoplophthiracarus prolixus (Niedbala, 2004) -- valid
  Hoplophthiracarus protrusus (Liu, Wu & Chen, 2011) -- valid
  Hoplophthiracarus protrusus (Liu & Chen, 2013) -- valid
  Hoplophthiracarus proximus Niedbala, 1984 -- valid
  Hoplophthiracarus pseudotuberculatus (Mahunka, 2008) -- valid
  Hoplophthiracarus pulchellus (Niedbala, 1993) -- valid
  Hoplophthiracarus pullus (Niedbala, 1989) -- valid
  Hoplophthiracarus pumilus (Niedbala, 2006) -- valid
  Hoplophthiracarus punctatus Mondal & Kundu, 1988 -- invalid
  Hoplophthiracarus quadrus (Niedbala, 2004) -- valid
  Hoplophthiracarus quasiminisetosus (Niedbala & Illig, 2007) -- valid
  Hoplophthiracarus quasisimilis (Niedbala & Starý, 2015) -- valid
  Hoplophthiracarus quasisomalicus (Niedbala & Starý, 2014) -- valid
  Hoplophthiracarus quasiuluguruensis (Niedbala & Starý, 2015) -- valid
  Hoplophthiracarus queenslandensis (Niedbala, 2006) -- valid
  Hoplophthiracarus queenslandica Balogh & Mahunka, 1978 -- invalid
  Hoplophthiracarus quietus (Niedbala, 1989) -- valid
  Hoplophthiracarus rabus (Niedbala, 2004) -- valid
  Hoplophthiracarus radiatus (Balogh & Mahunka, 1978) -- valid
  Hoplophthiracarus rafalskii Niedbala, 1997 -- valid
  Hoplophthiracarus rafalskii (Niedbala, 1997) -- valid
  Hoplophthiracarus ramsayi (Niedbala, 1987) -- valid
  Hoplophthiracarus rapax (Berlese, 1916) -- valid
  Hoplophthiracarus ravidus (Niedbala, 2006) -- valid
  Hoplophthiracarus rectus (Niedbala, 2019) -- valid
  Hoplophthiracarus reductus (Mahunka, 1986) -- valid
  Hoplophthiracarus regalis Mahunka, 1978 -- invalid
  Hoplophthiracarus remotus (Niedbala, 1989) -- valid
  Hoplophthiracarus repetitus Subías, 2004 -- valid
  Hoplophthiracarus repostus (Niedbala, 1989) -- valid
  Hoplophthiracarus retrorsus (Niedbala, 2003) -- valid
  Hoplophthiracarus rhachis (Niedbala, 2006) -- valid
  Hoplophthiracarus ridiculus (Mahunka, 1982) -- valid
  Hoplophthiracarus rimi (Liu & Zhang, 2014) -- valid
  Hoplophthiracarus rimosus Mahunka, 1985 -- invalid
  Hoplophthiracarus robertsi (Sheals, 1965) -- valid
  Hoplophthiracarus robustior Jacot, 1933 -- invalid
  Hoplophthiracarus rotoitiensis (Niedbala, 2006) -- valid
  Hoplophthiracarus rotundus (Liu, Wu & Chen, 2011) -- valid
  Hoplophthiracarus rotundus (Niedbala, 2004) -- valid
  Hoplophthiracarus salebrosus (Niedbala, 2017) -- valid
  Hoplophthiracarus samarensis (Niedbala, Corpuz-Raros & Gruèzo, 2006) -- valid
  Hoplophthiracarus sassafrasensis (Niedbala, 2017) -- valid
  Hoplophthiracarus saucius (Niedbala, 1988) -- valid
  Hoplophthiracarus schizocoma (Hammer, 1962) -- valid
  Hoplophthiracarus schusteri (Niedbala, 1987) -- valid
  Hoplophthiracarus scopolii (Niedbala, 1987) -- valid
  Hoplophthiracarus scrupeus (Niedbala, 1989) -- valid
  Hoplophthiracarus scuticus (Niedbala, 2006) -- valid
  Hoplophthiracarus sellnicki (Niedbala, 1987) -- valid
  Hoplophthiracarus sensifus (Liu & Zhang, 2015) -- valid
  Hoplophthiracarus sentus (Niedbala, 1989) -- valid
  Hoplophthiracarus serratus (Niedbala, 2006) -- valid
  Hoplophthiracarus setiformis (Liu, 2017) -- valid
  Hoplophthiracarus shealsi Lee, 1981 -- valid
  Hoplophthiracarus siamensis Aoki, 1965 -- invalid
  Hoplophthiracarus sicilicoma (Hammer, 1962) -- valid
  Hoplophthiracarus sidorchukae (Niedbala, 2019) -- valid
  Hoplophthiracarus sigifurcatus (Liu & Zhang, 2015) -- valid
  Hoplophthiracarus similis Niedbala, 2000 -- valid
  Hoplophthiracarus similis (Niedbala, 2001) -- valid
  Hoplophthiracarus simplex (Niedbala, 2017) -- valid
  Hoplophthiracarus sinuosus (Niedbala, 1982) -- valid
  Hoplophthiracarus solitarius (Niedbala & Colloff, 1997) -- valid
  Hoplophthiracarus solomonensis (Niedbala, 1998) -- valid
  Hoplophthiracarus sordidus (Niedbala & Colloff, 1997) -- valid
  Hoplophthiracarus spathulatus (Niedbala, 2019) -- valid
  Hoplophthiracarus spiniformis (Liu & Wu, 2019) -- valid
  Hoplophthiracarus spiniformis (Niedbala, 2004) -- valid
  Hoplophthiracarus spiniformis (Liu, Wu & Chen, 2014) -- valid
  Hoplophthiracarus spinus (Niedbala, 2006) -- valid
  Hoplophthiracarus spurcus (Niedbala & Colloff, 1997) -- valid
  Hoplophthiracarus stenotus (Niedbala & Corpuz-Raros, 1998) -- valid
  Hoplophthiracarus stigmosus Niedbala, 2000 -- valid
  Hoplophthiracarus strigosus (Niedbala, 1984) -- valid
  Hoplophthiracarus striolatus (Niedbala, 2004) -- valid
  Hoplophthiracarus sulcatus (Niedbala, 2004) -- valid
  Hoplophthiracarus sumatranus (Niedbala, 2000) -- valid
  Hoplophthiracarus summersi (Niedbala, 2001) -- valid
  Hoplophthiracarus szeptyckii (Niedbala, 2009) -- valid
  Hoplophthiracarus tamaki (Liu & Zhang, 2014) -- valid
  Hoplophthiracarus taranaki (Liu & Zhang, 2018) -- valid
  Hoplophthiracarus tawhai (Liu & Zhang, 2013) -- valid
  Hoplophthiracarus tenuiseta (Balogh & P. Balogh, 1986) -- valid
  Hoplophthiracarus tinctus (Niedbala, 2000) -- valid
  Hoplophthiracarus tohivea (Niedbala, 1998) -- valid
  Hoplophthiracarus toolangiensis (Niedbala, 2006) -- valid
  Hoplophthiracarus traegardhi (Niedbala, 1987) -- valid
  Hoplophthiracarus trapezoides (Fuangarworn & Lekprayoon, 2011) -- valid
  Hoplophthiracarus tricarinatus (Niedbala, 1988) -- valid
  Hoplophthiracarus trichosus Mahunka, 1988 -- valid
  Hoplophthiracarus tripartitus (Niedbala, 1989) -- valid
  Hoplophthiracarus trivestigius (Niedbala, 2012) -- valid
  Hoplophthiracarus trojani (Niedbala, 2009) -- valid
  Hoplophthiracarus trojani (Niedbala, 2009) -- valid
  Hoplophthiracarus tropicus Mondal & Kundu, 1988 -- invalid
  Hoplophthiracarus tryssos Niedbala, 2004 -- invalid
  Hoplophthiracarus tsitsikamaensis (Niedbala, 2006) -- valid
  Hoplophthiracarus tuberculatus (Niedbala & Corpuz-Raros, 1998) -- valid
  Hoplophthiracarus tuberculus (Niedbala & Starý, 2015) -- valid
  Hoplophthiracarus uluguruensis (Niedbala & Starý, 2015) -- valid
  Hoplophthiracarus uncinatus (Niedbala & Colloff, 1997) -- valid
  Hoplophthiracarus uncinulus (Niedbala, 2000) -- valid
  Hoplophthiracarus unicarinatus (Niedbala, 2000) -- valid
  Hoplophthiracarus usitatus (Niedbala, 1989) -- valid
  Hoplophthiracarus valdiviaensis (Niedbala, 2008) -- valid
  Hoplophthiracarus vanderhammeni Niedbala, 1991 -- invalid
  Hoplophthiracarus variolosus (Berlese, 1888) -- valid
  Hoplophthiracarus venezolanus (Subías, 2010) -- valid
  Hoplophthiracarus ventosus (Hammer, 1961) -- valid
  Hoplophthiracarus vernonensis (Niedbala, 2006) -- valid
  Hoplophthiracarus vestigius (Liu & Wu, 2016) -- valid
  Hoplophthiracarus veteratorius Niedbala, 1988 -- valid
  Hoplophthiracarus vicinus (Niedbala, 2012) -- valid
  Hoplophthiracarus villosus (Niedbala, 1982) -- valid
  Hoplophthiracarus vinalesensis Niedbala, 2015 -- valid
  Hoplophthiracarus waitere (Liu & Zhang, 2015) -- valid
  Hoplophthiracarus wallworki (Balogh & P. Balogh, 1983) -- valid
  Hoplophthiracarus warburtonensis (Niedbala, 2006) -- valid
  Hoplophthiracarus weldboroughensis (Niedbala, 2006) -- valid
  Hoplophthiracarus whakau (Liu & Zhang, 2013) -- valid
  Hoplophthiracarus whirinaki (Liu & Zhang, 2018) -- valid
  Hoplophthiracarus willmanni (Niedbala, 1987) -- valid
  Hoplophthiracarus wittmeri Bayoumi & Mahunka, 1979 -- invalid
  Hoplophthiracarus yoshii Mahunka, 1991 -- invalid
  Hoplophthiracarus zebra (Balogh, 1964) -- valid
  Hoplophthiracarus zululandensis (Niedbala, 2006) -- valid
  Hydronothrus aquariorum Fain & Lambrechts, 1987 -- invalid
  Hydronothrus crispus Aoki, 1964 -- invalid
  Hydronothrus puniceus Habeeb, 1981 -- invalid
  Hypochthoniella Berlese, 1910 -- valid
  Hypochthoniella crosbyi (Ewing, 1909) -- valid
  Hypochthoniella fukushiraensis Shiraishi & Aoki, 1994 -- valid
  Hypochthoniella minutissima (Berlese, 1903) -- valid
  Hypochthoniella paludicola Fujikawa, 1994 -- valid
  Hypochthoniella sumatrana Mahunka, 1989 -- valid
  Hypochthoniidae Berlese, 1910 -- valid
  Hypochthonioidea Berlese, 1910 -- valid
  Hypochthonius Koch, 1835 -- valid
  Hypochthonius elegans Hammer, 1979 -- valid
  Hypochthonius latirostris Schweizer, 1956 -- invalid
  Hypochthonius luteus Oudemans, 1917 -- valid
  Hypochthonius luteus rectosetosus Krivolutsky, 1965 -- invalid
  Hypochthonius montanus Fujikawa, 2003 -- valid
  Hypochthonius pallidulus Koch, 1835 -- invalid
  Hypochthonius rufulus Koch, 1835 -- valid
  Hypochthonius rufulus brevisetosus Krivolutsky, 1965 -- invalid
  Hypochthonius rufulus carolinicus Jacot, 1936 -- valid
  Hypochthonius rufulus europaeus Krivolutsky, 1965 -- valid
  Hypochthonius rufulus paucipectinatus Jacot, 1934 -- valid
  Hypochthonius rufulus rufulus Koch, 1835 -- valid
  Hypochthonius ventricosus (Canestrini, 1898) -- valid
  Indotritia Jacot, 1929 -- valid
  Indotritia (Afrotritia) Mahunka, 1988 -- valid
  Indotritia (Indotritia) Jacot, 1929 -- valid
  Indotritia (Macarotritia) Pérez-Íñigo, 1986 -- invalid
  Indotritia (Zeaotritia) Mahunka, 1988 -- valid
  Indotritia acanthophora Märkel, 1964 -- invalid
  Indotritia africana Mahunka, 1984 -- valid
  Indotritia allocotos Niedbala, 2004 -- valid
  Indotritia aotearoana Ramsay, 1966 -- valid
  Indotritia aspera Niedbala, 2000 -- invalid
  Indotritia bellingeri Niedbala & Schatz, 1996 -- valid
  Indotritia bifurcata Pan, Xu & Liu, 2018 -- valid
  Indotritia brevipilosa Niedbala, 2000 -- valid
  Indotritia breviseta (Berlese, 1923) -- valid
  Indotritia brevisetosa Niedbala & Colloff, 2000 -- valid
  Indotritia carolinae (Jacot, 1930) -- invalid
  Indotritia clavata Wallwork, 1977 -- valid
  Indotritia colloffi Balogh & P. Balogh, 2002 -- invalid
  Indotritia compacta Mahunka, 1988 -- valid
  Indotritia consimilis Märkel, 1964 -- valid
  Indotritia cypha Niedbala, 2006 -- valid
  Indotritia didyma Niedbala, 2006 -- valid
  Indotritia eksteeni Niedbala, 2006 -- valid
  Indotritia fusa Niedbala, 2006 -- valid
  Indotritia heterotricha Mahunka, 1984 -- invalid
  Indotritia jacoti Niedbala, 2001 -- valid
  Indotritia javensis (Sellnick, 1923) -- valid
  Indotritia krakatauensis (Sellnick, 1923) -- valid
  Indotritia lakshadweepensis Sanyal & Basu, 2014 -- valid
  Indotritia lanceolata (Aoki, 1988) -- valid
  Indotritia missouri Niedbala, 2002 -- valid
  Indotritia montkoupensis Niedbala & Starý, 2014 -- valid
  Indotritia nuda Mahunka, 1988 -- valid
  Indotritia nunomurai Hirauchi & Aoki, 2011 -- valid
  Indotritia paraconsimilis Niedbala, 2012 -- valid
  Indotritia partita Niedbala, 2006 -- valid
  Indotritia paulyi Niedbala, 1998 -- valid
  Indotritia phymatha Niedbala, 2006 -- valid
  Indotritia propinqua Niedbala, 1991 -- valid
  Indotritia retalteca (Stoll, 1891) -- valid
  Indotritia retusa Niedbala & Schatz, 1996 -- valid
  Indotritia sellnicki Aoki, 1965 -- invalid
  Indotritia septentrionalis Mahunka, 1987 -- invalid
  Indotritia spindleformis Pan, Xu & Liu, 2018 -- valid
  Indotritia tetradis Niedbala, 2004 -- valid
  Indotritia tricarinata Niedbala, 2006 -- valid
  Indotritia tripartita Niedbala, 1998 -- valid
  Indotritia tropica Starý, 1993 -- invalid
  Indotritia tumenensis Liu, 2015 -- valid
  Indotritia undulata Bayoumi & Mahunka, 1979 -- valid
  Indotritia usambarensis Starý, 1993 -- invalid
  Indotritia vestigia Niedbala, 2004 -- valid
  Indotritia zangherii Mahunka & Paoletti, 1984 -- valid
  Javacarus Balogh, 1961 -- valid
  Javacarus (Euryacarus) Woolley, 1966 -- valid
  Javacarus (Javacarus) Balogh, 1961 -- valid
  Javacarus foliatus Hammer, 1972 -- valid
  Javacarus granulatus Csiszár, 1961 -- valid
  Javacarus inexpectatus Balogh, 1962 -- valid
  Javacarus jocelynae Judson, 1991 -- valid
  Javacarus kuehnelti Balogh, 1961 -- valid
  Javacarus marginatus (Hammer, 1973) -- valid
  Javacarus petalus (Woolley, 1966) -- valid
  Javacarus pilosus (Mahunka, 1982) -- valid
  Javacarus porosus Hammer, 1979 -- valid
  Javacarus reticulatus Sengbusch, 1982 -- invalid
  Javalohmannia Hammer, 1979 -- invalid
  Krivolutskiella Gordeeva, 1980 -- valid
  Krivolutskiella pennata Gordeeva, Penttinen & Petrova, 2007 -- valid
  Krivolutskiella pubescens Gordeeva, 1980 -- valid
  Lepidacarus Csiszár, 1961 -- valid
  Lepidacarus ennarpi Haq & Ramani, 1997 -- valid
  Lepidacarus ornatissimus Csiszár, 1961 -- valid
  Lepidacarus ornatissimus ornatissimus Csiszár, 1961 -- valid
  Lepidacarus ornatissimus rehmabia Haq, Mubarak & Ramani, 1984 -- valid
  Liochthonius Hammen, 1959 -- valid
  Liochthonius (Afroliochthonius) Mahunka, 1995 -- valid
  Liochthonius (Liochthonius) Hammen, 1959 -- valid
  Liochthonius africanus Mahunka, 1983 -- valid
  Liochthonius alius Chinone, 1978 -- valid
  Liochthonius alpestris (Forsslund, 1958) -- valid
  Liochthonius altimonticola (Hammer, 1958) -- valid
  Liochthonius altus (Hammer, 1958) -- valid
  Liochthonius andinus (Hammer, 1958) -- valid
  Liochthonius andrewi Evison, 1981 -- valid
  Liochthonius approximatus (Jacot, 1939) -- valid
  Liochthonius asotthalomensis Marshall, Reeves & Norton, 1987 -- invalid
  Liochthonius asper Chinone, 1978 -- valid
  Liochthonius attenuatus (Jacot, 1938) -- valid
  Liochthonius australis Covarrubias, 1968 -- valid
  Liochthonius bifurcatus (Jacot, 1936) -- valid
  Liochthonius brevis (Michael, 1888) -- valid
  Liochthonius breviseta (Hammer, 1958) -- valid
  Liochthonius clavatus (Forsslund, 1942) -- valid
  Liochthonius crassus Chinone, 1978 -- valid
  Liochthonius curtus Hammer, 1962 -- valid
  Liochthonius dilutus Moritz, 1976 -- valid
  Liochthonius evansi (Forsslund, 1958) -- valid
  Liochthonius fimbriatissimus Hammer, 1962 -- valid
  Liochthonius fimbriatus (Jacot, 1936) -- valid
  Liochthonius forsslundi (Hammer, 1952) -- valid
  Liochthonius forsslundi levis Chinone, 1974 -- invalid
  Liochthonius furcillatus (Willmann, 1942) -- valid
  Liochthonius galba Chinone, 1978 -- valid
  Liochthonius gisini (Schweizer, 1948) -- valid
  Liochthonius horridus (Sellnick, 1928) -- valid
  Liochthonius hystricinus (Forsslund, 1942) -- valid
  Liochthonius idem Hammer, 1966 -- valid
  Liochthonius intermedius Chinone & Aoki, 1972 -- valid
  Liochthonius khencensis Hammer, 1961 -- valid
  Liochthonius kirghisicus Krivolutsky, 1971 -- valid
  Liochthonius lacunosus Wang & Cui, 1992 -- valid
  Liochthonius laetepictus (Berlese, 1910) -- invalid
  Liochthonius lapponicus (Trägårdh, 1910) -- valid
  Liochthonius latus (Jacot, 1936) -- invalid
  Liochthonius latus Mahunka, 1982 -- invalid
  Liochthonius leptaleus Moritz, 1976 -- valid
  Liochthonius longipilus (Womersley, 1945) -- valid
  Liochthonius mollis (Hammer, 1958) -- valid
  Liochthonius moritzi Balogh & Mahunka, 1983 -- valid
  Liochthonius murtazalievi Shtanchaeva & Subías, 2012 -- valid
  Liochthonius muscorum Forsslund, 1964 -- valid
  Liochthonius mussardi Mahunka, 1974 -- valid
  Liochthonius neglectus Moritz, 1976 -- valid
  Liochthonius neonominatus Subías, 2004 -- valid
  Liochthonius nodifer Hammer, 1962 -- valid
  Liochthonius nortoni R. Martínez & Casanueva, 1995 -- valid
  Liochthonius oceanicus Hammer, 1973 -- valid
  Liochthonius ohnishi Chinone, 1978 -- valid
  Liochthonius patagoniensis Hammer, 1962 -- valid
  Liochthonius peduncularius (Strenzke, 1951) -- valid
  Liochthonius penicillus Chinone, 1978 -- valid
  Liochthonius pepitensis Hammer, 1962 -- valid
  Liochthonius perelegans Moritz, 1976 -- valid
  Liochthonius perfusorius Moritz, 1976 -- valid
  Liochthonius phitosi Mahunka, 1982 -- valid
  Liochthonius plumosus Mahunka, 1969 -- valid
  Liochthonius prior (Jacot, 1938) -- valid
  Liochthonius propinquus Niedbala, 1972 -- valid
  Liochthonius pseudohystricinus Balogh & Mahunka, 1983 -- valid
  Liochthonius pusillus Chinone, 1978 -- valid
  Liochthonius reductus Mahunka, 1995 -- valid
  Liochthonius rigidisetosus Hammer, 1962 -- valid
  Liochthonius rigidisetosus curtus Hammer, 1962 -- invalid
  Liochthonius saltaensis (Hammer, 1958) -- valid
  Liochthonius sellnicki (Thor, 1930) -- valid
  Liochthonius similis Mahunka, 1974 -- valid
  Liochthonius simplex (Forsslund, 1942) -- valid
  Liochthonius strenzkei Forsslund, 1963 -- valid
  Liochthonius szemmelveiszi Balogh & P. Balogh, 1983 -- valid
  Liochthonius tanzanicus Mahunka, 1984 -- valid
  Liochthonius tuberculatus Hammer, 1961 -- valid
  Liochthonius tumidus Mahunka & Mahunka-Papp, 2006 -- valid
  Liochthonius tumulosus Mahunka & Mahunka-Papp, 2006 -- valid
  Liochthonius tuxeni (Forsslund, 1957) -- valid
  Liochthonius tyrrhenicus Bernini, 1985 -- valid
  Liochthonius unilateralis Hammer, 1962 -- valid
  Loftacarus Lee, 1981 -- valid
  Loftacarus longicaudatus (Balogh & Csiszár, 1963) -- valid
  Loftacarus siefi Lee, 1981 -- valid
  Lohmannia Michael, 1898 -- valid
  Lohmannia (Carolohmannia) Norton, Metz & Sharma, 1978 -- valid
  Lohmannia (Lohmannia) Michael, 1898 -- valid
  Lohmannia banksi Norton, Metz & Sharma, 1978 -- valid
  Lohmannia bifoliata Willmann, 1936 -- valid
  Lohmannia carolensis Norton, Metz & Sharma, 1978 -- valid
  Lohmannia corallium Nakatamari, 1982 -- valid
  Lohmannia coreana Choi, 1985 -- valid
  Lohmannia douhua Ermilov, 2018 -- valid
  Lohmannia egregia Berlese, 1904 -- invalid
  Lohmannia egyptica (Elbadry & Nasr, 1977) -- invalid
  Lohmannia embrionalis Mahunka, 1978 -- valid
  Lohmannia guzhangensis Hu & X. Wang, 1989 -- valid
  Lohmannia hispaniola Pérez-Íñigo, 1967 -- invalid
  Lohmannia hungarorum Mahunka, 1980 -- valid
  Lohmannia indica (Kardar, 1972) -- valid
  Lohmannia javana Balogh, 1961 -- valid
  Lohmannia javana interrupta Choi, 1985 -- valid
  Lohmannia javana javana Balogh, 1961 -- valid
  Lohmannia jornoti Mahunka, 1985 -- valid
  Lohmannia juliae Mahunka, 1984 -- valid
  Lohmannia lanceolata Grandjean, 1950 -- valid
  Lohmannia lerellana Ermilov, Hugo-Coetzee & Khaustov, 2017 -- valid
  Lohmannia loebli Mahunka, 1974 -- invalid
  Lohmannia maya Iglesias & Palacios-Vargas, 2017 -- valid
  Lohmannia monosetosa Ermilov & Anichkin, 2014 -- valid
  Lohmannia paradoxa (Haller, 1884) -- valid
  Lohmannia pinnigera Sengbusch, 1984 -- valid
  Lohmannia pseudoturcmenica Ermilov, 2017 -- valid
  Lohmannia regalis Berlese, 1923 -- valid
  Lohmannia reticulata Sellnick, 1931 -- valid
  Lohmannia semibarbulata Ruiz, Subías & Kahwash, 1991 -- valid
  Lohmannia serrata Hu & Wang, 1989 -- valid
  Lohmannia similis Balogh, 1962 -- valid
  Lohmannia spinosa Hall, 1911 -- invalid
  Lohmannia texana (Banks, 1910) -- valid
  Lohmannia triangulata Ermilov, 2016 -- valid
  Lohmannia turcmenica Bulanova-Zachvatkina, 1960 -- valid
  Lohmannia unsui Aoki, 2006 -- valid
  Lohmannia valdemorica Mihelcic, 1956 -- invalid
  Lohmannia vanharteni Mahunka, 1987 -- valid
  Lohmannia vulcania Schatz, 1993 -- valid
  Lohmanniidae Berlese, 1916 -- valid
  Lohmannioidea Berlese, 1916 -- valid
  Macarotritia Pérez-Íñigo, 1986 -- invalid
  Maerkelotritia Hammer, 1967 -- valid
  Maerkelotritia alaskensis Hammer, 1967 -- invalid
  Maerkelotritia crytopa (Banks, 1904) -- valid
  Maerkelotritia faeroensis (Sellnick, 1923) -- invalid
  Maerkelotritia fusiformis Liu, Niedbala & Chen, 2009 -- valid
  Maerkelotritia kirghizica Niedbala, 2006 -- invalid
  Maerkelotritia kishidai (Aoki, 1958) -- valid
  Maerkelotritia krivolutskyi Märkel, 1968 -- valid
  Maerkelotritia krivolutskyi krivolutskyi Märkel, 1968 -- invalid
  Maerkelotritia krivolutskyi mongolica Mahunka, 1981 -- invalid
  Mainothrus Choi, 1996 -- valid
  Mainothrus aquaticus Choi, 1996 -- valid
  Mainothrus badius (Berlese, 1905) -- valid
  Mainothrus breviclava (Hammer, 1958) -- valid
  Mainothrus transaltaicus Bayartogtokh & Yondon, 2019 -- valid
  Malacoangelia Berlese, 1913 -- valid
  Malacoangelia assamica Talukdar & Chakrabarti, 1985 -- valid
  Malacoangelia remigera Berlese, 1913 -- valid
  Malacoangelia remigera indica Chakrabarti, Bhaduri & Raychaudhuri, 1972 -- valid
  Malacoangelia remigera remigera Berlese, 1913 -- valid
  Malacoangelia remigera symmetrica Wallwork, 1960 -- invalid
  Malacoangelia similis Sarkar & Subías, 1982 -- valid
  Malaconothridae Berlese, 1916 -- valid
  Malaconothrus Berlese, 1904 -- valid
  Malaconothrus (Malaconothrus) Berlese, 1904 -- valid
  Malaconothrus (Trimalaconothrus) Berlese, 1916 -- valid
  Malaconothrus africanus (Balogh, 1958) -- valid
  Malaconothrus almagrensis (Iglesias, Palacios-Vargas & Mahunka, 2001) -- valid
  Malaconothrus altissimus (Piffl, 1971) -- invalid
  Malaconothrus angulatus Hammer, 1958 -- valid
  Malaconothrus ashizuriensis Fujikawa, 2005 -- valid
  Malaconothrus aureopunctatus Hammer, 1979 -- valid
  Malaconothrus azumaensis (Yamamoto, Kuriki & Aoki, 1993) -- valid
  Malaconothrus brevisetiger (Yamamoto & Aoki, 1998) -- valid
  Malaconothrus calcehtokensis Palacios-Vargas & Iglesias, 1997 -- valid
  Malaconothrus chajulensis Palacios-Vargas & Iglesias, 1997 -- valid
  Malaconothrus ciliarostralis Ermilov and Starý, 2019 -- invalid
  Malaconothrus conicus Hammer, 1958 -- valid
  Malaconothrus crassilamellaris Ermilov & Starý, 2019 -- invalid
  Malaconothrus crassisetosus Subías & Sarkar, 1982 -- invalid
  Malaconothrus crinitus Berlese, 1908 -- valid
  Malaconothrus crispus (Hammer, 1962) -- valid
  Malaconothrus darwini Colloff & Cameron, 2013 -- valid
  Malaconothrus dipankari Saha & Sanyal, 1996 -- valid
  Malaconothrus dispela Colloff, 2013 -- valid
  Malaconothrus dorsofoveolatus Hammer, 1979 -- valid
  Malaconothrus eichhornicus (Iglesias, Palacios-Vargas & Mahunka, 2001) -- valid
  Malaconothrus elegans (Hammer, 1966) -- valid
  Malaconothrus flagelliformis (Wallwork, 1970) -- valid
  Malaconothrus foveolatus (Willmann, 1931) -- valid
  Malaconothrus foveolatus foveolatus (Willmann, 1931) -- valid
  Malaconothrus foveolatus sundaicus (Willmann, 1931) -- valid
  Malaconothrus globiger Trägårdh, 1910 -- valid
  Malaconothrus gracilis Hammen, 1952 -- invalid
  Malaconothrus granulatus (Tseng, 1982) -- valid
  Malaconothrus gundungurra Colloff & Cameron, 2013 -- valid
  Malaconothrus hakonensis (Yamamoto, 1977) -- valid
  Malaconothrus hammerae Colloff & Cameron, 2013 -- invalid
  Malaconothrus hexasetosus Hammer, 1971 -- valid
  Malaconothrus indusiatus Berlese, 1916 -- valid
  Malaconothrus iteratus (Subías, 2004) -- valid
  Malaconothrus japonicus Aoki, 1966 -- valid
  Malaconothrus joonsooi (Choi, 1986) -- valid
  Malaconothrus jowettae Colloff & Cameron, 2013 -- valid
  Malaconothrus kawensis Miko, 2019 -- invalid
  Malaconothrus kimberleyi (Colloff, 2013) -- valid
  Malaconothrus knuellei Colloff & Cameron, 2013 -- valid
  Malaconothrus laetus Sergienko & Melamud, 1993 -- valid
  Malaconothrus liklik Colloff, 2013 -- valid
  Malaconothrus longirostris (Willmann, 1929) -- valid
  Malaconothrus longisetosus (Yamamoto & Aoki, 2000) -- valid
  Malaconothrus luxtoni Colloff & Cameron, 2013 -- invalid
  Malaconothrus machadoi Balogh & Mahunka, 1969 -- valid
  Malaconothrus macrofoveolatus Ermilov, Kalúz & Wu, 2013 -- valid
  Malaconothrus maniculatus (Fain & Lambrechts, 1987) -- valid
  Malaconothrus margaritae Fujikawa, 2005 -- valid
  Malaconothrus marginatus Yamamoto, 1998 -- valid
  Malaconothrus minimus Yamamoto & Coetzee, 2003 -- valid
  Malaconothrus minutus Fujikawa, 2005 -- valid
  Malaconothrus mirabilis (Sergienko & Melamud, 1993) -- valid
  Malaconothrus mollisetosus Hammer, 1952 -- invalid
  Malaconothrus monodactylus (Michael, 1888) -- valid
  Malaconothrus montanus (Hammer, 1958) -- valid
  Malaconothrus multipilosus (Balogh & P. Balogh, 2002) -- valid
  Malaconothrus murmurensis (Colloff, 2013) -- valid
  Malaconothrus neonominatus Subías, 2004 -- valid
  Malaconothrus nipponicus (Yamamoto & Aoki, 1971) -- valid
  Malaconothrus nodosus (Yamamoto, 1997) -- valid
  Malaconothrus novus Sellnick, 1921 -- invalid
  Malaconothrus obsessus (Subías, 2004) -- valid
  Malaconothrus opisthoseta (Hammer, 1966) -- valid
  Malaconothrus oppositus (P. Balogh, 1997) -- valid
  Malaconothrus oxyrhinus (Hammer, 1962) -- valid
  Malaconothrus pallidus (Wallwork, 1977) -- valid
  Malaconothrus paraweigmanni Ermilov, 2016 -- valid
  Malaconothrus pilosellus Balogh & Mahunka, 1969 -- valid
  Malaconothrus planus (Balogh, 1958) -- valid
  Malaconothrus platyrhinus (Hammer, 1962) -- valid
  Malaconothrus praeoccupatus Subías, 2004 -- invalid
  Malaconothrus prahuensis (Hammer, 1979) -- valid
  Malaconothrus pseudolamellatus Willmann, 1931 -- valid
  Malaconothrus pulcher Mihelcic, 1957 -- invalid
  Malaconothrus punctulatus Hammen, 1952 -- invalid
  Malaconothrus punctus (Yamamoto & Coetzee, 2004) -- valid
  Malaconothrus purvisi Luxton, 1987 -- valid
  Malaconothrus pygmaeus Aoki, 1969 -- valid
  Malaconothrus ramadani Ramadan, Ismail & Mustafa, 2018 -- valid
  Malaconothrus repetitus (Subías, 2004) -- valid
  Malaconothrus reticulatus (Balogh, 1958) -- valid
  Malaconothrus sacculus (Hammer, 1966) -- valid
  Malaconothrus scutatus Luxton, 1987 -- valid
  Malaconothrus seniczaki (Colloff, 2013) -- valid
  Malaconothrus setoumi Fujikawa, 2005 -- valid
  Malaconothrus silvaticus Pérez-Íñigo & Baggio, 1985 -- valid
  Malaconothrus similis (Balogh, 1958) -- valid
  Malaconothrus soror (Balogh, 1958) -- valid
  Malaconothrus sphagnicola Trägårdh, 1910 -- invalid
  Malaconothrus talaitae Colloff & Cameron, 2013 -- valid
  Malaconothrus tardus (Michael, 1888) -- valid
  Malaconothrus tidbinbilla (Colloff, 2013) -- valid
  Malaconothrus tonkini (Luxton, 1982) -- valid
  Malaconothrus transversus Ramadan, Ismail & Mustafa, 2018 -- valid
  Malaconothrus tripurensis (Sarkar, 1983) -- valid
  Malaconothrus vietsi (Willmann, 1925) -- valid
  Malaconothrus weigmanni Colloff, 2013 -- valid
  Malaconothrus yachidairaensis (Yamamoto, Kuriki & Aoki, 1993) -- valid
  Malaconothrus yinae Yamamoto, Aoki, Wang & Hu, 1993 -- valid
  Marshallia Gordeeva, 1980 -- invalid
  Meristacarus Grandjean, 1934 -- valid
  Meristacarus africanus Balogh, 1958 -- valid
  Meristacarus africanus africanus Balogh, 1958 -- valid
  Meristacarus africanus annobonensis Pérez-Íñigo, 1969 -- valid
  Meristacarus biroi Balogh, 1961 -- valid
  Meristacarus bochkovi Ermilov & Kalúz, 2019 -- valid
  Meristacarus bogorensis Hammer, 1979 -- valid
  Meristacarus degradatus Haq & Jaikumar, 1993 -- valid
  Meristacarus douhereti Balogh & P. Balogh, 1983 -- valid
  Meristacarus gapudi Corpuz-Raros & Lit, 2009 -- valid
  Meristacarus heterotrichus Csiszár, 1961 -- valid
  Meristacarus heterotrichus glabrisetus Mahunka, 1988 -- valid
  Meristacarus heterotrichus heterotrichus Csiszár, 1961 -- valid
  Meristacarus longisetosus Mahunka, 1978 -- valid
  Meristacarus madagascarensis Balogh, 1964 -- valid
  Meristacarus madagascarensis madagascarensis Balogh, 1964 -- valid
  Meristacarus madagascarensis obscurus Aoki, 1965 -- valid
  Meristacarus porcula Grandjean, 1934 -- valid
  Meristacarus pubescentius Ren, Yang, Liang & Xie, 2017 -- valid
  Meristacarus rubescens (Canestrini, 1897) -- valid
  Meristacarus striatus (Hammer, 1979) -- valid
  Meristacarus sundensis Hammer, 1979 -- valid
  Meristacarus tuloyus Corpuz-Raros, 1979 -- valid
  Meristacarus wynadensis Haq & Adolph, 1995 -- valid
  Meristolohmannia Balogh & Mahunka, 1966 -- valid
  Meristolohmannia abbreviata Y. Chen, Yang & Xie, 2010 -- valid
  Meristolohmannia chinensis (Bulanova-Zachvatkina, 1960) -- valid
  Meristolohmannia macaoensis Ermilov, 2018 -- valid
  Meristolohmannia meristacaroides Balogh & Mahunka, 1966 -- valid
  Mesophophora rostrorugosa Hammer, 1979 -- invalid
  Mesoplophora Berlese, 1904 -- valid
  Mesoplophora (Mesoplophora) Berlese, 1904 -- valid
  Mesoplophora (Parplophora) Niedbala, 1985 -- valid
  Mesoplophora abscondita Niedbala, 1988 -- valid
  Mesoplophora africana Balogh, 1958 -- valid
  Mesoplophora bacilla Niedbala, 2004 -- valid
  Mesoplophora bacula Niedbala, 2003 -- valid
  Mesoplophora bolivari Calugar, 1990 -- valid
  Mesoplophora brachysetosa Niedbala, 2004 -- valid
  Mesoplophora brasiliana (Vitzthum, 1925) -- valid
  Mesoplophora brevicarinata Niedbala, 2008 -- valid
  Mesoplophora caucasica Krivolutsky, 1975 -- invalid
  Mesoplophora crassisetosa Subías & Sakar, 1984 -- valid
  Mesoplophora cubana Calugar & Vasiliu, 1977 -- valid
  Mesoplophora cubana pratensis Scull, 1985 -- invalid
  Mesoplophora discreta Berlese, 1913 -- invalid
  Mesoplophora elsi Niedbala, 2006 -- valid
  Mesoplophora flavida Niedbala, 1985 -- valid
  Mesoplophora frogneri Niedbala, 2004 -- valid
  Mesoplophora fusiformis Niedbala, 2016 -- valid
  Mesoplophora gaveae Schuster, 1962 -- valid
  Mesoplophora gibba Mahunka, 1988 -- invalid
  Mesoplophora graeca Walzl, 1974 -- invalid
  Mesoplophora hauseri Mahunka, 1982 -- valid
  Mesoplophora heterotricha Liu, 2016 -- valid
  Mesoplophora ifeana Badejo, Woas & Beck, 2001 -- invalid
  Mesoplophora ignota Niedbala, 1988 -- valid
  Mesoplophora indica Mahunka, 1985 -- invalid
  Mesoplophora insularis Pérez-Íñigo, 1983 -- invalid
  Mesoplophora invisitata Niedbala, 1983 -- valid
  Mesoplophora iuvenalis Niedbala, 2006 -- valid
  Mesoplophora japonica Aoki, 1970 -- valid
  Mesoplophora leviseta Hammer, 1979 -- valid
  Mesoplophora longiseta Mahunka, 1982 -- valid
  Mesoplophora longisetosa Calugar & Vasiliu, 1977 -- valid
  Mesoplophora madegassica Mahunka, 2009 -- valid
  Mesoplophora michaeliana Berlese, 1904 -- valid
  Mesoplophora niedbalai Subías, 2009 -- valid
  Mesoplophora parabacilla Niedbala, 2006 -- valid
  Mesoplophora paragaveae Niedbala, 2002 -- valid
  Mesoplophora parainvisitata Niedbala, 2018 -- valid
  Mesoplophora paraleviseta Mahunka, 1991 -- valid
  Mesoplophora parapulchra Niedbala, 2012 -- valid
  Mesoplophora pectinata Mahunka, 1979 -- invalid
  Mesoplophora permodica Niedbala, 1985 -- valid
  Mesoplophora pertenuis Niedbala, 2001 -- valid
  Mesoplophora pertenuis Niedbala, 2006 -- invalid
  Mesoplophora polita Niedbala, 1985 -- valid
  Mesoplophora pulchra Sellnick, 1928 -- valid
  Mesoplophora pusilla Schuster, 1962 -- valid
  Mesoplophora quasigaveae Niedbala, 2016 -- valid
  Mesoplophora rostrata Mahunka, 1988 -- valid
  Mesoplophora setulosa Niedbala, 2006 -- valid
  Mesoplophora similis Mahunka, 2011 -- valid
  Mesoplophora sparsa Niedbala, 2004 -- valid
  Mesoplophora striata Mahunka, 1985 -- invalid
  Mesoplophora subtilis Niedbala, 1981 -- valid
  Mesoplophora vesca Niedbala & Corpuz-Raros, 1998 -- valid
  Mesoplophora vestigia Liu, 2018 -- valid
  Mesoplophora villosa Mahunka, 1987 -- invalid
  Mesoplophoridae Ewing, 1917 -- valid
  Mesoplophoroidea Ewing, 1917 -- valid
  Mesotritia Forsslund, 1963 -- valid
  Mesotritia (Mesotritia) Forsslund, 1963 -- valid
  Mesotritia (Perutritia) Märkel, 1964 -- valid
  Mesotritia aequalis Liu & Wu, 2018 -- valid
  Mesotritia amazonensis (Märkel, 1964) -- valid
  Mesotritia asensillata (Ojeda, 1992) -- valid
  Mesotritia atractos Niedbala, 2004 -- valid
  Mesotritia australis Mahunka, 1984 -- valid
  Mesotritia bicarinata Liu & Chen, 2010 -- valid
  Mesotritia biramula Niedbala, 2004 -- valid
  Mesotritia brasiliensis (Sellnick, 1923) -- valid
  Mesotritia breviseta Niedbala & Schatz, 1996 -- valid
  Mesotritia clara Starý, 1992 -- invalid
  Mesotritia cozumelensis Niedbala, 2017 -- valid
  Mesotritia curviseta (Hammer, 1961) -- valid
  Mesotritia dissimilis Hammer, 1977 -- valid
  Mesotritia elastica Sergienko, 1988 -- invalid
  Mesotritia elegantula Starý, 1992 -- valid
  Mesotritia flagellata Bayoumi & Mahunka, 1979 -- invalid
  Mesotritia flagelliformis (Ewing, 1909) -- valid
  Mesotritia glabra Niedbala, 2002 -- valid
  Mesotritia glabrata (Say, 1821) -- valid
  Mesotritia grandjeani (Feider & Suciu, 1957) -- invalid
  Mesotritia indica Sanyal, 1988 -- valid
  Mesotritia jacoti Niedbala, 2001 -- valid
  Mesotritia maerkeli Sheals, 1965 -- valid
  Mesotritia minima Niedbala, 2002 -- valid
  Mesotritia multisetosa Niedbala, 2004 -- valid
  Mesotritia nitida Hammer, 1977 -- valid
  Mesotritia nova Starý, 1992 -- valid
  Mesotritia nuda (Berlese, 1887) -- valid
  Mesotritia okuyamai Aoki, 1980 -- valid
  Mesotritia parabicarinata Liu & Wu, 2018 -- valid
  Mesotritia paraflagelliformis Niedbala, 2017 -- valid
  Mesotritia piffli Märkel, 1964 -- invalid
  Mesotritia procera Niedbala, 2004 -- valid
  Mesotritia recursa Niedbala, 2004 -- valid
  Mesotritia ruwenzorii Niedbala, 1998 -- valid
  Mesotritia semota Niedbala, 2003 -- valid
  Mesotritia serrata Li & Chen, 2010 -- valid
  Mesotritia similis Niedbala, 2000 -- valid
  Mesotritia solhoeyi Liu, Niedbala & Starý, 2011 -- valid
  Mesotritia spinosa Aoki, 1980 -- invalid
  Mesotritia testacea Forsslund, 1963 -- invalid
  Mesotritia virginiensis (Jacot, 1930) -- valid
  Metaphthiracarus bacillatus Aoki, 1980 -- invalid
  Michaelia Haller, 1884 -- invalid
  Microchthonius Kahwash, Subías & Ruiz, 1989 -- invalid
  Microtritia Märkel, 1964 -- valid
  Microtritia altissima Mahunka, 1994 -- invalid
  Microtritia bicarinata Liu & Chen, 2014 -- valid
  Microtritia contraria Niedbala, 1993 -- valid
  Microtritia cristata Niedbala, 2012 -- valid
  Microtritia diaphoros Niedbala & Starý, 2014 -- valid
  Microtritia ethiopica Mahunka, 1988 -- invalid
  Microtritia fissurata Märkel, 1968 -- valid
  Microtritia fusa Niedbala, 2000 -- valid
  Microtritia glabrata Niedbala, 1993 -- valid
  Microtritia hauseri Mahunka, 1993 -- valid
  Microtritia hawaiiensis Niedbala, 1994 -- valid
  Microtritia incisa Märkel, 1964 -- valid
  Microtritia minima (Berlese, 1904) -- valid
  Microtritia mirifica Niedbala, 2004 -- valid
  Microtritia neonominata Subías, 2004 -- valid
  Microtritia novazealandiensis Niedbala, 2006 -- invalid
  Microtritia parahauseri Niedbala & Starý, 2014 -- valid
  Microtritia paranovazealandiensis Niedbala, 2014 -- valid
  Microtritia paratropica Niedbala, 2006 -- valid
  Microtritia pinarensis Niedbala & Starý, 2010 -- valid
  Microtritia schusteri Märkel, 1964 -- valid
  Microtritia simplex (Jacot, 1930) -- valid
  Microtritia striatissima Mahunka, 1999 -- valid
  Microtritia tropica Märkel, 1964 -- valid
  Microtritia tropica tropica Märkel, 1964 -- invalid
  Microtritia tumida Niedbala, 1988 -- valid
  Microtritia xilofila Subías, 1977 -- invalid
  Mixacarus Balogh, 1958 -- valid
  Mixacarus (Mixacarus) Balogh, 1958 -- valid
  Mixacarus (Phyllolohmannia) Balogh & P. Balogh, 1987 -- valid
  Mixacarus brevipes (Banks, 1947) -- valid
  Mixacarus chapmani Wallwork, 1962 -- valid
  Mixacarus exilis Aoki, 1970 -- valid
  Mixacarus exilis exilis Aoki, 1970 -- valid
  Mixacarus exilis foveolatus Aoki, 1987 -- valid
  Mixacarus facundoi Corpuz-Raros & García, 2003 -- valid
  Mixacarus foliifer Golosova, 1984 -- valid
  Mixacarus hamanni Balogh, 1961 -- valid
  Mixacarus hexagonus Fujikawa, 2008 -- valid
  Mixacarus integer Balogh, 1958 -- valid
  Mixacarus lawariensis (Hammer, 1977) -- valid
  Mixacarus luiseae Mahunka, 2008 -- valid
  Mixacarus murcioides (Berlese, 1896) -- valid
  Mixacarus neotropicus Balogh, 1962 -- valid
  Mixacarus pectinatus Ermilov & Kalúz, 2014 -- valid
  Mixacarus quadrifasciatus Balakrishnan, 1986 -- valid
  Mixacarus sublestus Tseng, 1982 -- valid
  Mixacarus suoxiensis Hu & X. Wang, 1989 -- valid
  Mixacarus tenasserimensis Fuangarworn & Chaisuekul, 2011 -- valid
  Mixacarus tianmuensis Y. & L. Li, 1985 -- valid
  Mixacarus turialbaiensis Fernández, Theron, Leiva & Tiedt, 2017 -- valid
  Mixacarus vanhonggui Mahunka, 1973 -- valid
  Mixacarus vanuatuensis Ermilov & Deharveng, 2016 -- valid
  Mixacarus variatus Fuangarworn & Chaisuekul, 2011 -- valid
  Mixacarus yinae (Hu & Aoki, 1993) -- valid
  Mixacarus zhuzhikovi Bulanova-Zachvatkina, 1979 -- valid
  Mixochthonius Niedbala, 1972 -- valid
  Mixochthonius concavus (Chinone, 1974) -- valid
  Mixochthonius moritzi Evison, 1981 -- invalid
  Mixochthonius pilososetosus (Forsslund, 1942) -- valid
  Mixonomata Grandjean, 1969 -- valid
  Moritzichthonius Pereda & Iturrondobeitia, 1990 -- invalid
  Mucronothrus Trägårdh, 1931 -- valid
  Mucronothrus braziliensis Ermilov, Tolstikov, Senna & Pesic, 2014 -- valid
  Mucronothrus nasalis (Willmann, 1929) -- valid
  Mucronothrus rostratus Trägårdh, 1931 -- invalid
  Mucronothrus willmanni Norton, Behan-Pelletier & Wang, 1996 -- valid
  Nanohystricidae Norton & Fuangarworn, 2015 -- valid
  Nanohystrix Norton & Fuangarworn, 2015 -- valid
  Nanohystrix hammerae Norton & Fuangarworn, 2015 -- valid
  Nehypochthoniidae Norton & Metz, 1980 -- valid
  Nehypochthonioidea Norton & Metz, 1980 -- valid
  Nehypochthonius Norton & Metz, 1980 -- valid
  Nehypochthonius porosus Norton & Metz, 1980 -- valid
  Nehypochthonius yanoi Aoki, 2002 -- valid
  Neobrachychthonius Moritz, 1976 -- valid
  Neobrachychthonius magnus Moritz, 1976 -- valid
  Neobrachychthonius marginatus (Forsslund, 1942) -- valid
  Neoctenacarus Moritz, 1974 -- valid
  Neoctenacarus hastilis Moritz, 1974 -- valid
  Neoliochthonius Lee, 1982 -- valid
  Neoliochthonius globuliferus (Strenzke, 1951) -- valid
  Neoliochthonius occultus (Niedbala, 1971) -- valid
  Neoliochthonius piluliferus (Forsslund, 1942) -- valid
  Neoprotophthiracarus flagellatus Mahunka, 1980 -- invalid
  Neoprototritia Shereef, 1978 -- invalid
  Neotrichacarus Hammer, 1973 -- invalid
  Neovochthonius Judson, 2009 -- valid
  Neovochthonius latisetosus (Golosova & Karppinen, 1984) -- valid
  Nesiacarus Csiszár, 1961 -- valid
  Nesiacarus australis Balogh & Mahunka, 1981 -- valid
  Nesiacarus completus Hu & Wang, 1989 -- valid
  Nesiacarus granulatus Hammer, 1972 -- valid
  Nesiacarus philippinensis Mahunka, 1991 -- valid
  Nesiacarus reticulatus Csiszár, 1961 -- valid
  Nesiacarus schusteri Schatz, 1994 -- valid
  Nesiacarus sinensis Hu & X. Wang, 1988 -- valid
  Nipponiella Gordeeva, 1980 -- valid
  Nipponiella simplex (Aoki, 1966) -- valid
  Nothridae Berlese, 1896 -- valid
  Nothrolohmannia Balogh, 1968 -- valid
  Nothrolohmannia baloghi Norton, 2003 -- valid
  Nothrolohmannia calcarata Balogh, 1968 -- valid
  Nothrolohmannia flagellata Fuangarworn & Lekprayoon, 2012 -- valid
  Nothrolohmannia samarensis Norton & Corpuz-Raros, 2010 -- valid
  Nothrolohmannia thailandica Fuangarworn & Lekprayoon, 2012 -- valid
  Nothrus Koch, 1835 -- valid
  Nothrus akitaensis Fujikawa, 1999 -- valid
  Nothrus anauniensis Canestrini & Fanzago, 1877 -- valid
  Nothrus angolensis Balogh, 1958 -- valid
  Nothrus ashoroensis Fujikawa, 1999 -- valid
  Nothrus asiaticus Aoki & Ohnishi, 1974 -- valid
  Nothrus bacilliseta Fujikawa, 2006 -- valid
  Nothrus basilewskyi Balogh, 1958 -- valid
  Nothrus baviensis Krivolutsky, 1998 -- valid
  Nothrus becki Balogh & Mahunka, 1981 -- valid
  Nothrus berlesei Subías, 2016 -- invalid
  Nothrus biciliatus Koch, 1844 -- invalid
  Nothrus bicolor Koch, 1844 -- invalid
  Nothrus bilongisetosus Ermilov & Hugo-Coetzee, 2012 -- valid
  Nothrus bispinosus Koch, 1839 -- invalid
  Nothrus bistriatus Koch, 1839 -- invalid
  Nothrus borussicus Sellnick, 1928 -- valid
  Nothrus borussicus borussicus Sellnick, 1928 -- valid
  Nothrus borussicus neonominatus Subías, 2004 -- valid
  Nothrus brasilensis Pérez-Íñigo & Baggio, 1988 -- valid
  Nothrus brevirostris (Ewing, 1910) -- valid
  Nothrus coniferus Gordeeva & Karppinen, 1984 -- valid
  Nothrus corticalis Karpelles, 1893 -- valid
  Nothrus cotopaxiensis Kuty, 2007 -- valid
  Nothrus crassisetus Mahunka, 1982 -- valid
  Nothrus crassus Warburton & Pearce, 1905 -- invalid
  Nothrus crinitus Warburton & Pearce, 1905 -- invalid
  Nothrus dinema Haupt, 1882 -- valid
  Nothrus discifer Hammer, 1961 -- valid
  Nothrus ellipticus Haupt, 1882 -- valid
  Nothrus engelbrechti Ermilov & Hugo-Coetzee, 2012 -- valid
  Nothrus espinarensis Beck, 1962 -- valid
  Nothrus ezoensis Fujikawa, 1999 -- valid
  Nothrus flagellum Csiszár, 1961 -- valid
  Nothrus glaesarius Kuty, 2007 -- valid
  Nothrus gracilis Hammer, 1961 -- valid
  Nothrus guiyangensis Z.-Y. Hu & Jin, 2010 -- valid
  Nothrus hatanoensis Fujikawa, 1999 -- valid
  Nothrus hauseri Mahunka, 1974 -- valid
  Nothrus ifeensis Badejo, Woas & Beck, 2002 -- valid
  Nothrus incavatus Badejo, Woas & Beck, 2002 -- valid
  Nothrus ishikariensis Fujikawa, 1999 -- valid
  Nothrus jaliscoensis Palacios-Vargas & Iglesias, 1997 -- valid
  Nothrus lasebikani Badejo, Woas & Beck, 2002 -- valid
  Nothrus leleupi Balogh, 1958 -- valid
  Nothrus longipilus (Berlese, 1910) -- valid
  Nothrus louiseae Ermilov & Hugo-Coetzee, 2012 -- valid
  Nothrus lucunosus Sergienko & Melamud, 1993 -- valid
  Nothrus lugubris Canestrini, 1898 -- valid
  Nothrus macedi Beck, 1962 -- valid
  Nothrus madagascarensis Mahunka, 2000 -- valid
  Nothrus magnus Palacios-Vargas & Iglesias, 1997 -- valid
  Nothrus meakanensis Fujikawa, 1999 -- valid
  Nothrus minimus Koch, 1844 -- valid
  Nothrus monodactylus (Berlese, 1910) -- valid
  Nothrus monolongisetosus Ermilov & Hugo-Coetzee, 2012 -- valid
  Nothrus montanus Krivolutsky, 1998 -- valid
  Nothrus monticola Hammer, 1961 -- valid
  Nothrus mystax Mahunka, 1986 -- valid
  Nothrus niedbalai Kuty & Olszanowski, 2006 -- valid
  Nothrus oblongus Hammer, 1961 -- valid
  Nothrus obsoletus (Koch, 1841) -- valid
  Nothrus oceanicus Sellnick, 1959 -- valid
  Nothrus olszanowskii Kuty, 2006 -- valid
  Nothrus pallidus Kuty, 2006 -- valid
  Nothrus palustris Koch, 1839 -- valid
  Nothrus palustris azorensis Pérez-Íñigo, 1987 -- valid
  Nothrus palustris bipilis Banks, 1895 -- valid
  Nothrus palustris palustris Koch, 1839 -- valid
  Nothrus perezinigoi Mahunka, 1980 -- valid
  Nothrus peruensis Hammer, 1961 -- valid
  Nothrus phylliformis Ermilov, Kalúz & Wu, 2013 -- valid
  Nothrus pileiformis Karpelles, 1884 -- valid
  Nothrus piriformis Kuty, 2006 -- valid
  Nothrus posticus Koch, 1839 -- valid
  Nothrus praeoccupatus Subías, 2004 -- valid
  Nothrus pratensis Sellnick, 1928 -- valid
  Nothrus princeps Berlese, 1916 -- invalid
  Nothrus pulchellus (Berlese, 1910) -- valid
  Nothrus pumilatus Golosova & Karppinen, 1985 -- valid
  Nothrus quadripilus Ewing, 1909 -- valid
  Nothrus reticulatus Sitnikova, 1975 -- valid
  Nothrus reunionensis Mahunka, 1978 -- valid
  Nothrus sadoensis Fujikawa, 1999 -- valid
  Nothrus senegalensis Mahunka, 1992 -- valid
  Nothrus separatum Nakamura, Y.- N. Nakamura & Fujikawa, 2013 -- valid
  Nothrus septatus Golosova & Karppinen, 1985 -- valid
  Nothrus seropedicalensis Badejo, Woas & Beck, 2002 -- valid
  Nothrus seychellensis Warburton, 1912 -- valid
  Nothrus shapensis Krivolutsky, 1998 -- valid
  Nothrus silvestris Nicolet, 1855 -- valid
  Nothrus silvestris bistilus Jacot, 1937 -- valid
  Nothrus silvestris exilior Jacot, 1937 -- valid
  Nothrus silvestris silvestris Nicolet, 1855 -- valid
  Nothrus silvicus Jacot, 1937 -- valid
  Nothrus simplex Banks, 1895 -- invalid
  Nothrus springsmythi Sheals, 1965 -- valid
  Nothrus suramericanus Hammer, 1958 -- valid
  Nothrus taisetsuensis Fujikawa, 1999 -- valid
  Nothrus terminalis Banks, 1910 -- invalid
  Nothrus terminalis carolinae Jacot, 1937 -- invalid
  Nothrus truncatus Banks, 1895 -- valid
  Nothrus truncatus robustus Jacot, 1937 -- valid
  Nothrus truncatus truncatus Banks, 1895 -- valid
  Nothrus undulatus Hirauchi & Aoki, 2003 -- valid
  Nothrus willmanni Mahunka, 1983 -- valid
  Nothrus xuejianensis Ermilov, 2018 -- valid
  Notophthiracarus abstemius Niedbala & Colloff, 1997 -- invalid
  Notophthiracarus aculeatus Niedbala, 1988 -- invalid
  Notophthiracarus aethes Niedbala, Corpuz-Raros & Gruèzo, 2006 -- invalid
  Notophthiracarus agulhasensis Niedbala, 2006 -- invalid
  Notophthiracarus alienus Niedbala, 1989 -- invalid
  Notophthiracarus aquilus Niedbala, 2000 -- invalid
  Notophthiracarus ater Niedbala, 2000 -- invalid
  Notophthiracarus australis Ramsay, 1966 -- invalid
  Notophthiracarus bentoni Niedbala, 1998 -- invalid
  Notophthiracarus bicarinatus Niedbala, 2001 -- invalid
  Notophthiracarus bonangensis Niedbala, 2006 -- invalid
  Notophthiracarus brachistos Niedbala, 2004 -- invalid
  Notophthiracarus caliginosus Niedbala, 1989 -- invalid
  Notophthiracarus canariensis (Pérez-Íñigo & Peña, 1996) -- invalid
  Notophthiracarus capevidalensis Niedbala, 2006 -- invalid
  Notophthiracarus capillatus Niedbala, 1989 -- invalid
  Notophthiracarus chilensis Balogh & Mahunka, 1967 -- invalid
  Notophthiracarus coetzeeae Niedbala, 2006 -- invalid
  Notophthiracarus comatus Niedbala, 2000 -- invalid
  Notophthiracarus comparativus Niedbala & Colloff, 1997 -- invalid
  Notophthiracarus consimilis Niedbala & Colloff, 1997 -- invalid
  Notophthiracarus conspicuus Niedbala, 1989 -- invalid
  Notophthiracarus contortulus Niedbala, 1992 -- invalid
  Notophthiracarus cristatus Niedbala, 2006 -- invalid
  Notophthiracarus curiosus Niedbala, 1998 -- invalid
  Notophthiracarus curtatus Niedbala, 2004 -- invalid
  Notophthiracarus dandenongensis Niedbala, 2006 -- invalid
  Notophthiracarus deminutus Niedbala, 2006 -- invalid
  Notophthiracarus endroedyyoungai (Mahunka, 1984) -- invalid
  Notophthiracarus frondeus Niedbala, 2006 -- invalid
  Notophthiracarus gressitti Balogh & Mahunka, 1997 -- invalid
  Notophthiracarus hauseri Mahunka, 1995 -- invalid
  Notophthiracarus heteropilosus Niedbala, 2004 -- invalid
  Notophthiracarus heterosetosus Niedbala, 1998 -- invalid
  Notophthiracarus indubitatus Niedbala & Colloff, 1997 -- invalid
  Notophthiracarus knysnaensis Niedbala, 2006 -- invalid
  Notophthiracarus korannabergensis Niedbala, 2006 -- invalid
  Notophthiracarus lienhardi Mahunka, 1996 -- invalid
  Notophthiracarus lunatus Niedbala, 2004 -- invalid
  Notophthiracarus meridionalis (Sergienko, 1992) -- invalid
  Notophthiracarus mirus Niedbala, 2000 -- invalid
  Notophthiracarus natalensis Niedbala, 2006 -- invalid
  Notophthiracarus niger Mahunka, 1980 -- invalid
  Notophthiracarus obsessus Subías, 2004 -- invalid
  Notophthiracarus paraparvulus Niedbala, 2000 -- invalid
  Notophthiracarus parvulus Niedbala, 1998 -- invalid
  Notophthiracarus pavidus inopinatus (Mahunka, 1991) -- invalid
  Notophthiracarus perlucundus Niedbala, 2000 -- invalid
  Notophthiracarus phyllodes Niedbala, 2006 -- invalid
  Notophthiracarus procerus Niedbala, 2001 -- invalid
  Notophthiracarus procerus Niedbala, 2006 -- invalid
  Notophthiracarus rafalskii Niedbala, 1997 -- invalid
  Notophthiracarus ridiculus (Mahunka, 1982) -- invalid
  Notophthiracarus samarensis Niedbala, Corpuz-Raros & Gruèzo, 2006 -- invalid
  Notophthiracarus tripartitus Niedbala, 1989 -- invalid
  Notophthiracarus trojani Niedbala, 2009 -- invalid
  Notophthiracarus unicarinatus Niedbala, 2000 -- invalid
  Novonothrus Hammer, 1966 -- valid
  Novonothrus barringtonensis Colloff, 2011 -- valid
  Novonothrus coronospinosus Colloff, 2011 -- valid
  Novonothrus covarrubiasi Casanueva & Norton, 1997 -- valid
  Novonothrus flagellatus Hammer, 1966 -- valid
  Novonothrus glabriseta Colloff, 2011 -- valid
  Novonothrus kethleyi Casanueva & Norton, 1998 -- valid
  Novonothrus lucasi Olszanowski & Bromberek, 2011 -- valid
  Novonothrus nothofagii Colloff, 2011 -- valid
  Novonothrus papuensis Hammer, 1966 -- valid
  Novonothrus puyehue Casanueva & Norton, 1997 -- valid
  Novonothrus silvanus Colloff, 2011 -- valid
  Oribatida Dugès, 1834 -- valid -- ácaros oribátidos, oribatid mites
  Oribatula latirostris (Schweizer, 1956) -- valid
  Oribatula macrorostrum (Schweizer, 1956) -- valid
  Oribatula nivalis (Schweizer, 1956) -- valid
  Oribotritia Jacot, 1924 -- valid
  Oribotritia (Mahuntritia) Niedbala & Liu, 2018 -- valid
  Oribotritia (Oribotritia) Jacot, 1924 -- valid
  Oribotritia africana Starý, 1993 -- valid
  Oribotritia afromontanensis Niedbala, 2006 -- valid
  Oribotritia alajuela Niedbala, 2003 -- valid
  Oribotritia allocota Niedbala, 2003 -- valid
  Oribotritia ampla Niedbala, 1991 -- valid
  Oribotritia ampliata Niedbala, 2004 -- valid
  Oribotritia anceps Niedbala, 2000 -- valid
  Oribotritia angusta Mahunka, 1982 -- valid
  Oribotritia aokii Mahunka, 1987 -- valid
  Oribotritia asiatica Hammer, 1977 -- valid
  Oribotritia asiatica asiatica Hammer, 1977 -- valid
  Oribotritia asiatica norikoae Suzuoka, 1983 -- valid
  Oribotritia attenuata Niedbala & Schatz, 1996 -- valid
  Oribotritia bagnalli (Hull, 1916) -- valid
  Oribotritia baikalica Niedbala, 2006 -- valid
  Oribotritia banksi (Oudemans, 1916) -- valid
  Oribotritia berlesei (Michael, 1898) -- valid
  Oribotritia bicarinata Niedbala, 1993 -- invalid
  Oribotritia bilaminae Liu & Zhang, 2013 -- valid
  Oribotritia bipartita Niedbala, 2000 -- valid
  Oribotritia brachythrix Walker, 1965 -- invalid
  Oribotritia brevis Niedbala & Colloff, 1997 -- valid
  Oribotritia breviseta Niedbala & Starý, 2014 -- valid
  Oribotritia brevisetosa Niedbala, 2003 -- valid
  Oribotritia bulbifer (Mahunka, 1987) -- valid
  Oribotritia capitanea Niedbala & Corpuz-Raros, 1998 -- valid
  Oribotritia carolinae Jacot, 1930 -- valid
  Oribotritia cherokee Niedbala, 2002 -- valid
  Oribotritia chichijimensis Aoki, 1980 -- valid
  Oribotritia contortula Niedbala, 1993 -- valid
  Oribotritia contraria Niedbala, 2000 -- valid
  Oribotritia corporaali (Oudemans, 1926) -- valid
  Oribotritia decumana (Koch, 1835) -- invalid
  Oribotritia deminuta Niedbala, 2006 -- valid
  Oribotritia didyma Niedbala & Schatz, 1996 -- valid
  Oribotritia dipterocarpensis Niedbala, Corpuz-Raros & Gruèzo, 2006 -- valid
  Oribotritia dispar Niedbala, 2004 -- valid
  Oribotritia duotrisetosa Niedbala, 2013 -- valid
  Oribotritia duplex Niedbala, 2000 -- valid
  Oribotritia exilis (Sellnick, 1923) -- valid
  Oribotritia fennica Forsslund & Märkel, 1963 -- valid
  Oribotritia geminata Niedbala, 2004 -- valid
  Oribotritia gibbera Walker, 1965 -- invalid
  Oribotritia gigas Bayoumi & Mahunka, 1979 -- valid
  Oribotritia gladiola Niedbala, 2006 -- valid
  Oribotritia grossa Niedbala, 2017 -- valid
  Oribotritia hauseri Mahunka, 1982 -- valid
  Oribotritia hawaiiensis (Jacot, 1929) -- valid
  Oribotritia henicos Niedbala, 2002 -- valid
  Oribotritia hermanni Grandjean, 1967 -- valid
  Oribotritia heterotricha Niedbala, 2000 -- valid
  Oribotritia hunchunensis Liu, 2015 -- valid
  Oribotritia incognita Niedbala, 2000 -- valid
  Oribotritia koreense Mahunka, 1982 -- invalid
  Oribotritia krivolutskyi Liu, Niedbala & Starý, 2011 -- valid
  Oribotritia laselve Niedbala, 2003 -- valid
  Oribotritia lepteces Niedbala, Corpuz-Raros & Gruèzo, 2006 -- valid
  Oribotritia magna (Ewing, 1907) -- valid
  Oribotritia mahunkai Niedbala & Starý, 2013 -- valid
  Oribotritia mangamuka Liu & Zhang, 2013 -- valid
  Oribotritia megale (Walker, 1965) -- valid
  Oribotritia microsetosa Mahunka & Mahunka-Papp, 2009 -- valid
  Oribotritia multisetosa Niedbala, 2014 -- valid
  Oribotritia nasalis Niedbala, 2003 -- valid
  Oribotritia nepalensis Niedbala, 2000 -- invalid
  Oribotritia opipara Niedbala, 2002 -- valid
  Oribotritia oregonensis Niedbala, 2002 -- valid
  Oribotritia paraajaluela Niedbala & Illig, 2007 -- valid
  Oribotritia paraaokii Niedbala, 2000 -- valid
  Oribotritia paracarolinae Niedbala, 2007 -- valid
  Oribotritia parachichijimensis Niedbala & Penttinen, 2007 -- valid
  Oribotritia paracontraria Niedbala, 2017 -- valid
  Oribotritia paracorporaali Niedbala & Penttinen, 2007 -- valid
  Oribotritia paraincognita Niedbala, 2006 -- valid
  Oribotritia paraspinosa Mahunka, 1999 -- valid
  Oribotritia pecki Niedbala, 2006 -- valid
  Oribotritia perpusilla Niedbala & Starý, 2016 -- valid
  Oribotritia pulla Niedbala, 1998 -- valid
  Oribotritia pumila Niedbala, 2004 -- valid
  Oribotritia rafalskii Niedbala, 1997 -- valid
  Oribotritia recta Niedbala, 2004 -- valid
  Oribotritia samoaensis Niedbala, 1998 -- valid
  Oribotritia schusteri Niedbala, 2006 -- valid
  Oribotritia sellnicki Walker, 1965 -- invalid
  Oribotritia serrata Feider & Suciu, 1958 -- valid
  Oribotritia serrula Niedbala & Schatz, 1996 -- valid
  Oribotritia shikoku Niedbala, 2006 -- valid
  Oribotritia solitaria Niedbala, 1993 -- valid
  Oribotritia spinosa (Mahunka, 1988) -- valid
  Oribotritia storkani Feider & Suciu, 1957 -- valid
  Oribotritia striata Mahunka, 2009 -- valid
  Oribotritia submolesta Niedbala, 2000 -- valid
  Oribotritia succinta Niedbala, 1998 -- valid
  Oribotritia tashkentae Niedbala, 2006 -- valid
  Oribotritia teberdaensis Niedbala, 2015 -- valid
  Oribotritia teretis Niedbala, 1993 -- valid
  Oribotritia tiwi Mahunka, 1987 -- valid
  Oribotritia tokukoae Aoki, 1973 -- valid
  Oribotritia trisetosa Niedbala & Schatz, 1996 -- valid
  Oribotritia turcica Niedbala, 2006 -- valid
  Oribotritia varia Niedbala, 2004 -- valid
  Oribotritia vicina Niedbala, 2004 -- valid
  Oribotritia virgulata Niedbala, 2001 -- valid
  Oribotritiidae Balogh, 1943 -- valid
  Ovochthonius Rjabinin, 1977 -- valid
  Ovochthonius rossicus Rjabinin, 1977 -- valid
  Ozacarus Colloff & Halliday, 1998 -- valid
  Ozacarus reductus (Balogh & P. Balogh, 1983) -- valid
  Ozacarus tahitiensis (Hammer, 1972) -- valid
  Palaeacaridae Grandjean, 1932 -- valid
  Palaeacaroidea Grandjean, 1932 -- valid
  Palaeacaroides Lange, 1972 -- valid
  Palaeacaroides pacificus Lange, 1972 -- valid
  Palaeacarus Trägårdh, 1932 -- valid
  Palaeacarus appalachicus Jacot, 1938 -- invalid
  Palaeacarus araneola Grandjean, 1932 -- invalid
  Palaeacarus caucasicus Lange, 1972 -- valid
  Palaeacarus hystricinus Trägårdh, 1932 -- valid
  Palaeacarus hystricinus hystricinus Trägårdh, 1932 -- valid
  Palaeacarus hystricinus japonicus Aoki, 1980 -- valid
  Palaeacarus hystricinus vaesterbottensis Grandjean, 1954 -- invalid
  Palaeacarus kamenskii (Zachvatkin, 1945) -- valid
  Palaeacarus lapshovi (Zachvatkin, 1945) -- valid
  Palaeacarus orientalis Bulanova-Zachvatkina, 1967 -- valid
  Palaeosomata Grandjean, 1969 -- valid
  Papillacarus Kunst, 1959 -- valid
  Papillacarus (Papillacarus) Kunst, 1959 -- valid
  Papillacarus (Vepracarus) Aoki, 1965 -- valid
  Papillacarus abchasicus Tarba, 1985 -- valid
  Papillacarus aciculatus (Berlese, 1905) -- valid
  Papillacarus aequalis Mahunka, 1991 -- valid
  Papillacarus akimovi Sergienko, 1992 -- valid
  Papillacarus angulatus Wallwork, 1962 -- valid
  Papillacarus benenensis Vu, Ermilov & Dao, 2010 -- valid
  Papillacarus chamartinensis Pérez-Íñigo, 1967 -- valid
  Papillacarus conicus Fujikawa, 2008 -- valid
  Papillacarus cornutus (Sarkar & Subías, 1984) -- valid
  Papillacarus cruzae Corpuz-Raros, 1979 -- valid
  Papillacarus echinatus Li & Chen, 1991 -- valid
  Papillacarus elongatus Xavier, 2007 -- valid
  Papillacarus gramenicus Bayartogtokh, 2010 -- valid
  Papillacarus gueyeae (Pérez-Íñigo, 1989) -- valid
  Papillacarus hexagonus Ren, Yang, Liang & Xie, 2018 -- valid
  Papillacarus hirsutus (Aoki, 1961) -- valid
  Papillacarus incompletus (Mahunka, 1985) -- valid
  Papillacarus indistinctus Ermilov, Anichkin & Wu, 2012 -- valid
  Papillacarus internus Ren, Yang, Liang & Xie, 2018 -- valid
  Papillacarus jinggangshanensis (Y. Chen, Yang & Liang, 2010) -- valid
  Papillacarus koreanus (Mahunka, 1973) -- valid
  Papillacarus lienhardi Mahunka, 1997 -- valid
  Papillacarus luteus Ermilov, 2015 -- valid
  Papillacarus ogawai (Aoki, 1965) -- valid
  Papillacarus ondriasi Mahunka, 1974 -- valid
  Papillacarus parapolysetosus Ermilov & Tolstikov, 2015 -- valid
  Papillacarus pavlovskii (Bulanova-Zachvatkina, 1960) -- valid
  Papillacarus polygonatus Ermilov & Anichkin, 2011 -- valid
  Papillacarus polysetosus Ermilov, Anichkin & Wu, 2012 -- valid
  Papillacarus pseudoaciculatus Mahunka, 1980 -- valid
  Papillacarus punctatus (Hu & X. Wang, 1990) -- valid
  Papillacarus ramirezae (Corpuz-Raros, 1979) -- valid
  Papillacarus ramosus Balogh, 1961 -- valid
  Papillacarus simplirostratus Bhattacharya, Bhaduri & Raychaudhuri, 1974 -- valid
  Papillacarus spinosus Alzuet, 1972 -- valid
  Papillacarus undirostratus Aoki, 1965 -- valid
  Papillacarus vitis Elbadry & Nasr, 1977 -- valid
  Papillacarus whitteni Fernández, Theron, Rollard & Leiva, 2015 -- valid
  Papillochthonius Gil-Martín, Subías & Arillo, 1992 -- valid
  Papillochthonius astatus Gil-Martín, Subías & Arillo, 1992 -- valid
  Paraliochthonius Moritz, 1976 -- invalid
  Paralycus Womersley, 1944 -- valid
  Paralycus chongqingensis Fan, Li & Xuan, 1996 -- valid
  Paralycus lavoipierrei (Price, 1973) -- valid
  Paralycus longior Fan, Li & Xuan, 1996 -- valid
  Paralycus parasiti Zhang & Li, 2001 -- valid
  Paralycus parvulus (Price, 1973) -- valid
  Paralycus pyrigerus (Berlese, 1905) -- valid
  Paralycus raulti (Lavoipierre, 1946) -- valid
  Paratritia Moritz, 1966 -- valid
  Paratritia baloghi Moritz, 1966 -- valid
  Parhypochthoniidae Grandjean, 1932 -- valid
  Parhypochthonioidea Grandjean, 1932 -- valid
  Parhypochthonius Berlese, 1904 -- valid
  Parhypochthonius acarinus Berlese, 1910 -- invalid
  Parhypochthonius africanus Balogh, 1958 -- valid
  Parhypochthonius aphidinus Berlese, 1904 -- valid
  Parhypochthonius aphidinus germanicus Willmann, 1931 -- invalid
  Parhypochthonius aphidinus octofilamentis Jacot, 1938 -- invalid
  Parhypochthonius asiaticus Mahunka, 1997 -- valid
  Parhypochthonius pilosus Mahunka, 1991 -- valid
  Parhyposomata Balogh & Mahunka, 1979 -- valid
  Paulianacarus Balogh, 1961 -- valid
  Paulianacarus (Millotacarus) Balogh, 1961 -- valid
  Paulianacarus (Paulianacarus) Balogh, 1961 -- valid
  Paulianacarus barlowi Coetzee, 2001 -- valid
  Paulianacarus costaricensis Fernández, Theron, Leiva & Tiedt, 2017 -- valid
  Paulianacarus foliatus Mondal & Chakrabarti, 1983 -- valid
  Paulianacarus granulatus (Balogh, 1961) -- valid
  Paulianacarus groblerae Coetzee, 2001 -- valid
  Paulianacarus indicus (Sanyal, 1992) -- valid
  Paulianacarus laevis Balogh, 1961 -- valid
  Paulianacarus longyanensis Y. Chen, Liang & Yang, 2012 -- valid
  Paulianacarus nodosus Balogh, 1961 -- valid
  Paulianacarus orientalis (Mahunka, 1988) -- valid
  Paulianacarus rugosus Balogh, 1961 -- valid
  Paulianacarus rugulosus Mahunka, 1995 -- valid
  Paulianacarus sarbias Coetzee, 2001 -- valid
  Paulianacarus sarkarae P. Balogh, 2002 -- invalid
  Paulianacarus simplisetosus Mahunka, 1985 -- valid
  Paulianacarus vietnamese Fernández, Theron, Rollard & Castillo, 2014 -- valid
  Pediculochelidae Lavoipierre, 1946 -- valid
  Pediculochelus Lavoipierre, 1946 -- invalid
  Perlohmannia Berlese, 1916 -- valid
  Perlohmannia (Apolohmannia) Aoki, 1960 -- valid
  Perlohmannia (Perlohmannia) Berlese, 1916 -- valid
  Perlohmannia altaica Grishina, 1968 -- valid
  Perlohmannia coiffaiti Grandjean, 1961 -- valid
  Perlohmannia dissimilis (Hewitt, 1908) -- valid
  Perlohmannia gigantea (Aoki, 1960) -- valid
  Perlohmannia heterosa Fujikawa, 2008 -- valid
  Perlohmannia insignis (Berlese, 1904) -- valid
  Perlohmannia nasuta Schuster, 1960 -- valid
  Perlohmannia turcica Ayyildiz, Subías & Baran, 2016 -- valid
  Perlohmannia zachvatkini (Bulanova-Zachvatkina, 1960) -- valid
  Perlohmanniidae Grandjean, 1954 -- valid
  Perlohmannioidea Grandjean, 1954 -- valid
  Phthiracaridae Perty, 1841 -- valid
  Phthiracaroidea Perty, 1841 -- valid
  Phthiracaroides incertus Storkán, 1923 -- invalid
  Phthiracarulus Berlese, 1920 -- invalid
  Phthiracarus Perty, 1841 -- valid
  Phthiracarus (Archiphthiracarus) Balogh & Mahunka, 1979 -- valid
  Phthiracarus (Metaphthiracarus) Aoki, 1980 -- valid
  Phthiracarus (Neophthiracarus) Balogh & Csiszár, 1963 -- valid
  Phthiracarus (Phthiracarus) Perty, 1841 -- valid
  Phthiracarus abstemius Niedbala, 1989 -- valid
  Phthiracarus acuminatus (Liu, 2017) -- valid
  Phthiracarus aegypticus (Al-Assiuty, Bayoumi, Abdel-Hamid & El-Deeb, 1984) -- valid
  Phthiracarus aenus (Niedbala, 2000) -- invalid
  Phthiracarus aethes Niedbala, 2004 -- valid
  Phthiracarus affinis (Hull, 1914) -- valid
  Phthiracarus aitu (Liu & Zhang, 2015) -- valid
  Phthiracarus aliquantus Niedbala, 1988 -- valid
  Phthiracarus allocotos Niedbala & Starý, 2015 -- valid
  Phthiracarus amboroensis (Niedbala & Starý, 2015) -- valid
  Phthiracarus anakolos Niedbala, 2006 -- invalid
  Phthiracarus andasibensis (Niedbala & Starý, 2014) -- valid
  Phthiracarus angolensis Mahunka, 1985 -- invalid
  Phthiracarus anonymus Grandjean, 1933 -- valid
  Phthiracarus anonymus amicus Jacot, 1938 -- invalid
  Phthiracarus apiculatus Jacot, 1939 -- invalid
  Phthiracarus assimilis Niedbala, 1983 -- invalid
  Phthiracarus atlanticus (Pérez-Íñigo, 1987) -- valid
  Phthiracarus aureus (Niedbala, 2000) -- valid
  Phthiracarus australianicus Subías, 2010 -- invalid
  Phthiracarus australis (Aoki, 1980) -- valid
  Phthiracarus baloghi Feider & Suciu, 1957 -- valid
  Phthiracarus banksi Niedbala, 1987 -- valid
  Phthiracarus benoiti Balogh, 1958 -- valid
  Phthiracarus berlesei Oudemans, 1915 -- invalid
  Phthiracarus besuchetianus Mahunka & Mahunka-Papp, 2003 -- invalid
  Phthiracarus bicarinatus Niedbala, 2008 -- valid
  Phthiracarus bicarinatus (Niedbala & Starý, 2014) -- valid
  Phthiracarus blythedalensis Niedbala, 2006 -- valid
  Phthiracarus borealis (Trägårdh, 1910) -- valid
  Phthiracarus boresetosus Jacot, 1930 -- valid
  Phthiracarus boresetosus boresetosus Jacot, 1930 -- valid
  Phthiracarus boresetosus propinquus Niedbala, 1983 -- valid
  Phthiracarus brachys (Niedbala, 2006) -- invalid
  Phthiracarus brevicarinatus Xu, Pan & Liu, 2018 -- valid
  Phthiracarus brevisetae Jacot, 1930 -- valid
  Phthiracarus bryobius Jacot, 1930 -- valid
  Phthiracarus bulbiferus (Mahunka, 1996) -- valid
  Phthiracarus cadizi Niedbala, 1986 -- valid
  Phthiracarus canestrinii Michael, 1898 -- invalid
  Phthiracarus capitatus (Hall, 1911) -- invalid
  Phthiracarus catalaucus Niedbala, 2004 -- valid
  Phthiracarus cavernosus (Wallwork, 1977) -- valid
  Phthiracarus clavatus Parry, 1979 -- invalid
  Phthiracarus clavifer Mahunka, 1988 -- valid
  Phthiracarus clemens Aoki, 1963 -- valid
  Phthiracarus clemens kyushuensis Aoki, 1980 -- invalid
  Phthiracarus closteros Niedbala, 2004 -- valid
  Phthiracarus cognatus Niedbala, 1988 -- valid
  Phthiracarus comatus Niedbala, 1983 -- valid
  Phthiracarus commutabilis Niedbala, 1983 -- invalid
  Phthiracarus comosus (Aoki, 1980) -- valid
  Phthiracarus compressus Jacot, 1930 -- valid
  Phthiracarus conformis Sergienko, 1987 -- invalid
  Phthiracarus conspersus (Niedbala, 2006) -- valid
  Phthiracarus contractilis Perty, 1841 -- invalid
  Phthiracarus crassus Niedbala, 1983 -- valid
  Phthiracarus crenophilus Willmann, 1951 -- invalid
  Phthiracarus crinitosimilis Willmann, 1939 -- invalid
  Phthiracarus crinitus (Koch, 1841) -- valid
  Phthiracarus crispus Hammer, 1972 -- valid
  Phthiracarus cristatus Xu, Pan & Liu, 2018 -- valid
  Phthiracarus cucullatus obsoletior Berlese, 1923 -- invalid
  Phthiracarus curiosus Niedbala, 1998 -- valid
  Phthiracarus curtulus Berlese, 1923 -- valid
  Phthiracarus danubianus Feider & Calugar, 1970 -- valid
  Phthiracarus darwini (Mahunka, 1980) -- invalid
  Phthiracarus dasypus (Dugès, 1834) -- invalid
  Phthiracarus densus Niedbala, 2006 -- valid
  Phthiracarus difficilis (Niedbala, 2014) -- valid
  Phthiracarus dissonus Niedbala, 1983 -- valid
  Phthiracarus dominiaki Niedbala, 1984 -- valid
  Phthiracarus dubinini Feider & Suciu, 1958 -- valid
  Phthiracarus dudichi Mahunka, 1982 -- invalid
  Phthiracarus duplex Mahunka & Mahunka-Papp, 2010 -- valid
  Phthiracarus egregius (Niedbala & Colloff, 1997) -- valid
  Phthiracarus endroedyi (Mahunka, 1984) -- valid
  Phthiracarus erinaceum Jacot, 1930 -- invalid
  Phthiracarus eupalineus Mahunka, 2001 -- valid
  Phthiracarus ewingi Niedbala, 1994 -- invalid
  Phthiracarus excellens (Niedbala, 1982) -- invalid
  Phthiracarus facetus (Niedbala & Colloff, 1997) -- invalid
  Phthiracarus falcatus Hammer, 1977 -- invalid
  Phthiracarus falciformis Morell & Subías, 1991 -- valid
  Phthiracarus ferrugineus (Koch, 1841) -- valid
  Phthiracarus filiformis (Liu & Oconnor, 2014) -- valid
  Phthiracarus flagellatus Wallwork, 1977 -- valid
  Phthiracarus flexipilus Calugar & Vasiliu, 1981 -- valid
  Phthiracarus flexisetosus Parry, 1979 -- invalid
  Phthiracarus forsslundi (Niedbala, 1987) -- valid
  Phthiracarus fraternus Niedbala, 1998 -- valid
  Phthiracarus fujianensis Liu, 2014 -- valid
  Phthiracarus furcatus (Kramer, 1898) -- valid
  Phthiracarus furvus Niedbala, 1983 -- valid
  Phthiracarus gibber (Aoki, 1980) -- valid
  Phthiracarus glennieensis (Niedbala, 2006) -- invalid
  Phthiracarus globifer Hammer, 1962 -- invalid
  Phthiracarus globosus (Koch, 1841) -- valid
  Phthiracarus globus Parry, 1979 -- valid
  Phthiracarus gongylos (Niedbala, 2004) -- invalid
  Phthiracarus granpiedraensis (Niedbala, 2009) -- valid
  Phthiracarus hallidayi (Niedbala & Colloff, 1997) -- valid
  Phthiracarus helluonis (Niedbala, 1982) -- valid
  Phthiracarus heteropilosus (Niedbala, 2004) -- valid
  Phthiracarus heteropilosus (Niedbala, 2004) -- invalid
  Phthiracarus heterotrichosus (Niedbala, 2000) -- invalid
  Phthiracarus hillcrestensis Niedbala, 2006 -- valid
  Phthiracarus hirsutus Fujikawa, 2003 -- invalid
  Phthiracarus hirtus (P. Balogh, 1984) -- valid
  Phthiracarus histricinus nitidior Berlese, 1923 -- invalid
  Phthiracarus hortobagyensis Mahunka, 1982 -- invalid
  Phthiracarus humilis (Niedbala, 2004) -- valid
  Phthiracarus humilis Niedbala, 2006 -- invalid
  Phthiracarus imbecillis (Mahunka, 1989) -- valid
  Phthiracarus inacessus Niedbala, 1998 -- valid
  Phthiracarus incertus Niedbala, 1983 -- invalid
  Phthiracarus incredibilis Niedbala, 1983 -- valid
  Phthiracarus inexpectatus Niedbala, 1983 -- valid
  Phthiracarus inornatus Niedbala, 1984 -- valid
  Phthiracarus insignis (Balogh & Csiszár, 1963) -- valid
  Phthiracarus insolens (Niedbala, 2000) -- invalid
  Phthiracarus insularis Jacot, 1934 -- valid
  Phthiracarus invenustus Niedbala, 2000 -- valid
  Phthiracarus irreprehensus Niedbala, 1988 -- valid
  Phthiracarus jacoti Feider & Suciu, 1958 -- valid
  Phthiracarus japonicus Aoki, 1958 -- valid
  Phthiracarus jumbongiensis (Niedbala, 2002) -- valid
  Phthiracarus juvenalis Parry, 1979 -- invalid
  Phthiracarus kamillae (Niedbala, 1987) -- valid
  Phthiracarus kaszabi Mahunka, 1981 -- invalid
  Phthiracarus kochi (Niedbala, 1987) -- valid
  Phthiracarus kokae Niedbala, 2006 -- valid
  Phthiracarus koumantanosi Niedbala, 1983 -- valid
  Phthiracarus laevigatus (Koch, 1844) -- valid
  Phthiracarus lamingtoni (Niedbala, 2000) -- valid
  Phthiracarus lanatus Feider & Suciu, 1957 -- invalid
  Phthiracarus largus Niedbala, 1984 -- valid
  Phthiracarus lautus Niedbala, 1981 -- valid
  Phthiracarus leliehoekensis Niedbala, 2006 -- valid
  Phthiracarus lentulus (Koch, 1841) -- valid
  Phthiracarus ligneus Willmann, 1931 -- valid
  Phthiracarus liparus Niedbala, 1984 -- valid
  Phthiracarus lividus (Niedbala, 2000) -- valid
  Phthiracarus longulus (Koch, 1841) -- valid
  Phthiracarus luridus (Ewing, 1909) -- valid
  Phthiracarus lutulentus Sellnick, 1920 -- invalid
  Phthiracarus machadoi Balogh, 1958 -- valid
  Phthiracarus magnus anomaloides Oudemans, 1915 -- invalid
  Phthiracarus magnus oblongus Oudemans, 1915 -- invalid
  Phthiracarus magnus transitans Oudemans, 1915 -- invalid
  Phthiracarus mahunkai Niedbala, 1994 -- invalid
  Phthiracarus malagensis Niedbala, 1986 -- invalid
  Phthiracarus maximus Ewing, 1913 -- invalid
  Phthiracarus mediocris (Niedbala, 2017) -- valid
  Phthiracarus membranifer Parry, 1979 -- invalid
  Phthiracarus micidus (Niedbala & Starý, 2015) -- valid
  Phthiracarus mindanaoensis Niedbala, Corpuz-Raros & Gruèzo, 2006 -- valid
  Phthiracarus minimarginatus Woolley, 1954 -- invalid
  Phthiracarus minisetosus (Niedbala, 2004) -- invalid
  Phthiracarus minor Niedbala, 2001 -- invalid
  Phthiracarus miyamaensis Fujikawa, 2004 -- invalid
  Phthiracarus modestus Niedbala, 1988 -- valid
  Phthiracarus montanus Pérez-Íñigo, 1969 -- valid
  Phthiracarus montium Jacot, 1937 -- invalid
  Phthiracarus multisetosus (Balogh & P. Balogh, 1983) -- invalid
  Phthiracarus mundus Niedbala, 1983 -- invalid
  Phthiracarus murphyi Harding, 1976 -- invalid
  Phthiracarus mutabilis (Niedbala & Colloff, 1997) -- invalid
  Phthiracarus neonominatus Subías, 2004 -- invalid
  Phthiracarus niahensis (Niedbala, 2008) -- valid
  Phthiracarus nitidus Niedbala, 1986 -- valid
  Phthiracarus obliquus (Niedbala & Starý, 2015) -- valid
  Phthiracarus obscurus Niedbala, 1986 -- valid
  Phthiracarus obsessus Subías, 2004 -- invalid
  Phthiracarus occultus Niedbala, 1981 -- valid
  Phthiracarus ochthus Niedbala, 2001 -- valid
  Phthiracarus octosetosus Niedbala, 2004 -- valid
  Phthiracarus olivaceus Jacot, 1929 -- invalid
  Phthiracarus opacus Niedbala, 1986 -- invalid
  Phthiracarus opiparus Niedbala, 2004 -- valid
  Phthiracarus ornatus Mahunka, 1991 -- valid
  Phthiracarus pachys Niedbala, 2015 -- valid
  Phthiracarus pallidus Feider & Suciu, 1958 -- invalid
  Phthiracarus pandus Niedbala, 2004 -- valid
  Phthiracarus pannonicus Willmann, 1954 -- invalid
  Phthiracarus papillosus Parry, 1979 -- valid
  Phthiracarus parabaloghi Niedbala, 1983 -- valid
  Phthiracarus parabonangensis (Niedbala, 2006) -- valid
  Phthiracarus parabotrichus (Feider & Suciu, 1957) -- valid
  Phthiracarus paraclosteros Niedbala, 2004 -- valid
  Phthiracarus paracrispus Niedbala & Starý, 2016 -- valid
  Phthiracarus paraglobosus Niedbala, 1982 -- valid
  Phthiracarus parainusitatus (Niedbala & Starý, 2011) -- valid
  Phthiracarus paralaevigatus Niedbala & Starý, 2010 -- invalid
  Phthiracarus paraligneus Iturrondobeitia & Saloña, 1989 -- invalid
  Phthiracarus paralongulus Niedbala & Starý, 2010 -- valid
  Phthiracarus paramindanaoensis Niedbala, 2018 -- valid
  Phthiracarus parapilosus (Niedbala, 2006) -- valid
  Phthiracarus parapocsi Niedbala, 2001 -- valid
  Phthiracarus parashiptoni Niedbala, 2004 -- valid
  Phthiracarus paratryssos (Niedbala & Starý, 2015) -- valid
  Phthiracarus parmatus (Nakatamari, 1985) -- valid
  Phthiracarus passimpunctatus P. Balogh, 1988 -- invalid
  Phthiracarus paucus Niedbala, 1991 -- valid
  Phthiracarus pavidus minus Krivolutsky, 1966 -- invalid
  Phthiracarus pectinatus Ewing, 1917 -- invalid
  Phthiracarus pedanos (Niedbala, 2004) -- invalid
  Phthiracarus pellucidus Ramsay, 1966 -- valid
  Phthiracarus perexiguus Berlese, 1920 -- invalid
  Phthiracarus peristomaticus Willmann, 1951 -- valid
  Phthiracarus perlucidus Niedbala, 1994 -- invalid
  Phthiracarus perpropinqus (Niedbala & Colloff, 1997) -- invalid
  Phthiracarus persimilis Niedbala, 1998 -- valid
  Phthiracarus persimplex Mahunka, 1982 -- valid
  Phthiracarus pertenuis Niedbala, 2006 -- valid
  Phthiracarus phoxos Niedbala, 2004 -- valid
  Phthiracarus piger (Scopoli, 1763) -- valid
  Phthiracarus pilosus (Niedbala & Colloff, 1997) -- valid
  Phthiracarus plenus Niedbala, 1998 -- valid
  Phthiracarus pondoklowii Niedbala, 2004 -- valid
  Phthiracarus ponticus Krivolutsky, 1975 -- valid
  Phthiracarus portentosus (Niedbala, 1988) -- valid
  Phthiracarus praeoccupatus Subías, 2004 -- valid
  Phthiracarus prior Jacot, 1933 -- invalid
  Phthiracarus probus Niedbala & Colloff, 1977 -- valid
  Phthiracarus propinquus Niedbala, 1983 -- invalid
  Phthiracarus pudicus Berlese, 1923 -- valid
  Phthiracarus punctulatus Berlese, 1913 -- invalid
  Phthiracarus pusillus Niedbala, 2001 -- valid
  Phthiracarus puylaerti (Niedbala, 2001) -- valid
  Phthiracarus pygmaeus Balogh, 1958 -- valid
  Phthiracarus rabacalensis (Niedbala, 2013) -- valid
  Phthiracarus rafalskii Niedbala, 1997 -- invalid
  Phthiracarus ranomafanensis Niedbala & Starý, 2016 -- valid
  Phthiracarus rectisetosus Parry, 1979 -- invalid
  Phthiracarus reductus Niedbala, 1998 -- valid
  Phthiracarus reiteratus Subías, 2017 -- invalid
  Phthiracarus repetitus Subías, 2004 -- invalid
  Phthiracarus restrictus Jacot, 1937 -- invalid
  Phthiracarus retalticus (Stoll, 1891) -- invalid
  Phthiracarus robertsi Sheals, 1965 -- invalid
  Phthiracarus rotundus Ewing, 1908 -- invalid
  Phthiracarus roubali Berlese, 1923 -- invalid
  Phthiracarus sangumburiensis (Niedbala, 2002) -- valid
  Phthiracarus sanvicensis Subías & Gil-Martín, 1990 -- valid
  Phthiracarus sarahae Jacot, 1930 -- valid
  Phthiracarus schauenbergi (Mahunka, 1988) -- invalid
  Phthiracarus schusteri Niedbala, 2008 -- valid
  Phthiracarus scitus Niedbala, 1983 -- valid
  Phthiracarus scopolii (Niedbala, 1987) -- invalid
  Phthiracarus sellnicki Feider & Suciu, 1957 -- invalid
  Phthiracarus serrula Balogh & Mahunka, 1977 -- invalid
  Phthiracarus serrulatus Parry, 1979 -- valid
  Phthiracarus setanus Jacot, 1939 -- valid
  Phthiracarus setosellus Jacot, 1929 -- invalid
  Phthiracarus setosus (Banks, 1895) -- valid
  Phthiracarus shiptoni (Sheals & Macfarlane, 1966) -- valid
  Phthiracarus shirakamiensis Fujikawa, 2004 -- invalid
  Phthiracarus sichuanensis Liu, 2014 -- valid
  Phthiracarus similis Niedbala, 1981 -- valid
  Phthiracarus spadix Niedbala, 1983 -- valid
  Phthiracarus stenotus Niedbala, 2002 -- valid
  Phthiracarus stramineus (Koch, 1841) -- invalid
  Phthiracarus subdolus Niedbala, 1983 -- valid
  Phthiracarus subglobosus Berlese, 1923 -- invalid
  Phthiracarus subiasi Niedbala, 1986 -- valid
  Phthiracarus sudafricanus Subías, 2010 -- valid
  Phthiracarus sudamericanus (Pérez-Íñigo & Baggio, 1993) -- valid
  Phthiracarus swiftae Niedbala, 1998 -- valid
  Phthiracarus szanisloi Oudemans, 1915 -- invalid
  Phthiracarus tardus Forsslund, 1956 -- invalid
  Phthiracarus tenuis Hammer, 1977 -- invalid
  Phthiracarus testudineus (Koch, 1841) -- invalid
  Phthiracarus thaiensis Mahunka, 2008 -- valid
  Phthiracarus thorntonensis (Niedbala & Penttinen, 2007) -- valid
  Phthiracarus torosus Willmann, 1939 -- valid
  Phthiracarus totus Niedbala, 2003 -- valid
  Phthiracarus tristis Mahunka & Paoletti, 1984 -- valid
  Phthiracarus tryssos (Niedbala, 2004) -- valid
  Phthiracarus tubulus Hammer, 1972 -- valid
  Phthiracarus turgidus (Niedbala, 1991) -- valid
  Phthiracarus undatus Oudemans, 1916 -- valid
  Phthiracarus validus Niedbala, 1986 -- invalid
  Phthiracarus wallworki Niedbala, 1984 -- invalid
  Phthiracarus weigmanni (Niedbala, 1987) -- valid
  Phthiracarus yunnanensis Liu, 2014 -- valid
  Phthiracarus zicmani Balogh & Mahunka, 1983 -- valid
  Phyllochthoniidae Travé, 1967 -- invalid
  Phyllochthonius Travé, 1967 -- valid
  Phyllochthonius aoutii Travé, 1967 -- valid
  Phyllochthonius ovatosetosus Fuangarworn, 2010 -- valid
  Phyllochthonius peniculus Fuangarworn, 2010 -- valid
  Phyllozetes Gordeeva, 1978 -- valid
  Phyllozetes alatus Mahunka, 1982 -- valid
  Phyllozetes emmae (Berlese, 1910) -- valid
  Phyllozetes heelei Shereef, Hanna & Duweini, 1981 -- valid
  Phyllozetes hypoquercus McDaniel & Bolen, 1980 -- valid
  Phyllozetes latifolius Gordeeva, 1980 -- valid
  Phyllozetes longifolius Balakrishnan, 1986 -- valid
  Phyllozetes nilamburicus Balakrishnan, 1986 -- valid
  Phyllozetes osithchnjukovi Gordeeva, 1980 -- valid
  Phyllozetes subiasi Jorrín, 2014 -- valid
  Phyllozetes tauricus Gordeeva, 1978 -- valid
  Platynothrus bicarinatus Jacot, 1938 -- invalid
  Platynothrus skottsbergi expansus Wallwork, 1966 -- invalid
  Plonaphacarus rafalskii Niedbala, 1997 -- invalid
  Plonaphacarus trojani Niedbala, 2009 -- invalid
  Poecilochthonius Balogh, 1943 -- valid
  Poecilochthonius italicus (Berlese, 1910) -- valid
  Poecilochthonius novazealandicus (Hammer, 1966) -- valid
  Poecilochthonius parallelus (Womersley, 1945) -- valid
  Poecilochthonius spiciger (Berlese, 1910) -- valid
  Protoplophora Berlese, 1910 -- valid
  Protoplophora grandjeani Bernini, 1983 -- invalid
  Protoplophora iranica Akrami & Behmanesh, 2012 -- valid
  Protoplophora oglasicola Bernini, 1983 -- valid
  Protoplophora palpalis Berlese, 1910 -- valid
  Protoplophora takensis Fuangarworn, 2011 -- valid
  Protoplophoridae Ewing, 1917 -- valid
  Protoplophoroidea Ewing, 1917 -- valid
  Protoribotritia Jacot, 1938 -- valid
  Protoribotritia aberrans (Märkel & Meyer, 1959) -- valid
  Protoribotritia africana Mahunka, 1985 -- valid
  Protoribotritia canadaris Jacot, 1938 -- valid
  Protoribotritia ensifer Aoki, 1969 -- valid
  Protoribotritia oligotricha Märkel, 1963 -- valid
  Prototritia Berlese, 1910 -- valid
  Prototritia (Prototritia) Berlese, 1910 -- valid
  Prototritia (Siciliophora) Bernini, 1983 -- valid
  Prototritia armadillo (Berlese, 1916) -- valid
  Prototritia glomerata (Grandjean, 1932) -- valid
  Prototritia grandjeani (Mahunka, 1977) -- valid
  Prototritia major (Jacot, 1933) -- valid
  Prototritia palaciosi Mahunka & Mejía-Recamier, 1998 -- valid
  Prototritia sicula Bernini, 1983 -- valid
  Prototritia triangularibus Niedbala, 2015 -- valid
  Psammochthoniidae Fuangarworn & Norton, 2013 -- valid
  Psammochthonius Fuangarworn & Norton, 2013 -- valid
  Psammochthonius kethleyi Fuangarworn & Norton, 2013 -- valid
  Pseudocryptacarus McDaniel, Norton & Bolen, 1979 -- invalid
  Pseudotritia intermedia Feider & Suciu, 1958 -- invalid
  Pterochthoniidae Grandjean, 1950 -- invalid
  Pterochthonius Berlese, 1913 -- valid
  Pterochthonius angelus (Berlese, 1910) -- valid
  Pterochthonius roynortoni Ermilov & Minor, 2015 -- valid
  Reptacarus Pérez-Íñigo & Peña, 1995 -- valid
  Reptacarus sagatus Pérez-Íñigo & Peña, 1995 -- valid
  Rhacaplacarus persimilis (Niedbala, 1994) -- invalid
  Rhysotritia anchiseta Niedbala, 1998 -- invalid
  Rhysotritia ardua jinyunia Li & H. Chen, 1990 -- invalid
  Rhysotritia bifurcata Niedbala, 1993 -- invalid
  Rhysotritia clavata spiculifera Mahunka, 1991 -- invalid
  Rhysotritia comteae Mahunka, 1983 -- invalid
  Rhysotritia hauseri Mahunka, 1991 -- invalid
  Rhysotritia lucida Niedbala, 1998 -- invalid
  Rhysotritia niedbalai Balogh & P. Balogh, 2002 -- invalid
  Rhysotritia paeneminima Walker, 1965 -- invalid
  Rhysotritia pinguisetosa Bayartogtokh, 2010 -- invalid
  Rhysotritia rasile Mahunka, 1982 -- invalid
  Rhysotritia riezuae Moreno & Moraza, 1994 -- invalid
  Rhysotritia scotti Walker, 1965 -- invalid
  Sabacarus Ramsay & Sheals, 1969 -- valid
  Sabacarus corneri Ramsay & Sheals, 1969 -- valid
  Sabacarus japonicus Shimano & Aoki, 1997 -- valid
  Sabacarus ranokaoensis Hammer, 1970 -- invalid
  Sabahtritia Mahunka, 1987 -- valid
  Sabahtritia dongnaiensis Niedbala, 2013 -- valid
  Sabahtritia foveolata (Hu, X. Wang & Aoki, 1991) -- valid
  Sabahtritia furcata (Hu & X. Wang, 1992) -- valid
  Sabahtritia hauseri Mahunka, 1987 -- valid
  Sabahtritia lienhardi Mahunka, 1995 -- valid
  Sabahtritia mirabilis Mahunka, 1991 -- valid
  Sabahtritia sarawak Mahunka, 1996 -- valid
  Sabahtritia tianmuensis (Hu, X. Wang & Aoki, 1991) -- valid
  Sellnickochthonius Krivolutsky, 1964 -- valid
  Sellnickochthonius americanus (MacQuitty, 1986) -- valid
  Sellnickochthonius anonymus Ruiz, Subías & Kahwash, 1991 -- valid
  Sellnickochthonius aokii (Chinone, 1974) -- valid
  Sellnickochthonius borealis (Krivolutsky, 1965) -- valid
  Sellnickochthonius chinonei Subías & Shtanchaeva, 2011 -- valid
  Sellnickochthonius comorensis Mahunka, 1995 -- valid
  Sellnickochthonius cricoides (Weis-Fogh, 1948) -- valid
  Sellnickochthonius danubialis Mahunka, 1997 -- valid
  Sellnickochthonius dolosus Gil-Martín, Subías & Arillo, 1992 -- valid
  Sellnickochthonius elisabethae Mahunka, 1974 -- valid
  Sellnickochthonius elsosneadensis (Hammer, 1958) -- valid
  Sellnickochthonius foliatifer Mahunka, 1982 -- valid
  Sellnickochthonius foliatus (Hammer, 1958) -- valid
  Sellnickochthonius formosus (Cooreman, 1947) -- valid
  Sellnickochthonius fuentesi Ruiz, Subías & Kahwash, 1991 -- valid
  Sellnickochthonius furcatus (Weis-Fogh, 1948) -- valid
  Sellnickochthonius gracilis (Chinone, 1974) -- valid
  Sellnickochthonius griseus (Hammer, 1958) -- valid
  Sellnickochthonius guanophilus (Mahunka, 1979) -- valid
  Sellnickochthonius hanyensis Mahunka & Mahunka-Papp, 2002 -- valid
  Sellnickochthonius heterotrichus (Balogh, 1963) -- valid
  Sellnickochthonius honestus (Moritz, 1976) -- valid
  Sellnickochthonius ilyinae Shtanchaeva & Subías, 2012 -- valid
  Sellnickochthonius immaculatus (Forsslund, 1942) -- valid
  Sellnickochthonius jacoti (Evans, 1952) -- valid
  Sellnickochthonius japonicus (Chinone, 1974) -- valid
  Sellnickochthonius lydiae (Jacot, 1938) -- valid
  Sellnickochthonius maroccanus (Mahunka, 1980) -- valid
  Sellnickochthonius meridionalis (Bernini, 1973) -- valid
  Sellnickochthonius miyauchii (Chinone, 1978) -- valid
  Sellnickochthonius monticola (Hammer, 1961) -- valid
  Sellnickochthonius muara Mahunka, 1995 -- valid
  Sellnickochthonius niliacus (Al-Assiuty, Bayoumi, Abdel-Hamid & El-Deeb, 1984) -- valid
  Sellnickochthonius oesziae (Balogh & Mahunka, 1979) -- valid
  Sellnickochthonius paraplanus (Niedbala, 1982) -- valid
  Sellnickochthonius phyllophorus (Moritz, 1976) -- valid
  Sellnickochthonius plumosus Subías & Gil-Martín, 1991 -- valid
  Sellnickochthonius rostratus (Jacot, 1936) -- valid
  Sellnickochthonius rostratus hungaricus (Balogh, 1943) -- valid
  Sellnickochthonius rostratus rostratus (Jacot, 1936) -- valid
  Sellnickochthonius rotundatus (Hammer, 1958) -- valid
  Sellnickochthonius similis (Hammer, 1961) -- valid
  Sellnickochthonius suecicus (Forsslund, 1942) -- valid
  Sellnickochthonius tropicus (Hammer, 1958) -- valid
  Sellnickochthonius variabilis (Mahunka, 1982) -- valid
  Sellnickochthonius zelawaiensis (Sellnick, 1928) -- valid
  Similochthonius Mahunka, 1985 -- valid
  Similochthonius australis (Mahunka, 1985) -- valid
  Similochthonius decoratus Mahunka, 1985 -- valid
  Sphaerochochthonius Mahunka, 1985 -- invalid
  Sphaerochthoniella Mahunka, 1985 -- invalid
  Sphaerochthoniidae Grandjean, 1947 -- valid
  Sphaerochthonius Berlese, 1910 -- valid
  Sphaerochthonius bengalensis Sanyal & Sengupta, 1990 -- valid
  Sphaerochthonius dilutus Sergienko, 1991 -- invalid
  Sphaerochthonius elegans Berlese, 1910 -- invalid
  Sphaerochthonius fungifer Mahunka, 1983 -- valid
  Sphaerochthonius gemma (Oudemans, 1909) -- valid
  Sphaerochthonius lipataensis Corpuz-Raros & García, 2003 -- valid
  Sphaerochthonius litoralis Schatz, 2003 -- valid
  Sphaerochthonius longisetus Wallwork, 1977 -- valid
  Sphaerochthonius ovatus Sergienko, 1991 -- invalid
  Sphaerochthonius pallidus Muñoz-Mingarro, 1987 -- valid
  Sphaerochthonius phyllophorus Balogh & Mahunka, 1969 -- valid
  Sphaerochthonius spectabilis Gordeeva, Niemi & Petrova-Nikitina, 1996 -- valid
  Sphaerochthonius splendidus (Berlese, 1904) -- valid
  Sphaerochthonius strinatii Mahunka, 1982 -- valid
  Sphaerochthonius suzukii Aoki, 1977 -- valid
  Sphaerochthonius transversus Wallwork, 1960 -- valid
  Sphaerochthonius uruguayensis Pérez-Íñigo & Sarasola, 1998 -- valid
  Sphaerochthonius variesetosus Mahunka, 1997 -- valid
  Sphaerochthonius wallworki Lee, 1982 -- valid
  Sphaerochthonius windsori Schatz, 2003 -- valid
  Steganacarus Ewing, 1917 -- valid
  Steganacarus (Pluristeganacarus) Subías, 2019 -- valid
  Steganacarus (Rhacaplacarus) Niedbala, 1986 -- invalid
  Steganacarus (Steganacarus) Ewing, 1917 -- valid
  Steganacarus (Tropacarus) Ewing, 1917 -- valid
  Steganacarus absidatus Niedbala, 2004 -- valid
  Steganacarus adelaidae Shtanchaeva & Subías, 2012 -- valid
  Steganacarus altitudinis Bernini, S. Bernini & Avanzati, 1989 -- invalid
  Steganacarus antennatus Mahunka & Mahunka-Papp, 2003 -- invalid
  Steganacarus applicatus (Sellnick, 1920) -- valid
  Steganacarus balcanicus Berninni & Avanzati, 1989 -- valid
  Steganacarus balearicus Pérez-Íñigo, 1969 -- valid
  Steganacarus barborae Mahunka & Miko, 1989 -- invalid
  Steganacarus bicarinatus (Jeleva, 1970) -- valid
  Steganacarus boulfekhari Niedbala, 1986 -- valid
  Steganacarus brevipilus (Berlese, 1923) -- valid
  Steganacarus caelestis Niedbala, 1984 -- valid
  Steganacarus callainii Bernini, S. Bernini & Avanzati, 1989 -- valid
  Steganacarus carinatus carinatus (Koch, 1841) -- valid
  Steganacarus carinatus pulcherrimus (Berlese, 1887) -- valid
  Steganacarus carlosi Niedbala, 1984 -- valid
  Steganacarus carusoi Bernini & Avanzati, 1989 -- valid
  Steganacarus complicatus Mahunka, 1993 -- invalid
  Steganacarus coniunctus Niedbala, 1983 -- valid
  Steganacarus controversus (Niedbala, 2000) -- valid
  Steganacarus cornutus Mahunka, 1978 -- invalid
  Steganacarus crassisetosus Willmann, 1939 -- valid
  Steganacarus craterifer Hammer, 1971 -- valid
  Steganacarus danae Mahunka & Miko, 1989 -- invalid
  Steganacarus desmeti Niedbala, 1988 -- valid
  Steganacarus diaphanus Jacot, 1930 -- invalid
  Steganacarus diaphoros Niedbala, 2000 -- invalid
  Steganacarus diatropos Niedbala, 2004 -- valid
  Steganacarus donatoi Avanzati, Baratti & Bernini, 1994 -- invalid
  Steganacarus doumandji Niedbala, 1986 -- valid
  Steganacarus ewingi (Mahunka & Mahunka-Papp, 2009) -- valid
  Steganacarus excavatus (Niedbala, 1981) -- valid
  Steganacarus flagellatissimus Mahunka, 1979 -- valid
  Steganacarus folious (Niedbala, 2003) -- valid
  Steganacarus galeatus Balogh & Mahunka, 1978 -- invalid
  Steganacarus grandjeani Mahunka, 1977 -- valid
  Steganacarus guanarteme Pérez-Íñigo & Peña, 1996 -- valid
  Steganacarus herculeanus Willmann, 1953 -- valid
  Steganacarus hirsutus Pérez-Íñigo, 1974 -- valid
  Steganacarus hirsutus azorensis Pérez-Íñigo, 1992 -- valid
  Steganacarus hirsutus hirsutus Pérez-Íñigo, 1974 -- valid
  Steganacarus inaestimabilis Niedbala, 1984 -- valid
  Steganacarus incognitus Niedbala, 1984 -- valid
  Steganacarus incomptus Niedbala, 1983 -- valid
  Steganacarus insulanus Pérez-Íñigo & Pérez-Íñigo Jr., 1996 -- valid
  Steganacarus inurbanus Niedbala, 1983 -- valid
  Steganacarus karamani Tarman, 1962 -- invalid
  Steganacarus khaustovi Niedbala, 2019 -- valid
  Steganacarus lasithiensis Mahunka, 1979 -- valid
  Steganacarus lazitanicus Mahunka & Miko, 1989 -- invalid
  Steganacarus longisetosus Moraza, 1985 -- invalid
  Steganacarus lucidus Sergienko, 1994 -- valid
  Steganacarus maghrebinus Bernini, S. Bernini & Avanzati, 1989 -- invalid
  Steganacarus magnus anomalus (Berlese, 1883) -- valid
  Steganacarus magnus magnus (Nicolet, 1855) -- valid
  Steganacarus malatestai Avanzati, Baratti & Bernini, 1994 -- invalid
  Steganacarus manganellii Avanzati, Baratti & Bernini, 1994 -- valid
  Steganacarus michaeli Bernini & Avanzati, 1987 -- valid
  Steganacarus navarrensis Moraza, 1985 -- invalid
  Steganacarus patruelis Niedbala, 1983 -- valid
  Steganacarus perezinigoi Balogh & Mahunka, 1979 -- invalid
  Steganacarus pergratus (Niedbala, 1998) -- valid
  Steganacarus personatus Niedbala, 1983 -- invalid
  Steganacarus politus Mahunka, 1983 -- invalid
  Steganacarus pseudocarinatus Bernini & Avanzati, 1989 -- valid
  Steganacarus punctulatus Sergienko, 1985 -- invalid
  Steganacarus reticularis (Niedbala & Starý, 2014) -- invalid
  Steganacarus ropalus Feider & Suciu, 1957 -- invalid
  Steganacarus sacculiferus Parry, 1978 -- invalid
  Steganacarus schweizeri Mahunka & Mahunka-Papp, 2003 -- invalid
  Steganacarus senex Aoki, 1958 -- invalid
  Steganacarus similis Willmann, 1939 -- valid
  Steganacarus simonettae Bernini & Avanzati, 1987 -- valid
  Steganacarus sol Balogh, 1958 -- valid
  Steganacarus spinosus (Sellnick, 1920) -- valid
  Steganacarus spinosus personatus Niedbala, 1983 -- valid
  Steganacarus spinosus spinosus (Sellnick, 1920) -- valid
  Steganacarus tenerifensis Pérez-Íñigo, 1972 -- valid
  Steganacarus travei Lions, 1968 -- valid
  Steganacarus trichosus Mahunka, 1982 -- invalid
  Steganacarus vernaculus Niedbala, 1982 -- valid
  Steganacarus vestitus Niedbala, 1983 -- valid
  Steganacarus wallworki Mahunka, 1984 -- valid
  Steganacarus werneri Mahunka, 1993 -- valid
  Stomacarus Grandjean, 1952 -- valid
  Stomacarus abresi Lee, 1981 -- valid
  Stomacarus campbellensis (Wallwork, 1966) -- valid
  Stomacarus ciliosus Luxton, 1982 -- valid
  Stomacarus leei Mahunka, 1989 -- valid
  Stomacarus ligamentifer (Hammer, 1967) -- valid
  Stomacarus macfarlani Grandjean, 1957 -- valid
  Stomacarus setiger R. Martínez & Casanueva, 1999 -- valid
  Stomacarus tristani Grandjean, 1952 -- valid
  Stomacarus voskresenskii (Lange, 1975) -- valid
  Stomacarus watsoni (Travé, 1964) -- valid
  Strinatacarus Mahunka, 1974 -- valid
  Strinatacarus aelleni Mahunka, 1977 -- valid
  Strinatacarus zanzibarensis Ermilov & Khaustov, 2019 -- valid
  Sumatrotritia Mahunka, 1989 -- valid
  Sumatrotritia elegans Mahunka, 1991 -- valid
  Sumatrotritia inusitata Mahunka, 1989 -- valid
  Sumatrotritia murphyi Mahunka, 1999 -- valid
  Synchthonius Hammen, 1952 -- valid
  Synchthonius boschmai Hammen, 1952 -- invalid
  Synchthonius crenulatus (Jacot, 1938) -- valid
  Synchthonius elegans Forsslund, 1956 -- valid
  Synchthonius lentus (Chinone, 1974) -- valid
  Synichotritia Walker, 1965 -- valid
  Synichotritia caroli Walker, 1965 -- valid
  Synichotritia longipila Niedbala, 2002 -- valid
  Synichotritia parvipilosa Niedbala, 2002 -- valid
  Synichotritia reticulata Niedbala & Starý, 2010 -- valid
  Synichotritia spinulosa Walker, 1965 -- valid
  Synichotritiidae Walker, 1965 -- valid
  Temburongia Mahunka, 1990 -- valid
  Temburongia patoi Mahunka, 1990 -- valid
  Temburongia similanensis Fuangarworn & Lekprayoon, 2011 -- valid
  Terratritia Ramsay & Sheals, 1969 -- valid
  Terratritia askewi Ramsay & Sheals, 1969 -- valid
  Terratritia seconda Mahunka, 1991 -- valid
  Tetrochthonius Hammer, 1958 -- invalid
  Thamnacarus Grandjean, 1950 -- valid
  Thamnacarus arnoldii (Bashkirova, 1958) -- valid
  Thamnacarus deserticola (Grandjean, 1934) -- valid
  Thamnacarus elongatus (Krivolutsky, 1971) -- valid
  Thamnacarus longisetosus Bulanova-Zachvatkina, 1978 -- valid
  Thamnacarus moribei Aoki, 1971 -- invalid
  Thamnacarus smirnovi Bulanova-Zachvatkina, 1978 -- valid
  Tongacarus Hammer, 1973 -- invalid
  Torpacarus Grandjean, 1950 -- valid
  Torpacarus callipygus Mahunka, 1983 -- valid
  Torpacarus cinctus Wallwork, 1962 -- valid
  Torpacarus cylindricus Starý, 1998 -- valid
  Torpacarus elegans Starý, 1998 -- valid
  Torpacarus foliatus Starý, 1998 -- valid
  Torpacarus foveolatus Wallwork, 1962 -- valid
  Torpacarus gramineus McDaniel, Norton & Bolen, 1979 -- valid
  Torpacarus izabalensis Schatz, 1994 -- valid
  Torpacarus lobatus Starý, 1998 -- valid
  Torpacarus magnus Wallwork, 1962 -- valid
  Torpacarus omittens Grandjean, 1950 -- valid
  Torpacarus omittens galapagensis Schatz, 1994 -- valid
  Torpacarus omittens omittens Grandjean, 1950 -- valid
  Torpacarus omittens paraguayensis Balogh & Mahunka, 1981 -- valid
  Torpacarus pseudocallipygus Starý, 1998 -- valid
  Torpacarus remotus Schatz, 1994 -- valid
  Torpacarus reticulatus (Sengbusch, 1982) -- valid
  Torpacarus schatzi Starý, 1998 -- valid
  Trhypochthoniellus Willmann, 1928 -- valid
  Trhypochthoniellus ashoroensis Fujikawa, 2000 -- valid
  Trhypochthoniellus brevisetus Kuriki, 2005 -- valid
  Trhypochthoniellus chilensis Ermilov & Weigmann, 2015 -- valid
  Trhypochthoniellus longisetus (Berlese, 1904) -- valid
  Trhypochthoniellus longisetus brasilensis Pérez-Íñigo & Baggio, 1988 -- valid
  Trhypochthoniellus longisetus canadensis Hammer, 1952 -- valid
  Trhypochthoniellus longisetus longisetus (Berlese, 1904) -- valid
  Trhypochthoniellus longisetus setosus (Willmann, 1928) -- valid
  Trhypochthoniellus malaconothroiformis Ermilov, Hugo-Coetzee & Theron, 2017 -- valid
  Trhypochthoniellus porticus Fujikawa, 2000 -- valid
  Trhypochthoniellus qianensis Z.-Y. Hu & Jin, 2010 -- valid
  Trhypochthoniellus ramosus Hammer, 1982 -- valid
  Trhypochthoniellus reticulatus Willmann, 1932 -- valid
  Trhypochthoniellus taisetsuensis Kuriki, 2005 -- valid
  Trhypochthoniidae Willmann, 1931 -- valid
  Trhypochthonius Berlese, 1904 -- valid
  Trhypochthonius africanus Balogh, 1958 -- valid
  Trhypochthonius altaicus Bayartogtokh, 2010 -- valid
  Trhypochthonius cladonicolus (Willmann, 1920) -- valid
  Trhypochthonius conspectus Sergienko, 1991 -- valid
  Trhypochthonius hammerae Schweizer, 1956 -- valid
  Trhypochthonius japonicus Aoki, 1970 -- valid
  Trhypochthonius javanus Csiszár, 1961 -- valid
  Trhypochthonius longipes (Warburton, 1912) -- valid
  Trhypochthonius monodactylus Mihelcic, 1957 -- invalid
  Trhypochthonius montanus Hammen, 1955 -- valid
  Trhypochthonius multisulcatus (Tseng, 1982) -- valid
  Trhypochthonius nigricans Willmann, 1928 -- valid
  Trhypochthonius ruttneri Willmann, 1932 -- valid
  Trhypochthonius sclerotrichus (Willmann, 1923) -- valid
  Trhypochthonius semovitusi Szywilewska, 2004 -- valid
  Trhypochthonius setantis Golosova, 1983 -- valid
  Trhypochthonius silvestris Jacot, 1937 -- valid
  Trhypochthonius silvestris europaeus Weigmann & Raspotnig, 2009 -- valid
  Trhypochthonius silvestris misumaiensis Fujikawa, 2000 -- valid
  Trhypochthonius silvestris septentrionalis Fujikawa, 1995 -- valid
  Trhypochthonius silvestris silvestris Jacot, 1937 -- valid
  Trhypochthonius sphagnicola Weigmann, 1997 -- invalid
  Trhypochthonius tectorum (Berlese, 1896) -- valid
  Trhypochthonius tectorum americanus (Ewing, 1908) -- valid
  Trhypochthonius tectorum congregator Grandjean, 1940 -- valid
  Trhypochthonius tectorum fujinitaensis Fujikawa, 2000 -- valid
  Trhypochthonius tectorum spinosus Kulijev, 1968 -- valid
  Trhypochthonius tectorum stercus Fujikawa, 2000 -- valid
  Trhypochthonius tectorum tectorum (Berlese, 1896) -- valid
  Trhypochthonius tepoztecus Palacios-Vargas & Iglesias, 1997 -- valid
  Trhypochthonius triangulum Nakamura, Y.- N. Nakamura & Fujikawa, 2013 -- valid
  Trhypochthonius trichosus Schweizer, 1922 -- invalid
  Trichonothrus Mahunka, 1986 -- valid
  Trichonothrus austroafricanus Mahunka, 1986 -- valid
  Trichonothrus hallidayi Colloff, 2011 -- valid
  Trichoribates botschi (Schweizer, 1956) -- valid
  Trichoribates dubiosus (Schweizer, 1956) -- valid
  Trichoribates stabelchodi (Schweizer, 1956) -- valid
  Trichthoniidae Lee, 1982 -- valid
  Trichthonius Hammer, 1961 -- valid
  Trichthonius heterotrichus Sanyal & Bhaduri, 1983 -- invalid
  Trichthonius pulcherrimus (Hammer, 1958) -- valid
  Trimalaconothrus intermedius Cooreman, 1941 -- invalid
  Trimalaconothrus kurikii Yamamoto, 1997 -- invalid
  Trimalaconothrus pilipes Willmann, 1933 -- invalid
  Triplophora Mahunka, 1977 -- invalid
  Tritia aequipunctata Berlese, 1923 -- invalid
  Tritia faeroensis Sellnick, 1923 -- invalid
  Tritia minuta Willmann, 1919 -- invalid
  Tumidalvus mutsalpina Kishida, 1931 -- invalid
  Tyrphonothrus Knülle, 1957 -- valid
  Tyrphonothrus (Cristonothrus) Subías, 2004 -- valid
  Tyrphonothrus (Tyrphonothrus) Knülle, 1957 -- valid
  Tyrphonothrus adilatatus (Ermilov, Anichkin & Tolstikov, 2014) -- valid
  Tyrphonothrus agusanensis (Ermilov & Corpuz-Raros, 2015) -- valid
  Tyrphonothrus albulus (Hammer, 1972) -- valid
  Tyrphonothrus altissimus (Piffl, 1971) -- valid
  Tyrphonothrus angulatus (Willmann, 1931) -- valid
  Tyrphonothrus angulatus angulatus (Willmann, 1931) -- valid
  Tyrphonothrus angulatus grandis (Hammen, 1952) -- valid
  Tyrphonothrus angustirostrum (Hammer, 1966) -- valid
  Tyrphonothrus aquatilis (Fain, Lambrechts & Wauthy, 1990) -- valid
  Tyrphonothrus asiaticus (Aoki, 1967) -- valid
  Tyrphonothrus assamensis (Chakrabarti & Talukdar, 1979) -- valid
  Tyrphonothrus atuelanus (Hammer, 1958) -- valid
  Tyrphonothrus auburnensis (Habeeb, 1973) -- valid
  Tyrphonothrus australis (Hammer, 1958) -- valid
  Tyrphonothrus barbatus (Yamamoto, 1977) -- valid
  Tyrphonothrus barrancensis (Hammer, 1961) -- valid
  Tyrphonothrus beecroftensis Colloff & Cameron, 2013 -- valid
  Tyrphonothrus binodulus (Yamamoto & Coetzee, 2004) -- valid
  Tyrphonothrus blancus (Hammer, 1961) -- valid
  Tyrphonothrus buresi (Kunst, 1959) -- valid
  Tyrphonothrus cajamarcensis (Hammer, 1961) -- valid
  Tyrphonothrus canopeus (Iglesias, Palacios-Vargas & Mahunka, 2001) -- valid
  Tyrphonothrus ciliarostralis (Ermilov and Starý, 2019) -- valid
  Tyrphonothrus cordisetus (Mahunka, 1993) -- valid
  Tyrphonothrus cornutus (Hammer, 1973) -- valid
  Tyrphonothrus crassilamellaris (Ermilov & Starý, 2019) -- valid
  Tyrphonothrus crassipes Ramadan, Ismail & Mustafa, 2017 -- valid
  Tyrphonothrus crassisetosus (Willmann, 1932) -- valid
  Tyrphonothrus crassisetosus crassisetosus (Willmann, 1932) -- valid
  Tyrphonothrus crassisetosus fijiensis (Hammer, 1971) -- valid
  Tyrphonothrus duoaculeus (Yamamoto & Coetzee, 2004) -- valid
  Tyrphonothrus engelbrechti (Yamamoto & Coetzee, 2003) -- valid
  Tyrphonothrus ensifer (Mahunka, 1982) -- valid
  Tyrphonothrus foliatus (Aoki, 1994) -- valid
  Tyrphonothrus geminus (Hammer, 1972) -- valid
  Tyrphonothrus glaber (Michael, 1888) -- valid
  Tyrphonothrus glaber glaber (Michael, 1888) -- valid
  Tyrphonothrus glaber javensis (Willmann, 1932) -- valid
  Tyrphonothrus gnammaensis Colloff & Cameron, 2013 -- valid
  Tyrphonothrus gogolensis (Colloff, 2013) -- valid
  Tyrphonothrus granulosus (Palacios-Vargas & Iglesias, 1997) -- valid
  Tyrphonothrus gringai Colloff & Cameron, 2013 -- valid
  Tyrphonothrus hauseri (Mahunka, 1984) -- valid
  Tyrphonothrus heterotrichus (Wallwork, 1973) -- valid
  Tyrphonothrus humboldtensis (Ermilov, 2016) -- valid
  Tyrphonothrus humeratus (P. Balogh, 1997) -- valid
  Tyrphonothrus indifferens (Hammer, 1966) -- valid
  Tyrphonothrus iriomotensis (Yamamoto & Aoki, 1997) -- valid
  Tyrphonothrus itatiaiae (P. Balogh, 1997) -- valid
  Tyrphonothrus kanaka Colloff, 2013 -- valid
  Tyrphonothrus kawensis (Miko, 2019) -- valid
  Tyrphonothrus keriensis (Hammer, 1966) -- valid
  Tyrphonothrus kiiensis (Yamamoto, 1996) -- valid
  Tyrphonothrus kimberleyi Colloff, 2013 -- invalid
  Tyrphonothrus kotozenus (Fujikawa, 2005) -- valid
  Tyrphonothrus laensis (Colloff, 2013) -- valid
  Tyrphonothrus latus (Hammer, 1962) -- valid
  Tyrphonothrus lineolatus (Balogh & P. Balogh, 1986) -- valid
  Tyrphonothrus lisosetosus (Iglesias, Palacios-Vargas & Mahunka, 2001) -- valid
  Tyrphonothrus longidorsus (Yamamoto & Coetzee, 2003) -- valid
  Tyrphonothrus magnilamellatus (Yamamoto, 1996) -- valid
  Tyrphonothrus magnisetosus (Iglesias, Palacios-Vargas & Mahunka, 2001) -- valid
  Tyrphonothrus mahunkai Subías, 2020 -- valid
  Tyrphonothrus maior (Berlese, 1910) -- valid
  Tyrphonothrus maritimus Colloff & Cameron, 2013 -- valid
  Tyrphonothrus mongolicus (Bayartogtokh, 2010) -- valid
  Tyrphonothrus neoplumosus (Balogh & Mahunka, 1969) -- valid
  Tyrphonothrus novaezealandiae (Hammer, 1966) -- valid
  Tyrphonothrus obesus (Yamamoto & Coetzee, 2004) -- valid
  Tyrphonothrus pachypilus (Hammer, 1972) -- valid
  Tyrphonothrus papuensis Colloff, 2013 -- valid
  Tyrphonothrus pauciareolatus (Subías & Sarkar, 1982) -- valid
  Tyrphonothrus peruensis (Hammer, 1961) -- valid
  Tyrphonothrus pitentzin (Iglesias, Palacios-Vargas & Mahunka, 2001) -- valid
  Tyrphonothrus plumosus (Willmann, 1929) -- valid
  Tyrphonothrus prismaticus (Warburton, 1912) -- valid
  Tyrphonothrus pseudoadilatatus (Ermilov & Corpuz-Raros, 2017) -- valid
  Tyrphonothrus rafalskii (Olszanowski, 1997) -- valid
  Tyrphonothrus ramensis (Hammer, 1966) -- valid
  Tyrphonothrus rectus (Yamamoto & Coetzee, 2004) -- valid
  Tyrphonothrus robustus (Hammer, 1958) -- valid
  Tyrphonothrus rohri (P. Balogh, 1997) -- valid
  Tyrphonothrus rostropilosus (Saha & Sanyal, 1996) -- valid
  Tyrphonothrus sarkarae Subías, 2016 -- valid
  Tyrphonothrus saxosus (Knülle, 1957) -- valid
  Tyrphonothrus scimitarum (Tarras-Wahlberg, 1985) -- valid
  Tyrphonothrus sculptus (Knülle, 1957) -- valid
  Tyrphonothrus scutatus (Mihelcic, 1959) -- valid
  Tyrphonothrus stigmatus (Yamamoto & Coetzee, 2003) -- valid
  Tyrphonothrus subrasus (Balogh, 1964) -- valid
  Tyrphonothrus taylori Colloff & Cameron, 2013 -- valid
  Tyrphonothrus translamellatus (Hammer, 1958) -- valid
  Tyrphonothrus undulatus (Yamamoto, Kuriki & Aoki, 1993) -- valid
  Tyrphonothrus valerieae (Balogh & P. Balogh, 2002) -- valid
  Tyrphonothrus variosetosus (Hammer, 1971) -- valid
  Tyrphonothrus vilhenarum (Balogh, 1958) -- valid
  Tyrphonothrus wallworki (Starý & Block, 1995) -- valid
  Tyrphonothrus wuyanensis (Yamamoto, Aoki, Wang & Hu, 1993) -- valid
  Tyrphonothrus yamamotoi (Aoki, 1994) -- valid
  Tyrphonothrus yunnanensis (Yamamoto & Aoki, 1998) -- valid
  Tyrphonothrus zealandicus (Hammer, 1966) -- valid
  Ululohmannia Mahunka, 1987 -- valid
  Ululohmannia cristata (Mahunka, 1984) -- valid
  Vepracarus incompletus Mahunka, 1985 -- invalid
  Verachthonius Moritz, 1976 -- valid
  Verachthonius congruus Moritz, 1976 -- valid
  Verachthonius diversus Moritz, 1976 -- valid
  Verachthonius laticeps (Strenzke, 1951) -- valid
  Verachthonius montanus (Hammer, 1952) -- valid
  Verachthonius moritzi Lee, 1982 -- valid
  Verachthonius pseudolaticeps (Subías, 1977) -- valid
  Xenolohmannia Balogh & Mahunka, 1969 -- valid
  Xenolohmannia capillata Balogh & Mahunka, 1978 -- valid
  Xenolohmannia comosa P. Balogh, 1984 -- valid
  Xenolohmannia discrepans Balogh & Mahunka, 1969 -- valid
  Zachvatkinella Lange, 1954 -- valid
  Zachvatkinella baicalica Lange, 1972 -- valid
  Zachvatkinella belbiformis Lange, 1954 -- valid
  Zachvatkinella caucasica Lange, 1972 -- valid
  Zachvatkinella chimalae (Sheals, 1965) -- valid
  Zachvatkinella doryura Lange, 1972 -- valid
  Zachvatkinella longipilis (Jacot, 1938) -- invalid
  Zachvatkinella longipilus (Jacot, 1938) -- valid
  Zachvatkinella nipponica Aoki, 1980 -- valid
   

A gray bar